Marktupdate week 26 – 2018

Aardgas

De TTF gasprijs voor Cal-19 steeg deze week en sloot gisteren (28-06-18) op 20,20 €ct/m3, een week op week stijging van 3,2%.

Ook de termijnprijzen voor Cal-20 t/m Cal-22 stegen met eenzelfde marge. Met zeer gemiddelde buitentemperaturen over juni wordt de gasprijs momenteel vooral beïnvloed door de ontwikkeling van de olieprijs en werkzaamheden aan het gasnet. De oplopende olieprijs legt daarom, wellicht meer dan normaal, druk op de gasprijzen. Werkzaamheden aan het gasnet in Engeland en Noorwegen zijn in de afrondende fase, in juli en augustus zijn weinig significante werkzaamheden gepland.

De buitenlandpolitiek van de Verenigde Staten heeft in toenemende mate invloed op de handels- en olieprijzen. Het is nog onduidelijk of Iran een afzetmarkt kan vinden voor haar olie, nu de VS haar handelspartners een verbod op handel met Iran heeft opgelegd, op laste van uitsluiting van de het Amerikaanse financiële systeem. Ook Algerije, Venezuela en Canada hebben momenteel grote moeite om hun productie op peil te houden. Door het prijsverschil tussen Brent en WTI is de vraag naar Amerikaanse olie juist fors toegenomen, wat de reserves doet afnemen. Dit alles zorgt voor een licht hogere olieprijs, ondanks dat de OPEC en met name Saudi-Arabië en Rusland, hebben aangegeven hun productie te gaan opschroeven.

Met het opleggen van importheffingen aan Europa en Azië lijkt de VS tevens aan te zetten tot een mondiale handelsoorlog. Als tegenreactie op de forse heffingen bereiden China en de Europese Unie momenteel hun eigen heffingen voor. Vooralsnog leidt de politiek van de VS tot een sterkere dollar, welke ten opzicht van de euro week op week 0,8% steeg naar 1,1582 EUR/USD.

Elektriciteit

De elektriciteitsprijzen stegen deze week mee met de gasprijzen. De prijs voor Endex Cal-19 Baseload noteerde gisteren 47,020 €/MWh, een week op week stijging van 4,0%. De prijs voor Endex Cal-19 Peakload sloot gisteren op 56,070 €/MWh, een stijging van 2,4%.

Onderhoudswerkzaamheden, die nog tot begin juli aanhouden, zorgen voor hogere baseloadprijzen en in mindere mate voor hogere peakloadprijzen. Net nu de kolenprijs een lichte afname laat zien moet in Nederland meer aanspraak worden gemaakt op de gascentrales, welke een duurdere productie draaien. Weersomstandigheden zorgden ook voor een lagere productie van duurzame energie, hier zal met de omschakeling naar echt zomerweer echter snel verandering in komen.

Ondanks een lagere kolenprijs ten opzichte van 2 weken geleden zien we de afgelopen dagen de kolenprijs weer licht klimmen. Dit wordt gevoed door hogere temperaturen in Europa en Azië, waardoor de vraag naar elektrische koeling, die in veel landen door kolen wordt opgewekt, stijgt. De prijs voor CO2 emissierechten blijft stabiel rond de 15 a 16 €/ton bewegen.

Marktupdate week 25 – 2018

Aardgas

De TTF gasprijs voor Cal-19 is de afgelopen week met ruim twee procent gedaald en sloot gisteren (21-6-2018) op 19,57 €ct/m3.

 

Afgelopen week was het onrustig op de energiemarkten. De verwachtingen over een akkoord slingerden alle kanten op, met de olieprijzen in hun kielzog. In aanloop naar de officiële bijeenkomst vond al de hele week vooroverleg plaats tussen vertegenwoordigers van lidstaten. De kans op een deal over een productieverhoging tussen oliekartel OPEC en Rusland nam toe. Iran leek namelijk optimistischer geworden over een overeenkomst (Bron: persbureau Bloomberg), maar liep uiteindelijk weg uit het overleg. Momenteel is er een voorlopig akkoord tussen de OPEC-landen zonder Iran. De olieministers werden het eens over een verhoging van het productieplafond met een miljoen vaten per dag.

