Marktupdate week 16 – 2018

Aardgas

De gasprijs voor Cal-19 is afgelopen week gestegen en staat nu op 17,89 €ct/m3, een stijging van 1,6% ten opzichte van vorige week donderdag.

De gasprijs stijgt onder druk van twee belangrijke oorzaken. Ten eerste is het opwekken van elektriciteit met behulp van gas steeds vaker voordeliger dan het opwekken van elektriciteit met behulp van steenkool. Hierdoor neemt de vraag naar gas toe, ook in deze warmere maanden. Ten tweede blijft de stijgende olieprijs zorgen voor een opwaartse druk op de gasprijs.

De olieprijs lijkt op weg de grens van 74 dollar per vat te doorbreken. Een prijs die eind 2014 voor het laatst werd genoteerd. Gisteren sloot de olieprijs op $73,4 per vat (Brent, month-ahead). Waar eerst een prijs tussen de $65 en $70 als realistisch werd geacht mag nu al voorzichtig naar de $75 worden gekeken. De olieprijs stijgt onder andere als gevolg van de afnemende mondiale olievoorraad zo maakt Bloomberg melding van een huidige olievoorraad van 50 miljoen vaten. Aan het begin van invoering van de OPEC-maatregel, om de olieproductie te verminderen (april 2016), bedroeg de olievoorraad nog 300 miljoen vaten.  Vandaag start een OPEC bijeenkomst waarbij de verwachting is dat de OPEC landen de productievermindering zullen verlengen. Ook zorgt het conflict in Syrië voor onrust op de oliemarkt waarbij een escalatie van de spanningen zal leiden tot een stijging van de prijzen op grondstoffen markten.

Daar waar de USD/Euro-verhouding nauwelijks beweegt is het Britse Pond ten opzicht van de euro verre van stabiel. Woensdag heeft de Britse premier Theresa May een stemming verloren in het Engelse Hogerhuis. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat Groot-Brittannië toch lid kan blijven van de douane-unie, terwijl May daar juist uit wil stappen. De douane-unie zorgt er voor dat er geen fysieke grenzen tussen de landen van de EU zijn. De onzekerheid over de koers die Groot-Brittannië zal volgen zorgt ervoor dat de euro terrein won van het Britse Pond.

 Elektriciteit

Ook de elektriciteitsprijzen voor Cal-19 stegen deze week wederom. De prijs voor Endex Cal-19 Baseload noteerde gisteren 42,54 €/MWh, een stijging van 1,6% ten opzichte van vorige week. De prijs voor Endex Cal-19 Peakload sloot gisteren op 48,70 €/MWh, een week op week stijging van 1,5%.

Ook de elektriciteitsmarkt blijft onder druk staan van de stijgende grondstofprijzen al daalde de kolenprijs deze week. De daling van de kolenprijs deze week wordt vooralsnog als een incident beschouwd. De prijs voor CO₂ emissierechten heeft deze week de stijgende lijn van de afgelopen weken doorgezet.

De kolenprijs (API4 month-ahead) kende deze week een lichte daling en sloot gisteren op $92,95 per ton. Analisten geven hiervoor tegenstrijdige redenen. De meest voor de hand liggende is dat handelaren winstnemingen hebben genomen waardoor het aanbod deze week hoger was dan verwacht wat de prijs heeft doen laten dalen.

De prijs voor CO₂ emissierechten lijkt de komende periode de grens van € 14 te gaan slechten. De stijgende prijzen voor grondstoffen werken ook door in de prijzen voor CO₂ emissierechten. Ook het voornemen om ook de scheepvaart haar CO₂ uitstoot te laten compenseren laat de prijs voor CO₂ emissierechten stijgen. Daarnaast wordt door handelaren gespeculeerd op hogere prijzen in de toekomst waardoor er extra rechten worden ingekocht waardoor de prijzen nog meer stijgen.

Marktupdate week 15 – 2018

Aardgas

De gasprijs voor Cal-19 kende afgelopen week op week een sterke stijging en staat nu op 17,60 €ct/m3, een stijging van 3,8% ten opzichte van vorige week donderdag.

De huidige prijsstijging wordt veroorzaakt door de geopolitieke spanningen. De ophanden zijnde vergeldingsactie van de VS voor de gifgasaanval van Syrië kan de spanningen tussen Rusland en het Westen verder doen toenemen. Dit veroorzaakt een prijsstijging op olie en de gasmarkten. Daarnaast spelen ook problemen omtrent de olieproductie in onder andere Venezuela en Saoedi-Arabië een rol. De productie is daar teruggelopen naar het laagste punt in een jaar tijd.

Het effect op een lager aanbod was duidelijk zichtbaar op de oliemarkt. De prijs voor Brent olie (month-ahead) schoot direct omhoog en noteerde 72,06 $/vat.

