Marktupdate week 21 – 2018

Aardgas

De TTF gasprijs voor Cal-19 stabiliseerde deze week en sloot gisteren (24-05-18) op 20,81 €ct/m3, een week op week stijging van 0,4%.

De termijnprijzen voor Cal-20 en Cal-21 noteerden zelfs een lichte daling, in een markt die nog steeds onder druk staat van de ontwikkelingen van de olieprijs en de nog relatief lege gasreserves. Ondanks een beperkt gasaanbod door werkzaamheden aan het gasnetwerk in Noorwegen is in mei wel een slag geslagen met het bijvullen van de gasreserves. Mogelijk dat deze deze zomer, eerder dan verwacht, zijn bijgevuld, waardoor de vraag naar gas op termijn wat wordt ingeperkt.

De olieprijs liet deze week een lichte daling zien, maar staat met $ 78,75 /vat nog steeds hoog (Brent, month-ahead). Problemen rondom Iran en Venezuela zorgen momenteel voor krapte op de markt. Echter, halverwege juni staat een OPEC overleg gepland waar mogelijk wordt besloten om de productiebeperkingen te versoepelen, wat tot een grotere aanvoer van olie zal leiden en daarmee verlichting zal geven voor de olieprijs.

De dollar won de afgelopen week weer wat meer terrein op de euro, de koers sloot gisteren op 1,1734 EUR/USD. De formatie in Italië, waar 2 eurosceptische partijen een coalitie proberen te vormen, leidt tot een verminderd vertrouwen in de euro. Daarnaast steeg juist het vertrouwen in de dollar doordat de handelsoorlog tussen de VS en China lijkt te worden afgewend, nu onderhandelingen over eventuele importheffingen weer zijn hervat.

Elektriciteit

De elektriciteitsprijzen stegen deze week licht door, na de forse toename van de afgelopen weken. De prijs voor Endex Cal-19 Baseload noteerde gisteren 48,760 €/MWh, een week op week stijging van 2,0%. De prijs voor Endex Cal-19 Peakload sloot gisteren op 56,150 €/MWh, een stijging van 1,8%.

Omdat de grondstoffen voor de productie van elektriciteit nog steeds op een hoog niveau liggen en ook de uitstoot van CO2 steeds duurder wordt, is er weinig verlichting op de elektriciteitsmarkt. Nu de stijging van de gas- en kolenprijs langzaam aan het ombuigen is, kan er ook voor de elektriciteitsprijzen wat verlichting optreden. Het lijkt er volgens analisten van Bloomberg op dat de marktprijzen zijn doorgeschoten, waardoor een correctie op zijn plaats zou zijn.

De kolenprijs zag deze week een lichte daling door het bericht dat China de kolenprijs onder de $ 90 /ton wil brengen. Handelaren zijn niet blij met de Chinese inmenging in de markt, maar een opgevoerde productie zorgt mondiaal voor voldoende aanbod. De prijs voor CO2 emissierechten blijft nog wel flink stijgen, deze week met 6% naar € 16,29 /ton. Het handelssysteem blijkt eindelijk te functioneren, nu het overschot aan rechten uit de markt is gehaald en ook in 2019 minder rechten worden uitgegeven.

Marktupdate week 20 – 2018

Aardgas

De TTF gasprijs voor Cal-19 is in de afgelopen 2 weken flink gestegen en sloot gisteren op 20,73 €ct/m3.

De gasprijzen worden sterk beïnvloed door de gestegen olieprijs en door grootschalig onderhoud aan gasleidingen in Noorwegen. Omdat de gasreserves nog altijd laag zijn blijft de vraag naar gas op pijl, ondanks de gemiddeld warmere temperaturen van de afgelopen weken. Het is de verwachting dat het een tijd zal duren voordat de gasreserves weer op niveau zijn, alhoewel er geen angst op de markt is dat er komende winter een tekort aan gas zal zijn.

 

De olieprijs kende de afgelopen 2 weken een sterke stijging. Hoofdoorzaak hiervan is het besluit van president Trump om de Verenigde Staten terug te trekken uit het nucleaire akkoord met Iran en zware sancties tegen dit land af te kondigen. Doel hiervan is om Iran te dwingen weer aan de onderhandelingstafel plaats te laten nemen, om het nucleaire akkoord op een aantal belangrijke punten aan te scherpen. Vooralsnog stapt de Europese Unie nog niet uit het akkoord met Iran en probeert het de relatie met zowel de VS als Iran goed te houden. Iran is inmiddels het 5e grootste olieproducerende land ter wereld en sancties vanuit de VS zouden ertoe kunnen leiden dat er wereldwijd geen olie meer van Iran mag worden afgenomen. Door de impact die dit zal hebben op de mondiale olieaanbod schoot de olieprijs $10 /vat omhoog en sloot gisteren op $ 79,35 /vat (Brent, month ahead).

 

Het conflict tussen de VS en Iran zorgt ook voor grote onzekerheid op de valutamarkten. De euro gaf het nodige terrein prijs op de dollar en sloot gisteren op 1,1804 EUR/USD. Dit wordt ook gevoed door mogelijke rentestijgingen in de VS, die zorgen voor een sterkere munt.