De afgelopen week is de gasprijs gedaald (CAL-19). Over een periode van 35 dagen is de gasprijs een kleine zes procent gedaald. Naar verwachting zullen de gasprijzen de komende periode gestuurd worden door de ontwikkelingen op de oliemarkt en de het definitieve resultaat bij de OPEC bijeenkomst. Ondanks de behoorlijke daling van de afgelopen week lijkt er nog ruimte voor enig neerwaarts potentieel.

Sinds eind mei zien we een neerwaartse tendens in de EUR/USD koers. Zoals ook in de marktupdate van vorige week te lezen is, kondigde de ECB het einde aan van de onorthodoxe geldinjecties. De Europese economie draait weer beter en dus aanleiding om het monetair beleid weer te normaliseren. Ondanks bovenstaand besluit heeft de euro een duik genomen. De huidige onstuimige politieke situatie in Europa weegt schijnbaar zwaarder.

Elektriciteit

De afgelopen week zijn de elektriciteitsprijzen gedaald. De prijs voor Endex Cal-19 Baseload noteerde gisteren (21-6-2018) 45,200 €/MWh, een daling van bijna vijf procent. Op een langere termijn (35 dagen) zien we een daling van ruim vijf procent.

We zien een duidelijke oorzaak voor de dalende prijzen voor elektra: de dalende prijs voor olie.
Gezien de neerwaartse tendens in de EUR/USD koers zouden we namelijk een stijgende prijs verwachten. De prijs voor olie is de afgelopen week met 4% gedaald en staat nu op 70,92 USD/vat (Brent olie – month ahead 21-6-2018).

Al sinds april 2018 zien we de kolenprijzen gestaag stijgen, maar deze week zien we behoorlijke correctie. Op 21-6 staat de kolenprijs op circa 91 $/ton (API4, month-ahead), een daling van een kleine zes procent. Vooral op 20-6 op 21-6 zien we een behoorlijk effect, een prijsdaling van drie procent in één dag. Deze substantiële daling is – ons inziens – veroorzaakt door de verwachtingen omtrent de OPEC-bijeenkomst.

De prijs van EUA – Emissierechten schommelt. In het begin van de week (13-6 t/m 19-6) daalde de CO2-prijs daalde als gevolg van een ‘sell-off’ van emissierechtenhandelaren. Zij wilden de mogelijke daling van de prijzen voor emissierechten voor zijn. Afgelopen woensdag werd de stijging van de prijzen weer ingezet. Gezien het voorlopige besluit van de OPEC, zien we ruimte voor enig opwaarts potentieel.

Marktupdate week 24 – 2018

Aardgas

De TTF gasprijs voor Cal-19 is de afgelopen week met 2,5% gestegen en sloot gisteren (14-6-2018) op 20,04 €ct/m3.

De olieprijs is in afwachting van de OPEC vergadering eind volgende week. Doorgaans zien wij in aanloop naar dergelijke vergaderingen de olieprijs oplopen. Dit gebeurt omdat verder beperkende maatregelen tot de mogelijkheid behoren. Deze trend wordt ook nu weer bevestigd, al wordt de olieprijs gedrukt doordat Iran, Irak en Venezuela pleiten voor een hoger productieniveau. In aanloop naar deze bijeenkomst bemoeid zelfs de Amerikaanse president Donald Trump, geen lid van de OPEC, zich met de top. Via Twitter drong hij aan op het drukken van de olieprijs.

Na een periode van daling is de gasprijs de afgelopen week weer gestegen. Onderhoud bij de Noorse velden zorgt op de korte termijn voor een verminderde beschikbaarheid. Op de lange termijn drijft de relatief hoge kolenprijs de gasmarkt van 2019 op.

Naast de kolenprijs heeft de eurokoers afgelopen week – met name gisteren – een prijsopdrijvend effect gehad op aardgas. De ECB kondigde gisteren aan te willen stoppen met het opkoopprogramma wat sinds 2015 actief is. Sinds die tijd heeft de ECB voor ruim 2.000 miljard euro aan (staats)leningen opgekocht. Vanaf september wordt de maandelijkse investering verlaagd van 30 miljard naar 15 miljard euro, maar vanaf december wordt er dus geheel gestopt. Uit de koersdaling kan geconcludeerd worden dat beleggers deze beslissing niet hadden verwacht.