 

De USD/Euro-verhouding beweegt al tijden op hetzelfde niveau en noteerde gisteren 1,233 dollar voor een euro. De Britse Pond is daarnaast met een opmars bezig en lijkt zich te herstellen van de klap die het kreeg bij de Brexit. Deze noteerde gisteren 0,8669 pond voor een euro.

Elektriciteit

De elektriciteitsprijzen voor Cal-19 stegen mee met de olie en gaskoers. De prijs voor Endex Cal-19 Baseload sloot op 41,850 €/MWh, een week op week toename van 3,7%. De prijs voor Endex Cal-19 Peakload steeg naar 48,000 €/MWh, een toename van 3,6%.

De elektriciteitsmarkt heeft last van de gestegen grondstofprijzen. Met name de olie, steenkool en CO2-emissierechten stegen afgelopen week sterk. De toegenomen onrust zorgt ervoor dat de markt zich indekt waardoor de vraag naar grondstoffen toeneemt. Een daadwerkelijke escalatie in Syrië zal immers invloed hebben op de relatie van Rusland en het Midden-Oosten met het Westen.

De prijs voor CO2 lijkt maar door te blijven stijgen, nu ook de lucht- en scheepvaart mogelijk worden betrokken bij het ETS systeem. Deze sectoren zijn nog steeds uitgezonderd van het kopen van uitstoot-rechten. Waar de luchtvaart zich al een aantal jaar inzet voor zuinigere vliegtuigen heeft de scheepvaart dit nog niet opgepakt, terwijl de scheepvaart verantwoordelijk is voor ongeveer 2% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Met het aanpakken van deze sector zal ook de vraag naar certificaten toenemen, wat de koers laat stijgen.

Marktupdate week 14 – 2018

Aardgas

De gasprijs voor Cal-19 daalde deze week licht en sloot gisteren (5-4-2018) vlak onder de grens van 17 eurocent, op 16,96 €ct/m3.

Door nieuws uit Groningen en geholpen door de lage temperaturen toonden de gasprijzen de afgelopen weken een stijgende lijn. Het afbouwen van de gaswinning in Groningen lijkt vooralsnog geen grote invloed op de prijzen van 2019 t/m 2022 te hebben, ook omdat pas na 2023 de gaskraan echt significant dicht zal worden gedraaid. Effecten die nu zichtbaar zijn zijn vooral gebaseerd op sentiment en zullen op termijn wegebben. Momenteel heeft de CO2 emissieprijs een sterkere impact op aardgaskoers. Dit wordt veroorzaakt doordat de uitstoot van CO2 momenteel bijna 3 keer zoveel kost als een jaar geleden. Omdat bij de verbranding van kolen meer CO2 vrijkomt kiezen veel producenten voor gas, wat de vraag naar gas en daarmee de prijs doet stijgen.

In bovenstaande grafiek valt op dat de gasprijs voor 2019 ‘weg loopt’ van 2020, 2021 en 2022. Waar de gasprijs van Cal-19 sinds een aantal maanden langzaam oploopt blijven de overige jaren nagenoeg gelijk. Dit verschil wordt gestuurd door korte-termijninvloeden zoals de lage gasvoorraden, die onder meer worden veroorzaakt door de hoge vraag naar aardgas in maart.

 

 

Na enkele weken van stijging daalde de olieprijs weer iets (Brent, month-ahead). Deze daling werd veroorzaakt door diverse berichten. Zo maakte Bahrein afgelopen week bekend het grootste olieveld in haar geschiedenis te hebben gevonden. Ook is de weg vrijgemaakt voor Nord Stream 2, een pijpleiding die van Vyborg (Rusland) naar Greifswald (Duitsland) loopt en die de capaciteit tussen beide landen zal verdubbelen, naar 110 miljard m3 per jaar. Naar verwachting wordt de pijpleiding in 2019 in gebruik genomen.

 

 

 

 

Elektriciteit

De elektriciteitsprijzen voor Cal-19 zijn deze week nagenoeg gelijk gebleven. De prijs voor Endex Cal-19 Baseload sloot op 40,340 €/MWh, een week op week toename van 0,3%. De prijs voor Endex Cal-19 Peakload daalde naar 46,340 €/MWh, een afname van 0,4%.

 

Het relatief vlakke prijsverloop werd veroorzaakt door het Paasweekend, waardoor traditiegetrouw zowel de handel als de vraag naar elektriciteit sterk afneemt. Wel zorgde bewolking en matige windsnelheden voor een lage productie van duurzame energie. In combinatie met het afschakelen van een aantal elektriciteitscentrales voor onderhoud zorgde dit voor een lage productie van elektriciteit. Vooral de spotprijzen, die normaal gesproken in het Paasweekend een dip vertonen, werden door deze factoren beïnvloed en bleven rond het weekgemiddelde bewegen.