 

Elektriciteit

Ook de elektriciteitsprijzen stegen fors. De prijs voor Endex Cal-19 Baseload noteerde gisteren 47,790 €/MWh, een week op week stijging van 6,3%. De prijs voor Endex Cal-19 Peakload sloot gisteren op 55,180 €/MWh, een stijging van 6,0%.

 

Door de hoge olieprijs worden de overige commodityprijzen omhoog gedreven. Hierdoor zijn in de afgelopen 2 weken de kosten om elektriciteit te produceren flink toegenomen, met hogere elektriciteitsprijzen tot gevolg. Een andere prijsopdrijvende factor is dat aan de aanbodzijde er deze week minder elektriciteitscentrales operationeel zijn, onder meer door geplande onderhoudswerkzaamheden. Dit vertaalde zich ook door naar de spotprijzen, die wat hoger liggen dan gemiddeld.

 

De week op week stijging van de kolenprijs was minimaal (0,1%) maar deze staat nog steeds boven de $ 100 /ton. De olieprijs en verhoogde vraag vanuit Azië zorgen ervoor dat er geen ruimte is voor de kolenprijs om te dalen. De CO2 emissierechtenprijs steeg deze week ook flink, met 5% naar € 15,27 ton. De Europese Commissie maakte bekend komend jaar tot 40% minder rechten uit te geven, wat op langere termijn gaat zorgen voor een krapper aanbod van rechten en dus een hogere prijs.

 

 

Marktupdate week 18 – 2018

Aardgas

De gasprijs voor Cal-19 is, gezien over de afgelopen 2 weken, gestegen met 2,1% en staat nu op 18,27 €ct/m3.

De hoge olieprijs, samen met de gestegen kolenprijzen zorgen voor een relatief hoge gasprijs voor 2019. Hierbij speelt ook mee dat de gasvoorraad met 17% minder gevuld is dan gebruikelijk wat de vraag tijdens de zomer hoog houdt. Hiernaast speelt momenteel de vraag of de Verenigde Staten het akkoord met Iran beëindigd. De invloed van een eventuele beeiniging van de deal, en daarmee een boycot van Iraanse producten als olie, hangt sterk af van de reactie van de rest van de wereld. Landen als Rusland, China maar ook Engeland, Duitsland en Frankrijk staan helemaal niet te springen om de huidige overeenkomst op te zeggen. Een beeiniging zou wel betekenen dat de olie niet meer in Dollars wordt verhandeld maar mogelijk in de Chinese munteenheid. Hiermee brokkelt de hegemonie van de Amerikaanse Dollar iets af, iets wat juist de Verenigde Staten graag wilt behouden.

De oorzaak van de gedaalde euro/dollar verhouding dient gezocht te worden in tegenvallende Europese cijfers. Met name Frankrijk en Duitsland maakte tegenvallende groeicijfers bekend wat het vertrouwen in de euro geen goed doet.

 

Elektriciteit

Ook de elektriciteitsprijzen voor Cal-19 stegen deze week. De prijs voor Endex Cal-19 Baseload noteerde gisteren 42,790 €/MWh, een stijging van 0,6% ten opzichte van 2 weken terug. De prijs voor Endex Cal-19 Peakload sloot gisteren op 49,520 €/MWh, een twee wekelijkse stijging van 1,7%.

Overigens was het een interessante week op de elektriciteitsmarkt. Door een onjuiste berekening van Tennet werd afgelopen maandag een ‘Alert Emergency’ afgeroepen. In deze situatie wordt er noodstroomvermogen uit de omringende landen ingeschakeld om het Nederlandse net op spanning te houden. Mede door een lagere decentrale productie en meer vraag naar stroom dan was voorspeld was deze noodgreep nodig. Op de onbalans markt waren de effecten duidelijke zichtbaar met tarieven van rond de 200 euro/MWh met uitschieters naar 400 euro. Op de day ahead markt en op de termijn markten had dit geen effect.

Vervolgens was er op dinsdag, de dag van de arbeid, zoveel decentrale opwekking in Duitsland beschikbaar dat de prijzen rond de 0 euro/MWh lagen. Hierbij speelde ook mee dat 1 mei in veel landen een feestdag is waardoor de verbruiken lager liggen dan gebruikelijk. Op woensdagochtend was er vervolgens weer een dip in het net waardoor de noodstroom werd ingeschakeld om erger te voorkomen. Deze dippen in het net en negatieve energieprijzen worden veroorzaakt doordat decentrale opwekking steeds belangrijker wordt als productiebron terwijl de opwekking niet altijd goed te voorspellen is.

Waar de korte termijn prijzen sterk worden beïnvloed door decentrale opwekking hebben met name de kolen en olieprijs een sterke invloed op lange termijnprijzen (2019 t/m 2022). Juist deze commodity’s zijn de afgelopen weken in een stijgende trend wat de elektriciteitsprijzen ook laten stijgen.

De kolenprijs bleef afgelopen week op nagenoeg hetzelfde niveau, maar staat gezien de recente historie relatief hoog. De prijs voor het uitstoten van CO₂ kende een kleine correctie de afgelopen weken. De kosten van de EUA-CO₂ rechten schommelen nu rond de 13 euro per ton.