 

Elektriciteit

De afgelopen week zijn – na een periode van lichte daling – de elektriciteitsprijzen gestegen. De prijs voor Endex Cal-19 Baseload noteerde gisteren (14-7-2018) 47,010 €/MWh, een stijging van 2%. Peakload noteerde gisteren 55,410 €/MWh, een stijging van 2,8% week op week.

De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de forse daling van de euro maar ook de stijging van de gasprijzen heeft meegeholpen.

Bron. Tennet

Gisteren was er opnieuw sprake van Alert op het Nederlandse elektriciteitsnetwerk. Een Alert is zeldzaam, toch is dit op 30 april ook al gebeurd. Een Alert-situatie houdt in dat het elektriciteitsnet nog stabiel is, maar dat de situatie dusdanig fragiel is dat het uitvallen van ‘het meest kritieke systeem’ zou resulteren in grootschalige uitval. Vorige keer werd de onbalans veroorzaakt door een misrekening en daardoor een tekort op het net. Deze keer was het omkeert en was er een overschot door een bovenmatige productie van windenergie en zonne energie. Gedurende de ochtend was de onbelansmarkt enkele keren rond de 150 euro negatief, wat inhoudt dat je een vergoeding ontvangt wanneer je meer stroom verbruikt dan vooraf gepland.

De elektriciteitsprijs voor 2019 ligt overigens nog fors boven de koers van 2019, 2021 en 2020. De verwachting is dat deze koersen dichter tegen elkaar aan komen te liggen naarmate de korte termijn effecten wegebben.

De kolenprijs kent de afgelopen weken een relatief stabiel verloop rond de $ 105/ ton. Met name China speelt een belangrijke rol op de prijsvorming van steenkool. China heeft de ambitie uitgesproken om over te stappen op duurzame elektriciteitsproductie, maar slaagt hier maar beperkt in. Nu de temperaturen in China toenemen is er meer stroom nodig, voornamelijk voor airco’s. Deze stroom wordt dan voornamelijk door kolencentrales geproduceerd, waardoor de import van steenkool toenam.

Vorige week schreven wij al dat de CO2 emissierechtenprijs dalende is naar aanleiding van de importheffingen van staal tussen de VS en de EU. Een andere factor wat de vraag naar CO2-rechten doet afnemen is de toenemende productie van gascentrales voor de elektriciteitsvraag. Door de hoge kolenprijs draaien kolencentrales minder productie, wat de vraag naar kolen doet afnemen.

Marktupdate week 23 – 2018

Aardgas

De TTF gasprijs voor Cal-19 is de afgelopen week iets gedaald en sloot gisteren (7-6-2018) op 19,55  €ct/m3.

De dalende olieprijs, de afronding van het onderhoud aan gasleidingen in Noorwegen en weersvooruitzichten zijn van invloed op de gasprijzen.

De prijs van een vat Brent olie daalde naar 75,36 USD/vat (6-6-2018). Een oorzaak hiervoor vinden we in de record output van de VS. Verder zijn er signalen dat de productiebeperkingen van de OPEC worden versoepeld. Bij de OPEC bijeenkomst van 22 juni wordt dit onderwerp besproken. Hierdoor zal er meer olie op de markt komen. Tot deze bijeenkomst verwachten we dat de olieprijs rond de 75USD/vat zal schommelen.

Het grootschalige onderhoud aan de gasleidingen in Noorwegen is afgerond en de gasstromen richting de EU komen weer op gang. Wel heeft het netwerk nog te kampen met ongeplande uitval.

Met het einde van de zomerhitte in zicht, zullen de overuren van de airco’s draaien afnemen. De rol van de gascentrales om de elektriciteit te produceren die de airco’s vragen zal hierbij ook afnemen (bron: Energeia).

Door de record output van de VS zijn de verschillen in de olieprijs tussen de VS en EU toegenomen. Daarbij lijkt de Europese olienotering (Brent) gevoeliger voor geopolitieke onrust. Op 6 juni 2018 staat de Brent bijna $11 dollar hoger dan de WTI.

Op de valutamarkten zien we een licht versterkende euro ten opzichte van de dollar, wat ertoe leidt dat het in dollars geprijsde olie aantrekkelijk wordt voor Europese investeerders. De euro is versterkt door de verwachting dat de ECB volgende week wat meer gaat vertellen over de plannen omtrent het huidige stimuleringsprogramma ‘Quantitative Easing’ (QE).