 

 

 

 

 

 

De kolenprijs steeg deze week wel flink, met 6% naar $93,37 /ton. Het klimaatakkoord van Parijs leidt tot de nodige onrust op de kolenmarkt. Er is verdeeldheid over hoe om te gaan met de doelen die in het akkoord zijn gesteld. Daarnaast zorgen de gestegen prijzen van olie en gas voor een prijsopdrijvend effect. De oplopende prijs voor CO2 emissierechten zorgt juist voor verlichting voor de kolenprijs, doordat de vraag naar kolen in de gehele Eurozone is afgenomen. Vooralsnog beweegt de prijs voor emissierechten tussen de €13 en €14 per ton. Komende week worden de emissiecijfers van de EU gepubliceerd, welke zullen bepalen of de CO2 prijs verder zal gaan stijgen (bij hoge emissies) of juist een daling gaat inzetten (bij lage emissies).

Combined Traders zoekt Key accountmanager / Energieconsultant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben jij de nieuwe Key accountmanager van een van de meest vooruitstrevende energieadvies organisatie van Nederland? Denk je dat jij in staat bent om advies te geven op het gebied van energie aan een divers klantenportfolio waaronder commerciële organisaties, overheden en de grootste zorginstellingen van NL?
Ben jij instaat je als een kameleon te kleuren naar de behoefte en belangen van de klant en een vuist te maken tegen de gevestigde orde in de energiewereld? Dan is deze vacature van Combined Traders BV wellicht het begin van fantastische stap in jouw carrière!
Als Key accountmanager/Energieconsultant ben je bij Combined Traders een belangrijke schakel in de ontzorging en het inzichtelijk maken van sturingsinformatie in het energiemanagement van onze klanten.

Bedrijfsinformatie
Combined Traders is een data gedreven organisatie met als doel klanten volledig te ontzorgen op het gebied van energie en te voorzien van een gedetailleerd inzicht in de energiekosten en het energieverbruik. Hiervoor is een geavanceerd administratiesysteem ontworpen om alle factuur- en verbruiksinformatie te kunnen controleren en digitaal bij de klanten aan te kunnen leveren. Daarnaast is Combined Traders volop bezig met de ontwikkeling van de online energieportal InteraCT. De meest veelzijdige energieportal van Nederland, die klanten in staat stelt al hun energiezaken online te kunnen inzien en beheren. Naast een versteviging van de dienstverlening onder bestaande klanten biedt InteraCT de mogelijkheid om dienstverlening flink uit te breiden onder nieuwe prospects.

Functieomschrijving
Je bent een veelzijdige Key accountmanager met een scherp financieel inzicht die houdt van aanpakken. Binnen je portefeuille vallen uiteenlopende klanten die je periodiek voorziet van energiebudgetten, stelpostrapportages en verbruiksinformatie. Daarnaast adviseer je klanten over de inkoopstrategie en ben je het contactpersoon voor alle energiegerelateerde vragen. Je vindt het leuk om je salesvaardigheden te benutten om onze dienstverlening en de nieuwe energieportal InteraCT te promoten bij bestaande en nieuwe klanten. Je hebt een brede kennis van de werking van de energiemarkt, zowel op het gebied van -inkoop, -administratie als energiebesparing. Daarnaast breng je een ruime ervaring mee in het werken met digitale processen, want energiemanagement is tegenwoordig vooral datagestuurd.

Wat verwachten wij van jou:

 • Je bent een top accountmanager, belang van de klant staat altijd voorop!
 • Je draait je hand niet om voor het geven van presentaties, of het nou voor 2 man is of een
  zaaltje vol
 • Je hebt kennis en ervaring in de energiemarkt
 • Je bent goed thuis in het werken in een financiële en digitale omgeving
 • Je hebt uitstekende Excel vaardigheden
 • Sales-ervaring en bekendheid met de basisbegrippen van Microsoft SQL zijn een pré

Funcie eisen:

 • Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau
 • In het bezit van een rijbewijs
 • Bent goed in staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken
 • Hebt een commerciële instelling
 • Je bent pro-actief en ondernemend
 • Beschikt over overtuigingskracht en empathisch vermogen

Wat bieden wij:

 • Veel vrijheid om jezelf en de producten en diensten verder te ontwikkelen
 • Een uitdagende functie met een divers klantenportfolio
 • Een jaarcontract op basis van 40 uur
 • Een marktconform salaris
 • Een super leuke groeiende organisatie met een enthousiast team
 • Gezellige borrels met collega’s

Stuur je motivatie en CV naar [email protected]