 

Elektriciteit

De afgelopen week zijn de elektriciteitsprijzen gedaald. De prijs voor Endex Cal-19 Baseload noteerde gisteren (7-6-2018) 46,080 €/MWh, een daling van 2,3%. Ondanks deze daling zijn de elektriciteitsprijzen nog steeds aanzienlijk gestegen als we deze vergelijken met begin mei.

Een prijsopdrijvende factor is dat er relatief weinig centrales beschikbaar zijn wegens onderhoudswerkzaamheden. Ondanks flinke productie aan zonne-energie in de middaguren is de inzet van noodvermogen nodig geweest om de balans op het net te handhaven. Dit vertaalde zich ook door naar de spotprijzen, deze situatie blijft de korte termijnprijzen ondersteunen.

De week op week stijging van de kolenprijs was 0,8%. Hiermee stijgt de prijs steeds verder boven de $100 /ton. Deze stijgende trend strookt niet met de dalende olieprijs, maar door een groeiende vraag vanuit Europa en een beperkt aanbod van Azië handhaaft de steenkoolprijs op dit hoge niveau. Een kolenexport terminal die eind 2018 in gebruik wordt genomen (Rusland) zal het beperkte aanbod vanuit Azië op termijn aanvullen.

Na de opvallende daling van de CO2 emissierechtenprijs steeg deze de afgelopen week met bijna 5%, naar € 16,51 /ton (7-6-2018). De opvallende daling wordt verklaard door de dreigende handelsoorlog tussen de VS en de EU. Door importheffingen wordt er mogelijk minder staal geproduceerd, wat ook de vraag naar CO2 rechten laat afnemen. Het herstel van deze week is te verklaren door de prijsstijgingen op de steenkolenmarkt. De groeiende vraag zorgt immers automatisch voor meer vraag naar uitstootrechten.

Marktupdate week 22 – 2018

Aardgas

De gasprijs voor Cal-19 kende de afgelopen week een daling van ruim 5% en sloot gisteren (31-5-18) op 19,70 €ct/m3.

De markt corrigeert zichzelf nadat de prijzen de afgelopen weken te ver zijn doorgeschoten. Een dalende olieprijs en een relatief hoge buitentemperatuur zorgen verder voor een neerwaarts sentiment. Wel blijven de dagprijzen van gas nog op een hoog niveau, door beperkte aanvoercapaciteit door werkzaamheden aan het gasnet in meerdere Europese landen.

De olieprijs bewoog deze week omlaag richting de $75,00 /vat nu het steeds waarschijnlijker wordt dat de OPEC de productiebeperkingen gaat verlichten. Problemen met de olieproductie in Venezuela en de sancties die zijn ingesteld tegen Iran zorgen wel dat de ruimte voor de olieprijs om te dalen vooralsnog beperkt zijn.

De euro verloor week op week 0,5% op de dollar en sloot gisteren op 1,1674 EUR/USD. Nu de anti-Europese coalitieonderhandelingen in Italië gered lijken te worden en in Spanje nieuwe verkiezingen zullen worden uitgeschreven heeft het vertrouwen in de euro een nieuwe deuk opgelopen.

 

Elektriciteit

De elektriciteitsprijzen daalden deze week mee met de gasprijzen. De prijs voor Endex Cal-19 Baseload sloot op 47,170 €/MWh, een week op week daling van 3,3%. De prijs voor Cal-19 Peakload daalde naar 54,830 €/MWh, een afname van 2,4%.

De elektriciteitsprijzen voor de langere termijn (Cal-20-22) lieten zelfs een grotere daling zien, tot 5%. Net als bij gas zien we ook hier een correctie op de prijzen, na een periode van forse stijging. Op de spotmarkt stegen de prijzen deze week. Doordat er naast geplande werkzaamheden aan elektriciteitscentrales ook een aantal centrales stilliggen door technische mankementen, heeft dit zijn weerslag op de spotmarkt.

De kolenprijs bewoog deze week zijwaarts en staat nog steeds op een hoog niveau. Zowel in Noord als Zuid Amerika zijn er productieproblemen waardoor het aanbod van kolen achterblijft bij de verwachting. Dit zorgt voor druk op de kolenprijs, ondanks dat de dalende olieprijs wat verlichting zou moeten geven. De prijs voor CO2 emissierechten kende deze week een opvallende daling van ruim 8%. De prijs staat met € 14,91 /ton weer onder de grens van € 15,00.