Marktupdate week 30 – 2018

Aardgas

De TTF gasprijs voor Cal-19 steeg deze week licht en sloot gisteren (26-07-18) op 20,42 €ct/m3, een week op week stijging van 0,8%.

Korte termijnfactoren zijn momenteel van invloed op de gasprijs. Het warme weer zorgt voor een verhoogde piekbelasting van het elektriciteitsnet wat moet worden opgevangen door gascentrales, waardoor de vraag naar gas momenteel hoog is. Omdat Rusland onderhoud pleegt aan de Nordstream pijpleiding is de gastoevoer vanuit Rusland laag. In augustus zijn de werkzaamheden klaar en zal het gasaanbod weer flink toenemen. Ondanks de huidige minimale handel in Cal-producten kenden ook de gasprijzen voor de middellange termijn een kleine stijging, waarbij Cal-22 met een plus van 1,7% het meeste steeg.

De olieprijs klom afgelopen week weer richting de $ 75,00 /vat. De olie-export vanuit Saudi-Arabië staat onder druk doordat rebellen de doorvoer van olie in de straat van Bab el-Mandeb (Rode Zee) bemoeilijken. Omdat vooral de Europese toevoer hierdoor wat onder druk komt te staan, vertaalt dit probleem zicht door in de Brent-olieprijs. Gisteren sloot de month-ahead koers op $ 73,96 /vat, een week op week stijging van 2%.

De euro/dollar verhouding wijzigde deze week niet. Ondanks dat de dollar wat in sterkte lijkt toe te nemen zorgt berichtgeving rondom Trump voor een onzekerheid, wat de waarde van de dollar wat doet afvlakken. Het escaleren van handelsoorlog tussen de VS en de Europese Unie lijkt, althans voorlopig, te zijn afgewend na het bezoek van Juncker aan de Amerikaanse president.

Elektriciteit

De elektriciteitsprijzen kenden deze week een licht dalend verloop, waarbij Endex Cal-19 Baseload gisteren 49,050 €/MWh noteerde (-0,3%) en Endex Cal-19 Peakload 58,870 €/MWh (-0,1%).

De aanhoudende warmte en de vakantieperiode zorgen voor een verlaagde handel in Cal-producten. Hierdoor wisten de prijzen voor zowel Cal-19 als de middellange termijn (Cal 20/22) licht te dalen. De APX wordt wel sterk beïnvloed door de hittegolf, doordat de vraag naar elektriciteit is toegenomen en met name de elektriciteitsproductie van windmolens erg laag is. Uiteraard wordt dit deels gecompenseerd door de verhoogde PV-productie, maar er wordt toch een groot beroep gedaan op de beschikbare elektriciteitscentrales.

De kolenprijs wist de afgelopen 2 weken meer dan $ 5,00 /ton te dalen door een flink hogere productie en een lagere olieprijs. De afgelopen 2 dagen zien we echter dat ook in Azië de elektriciteitsproductie toeneemt door aanhoudend warm weer. De verlaagde beschikbaarheid van kolen in Europa zorgt voor een oplopende prijs. Met de toename van de elektriciteitsproductie wordt ook de prijs voor CO2 emissierechten mee omhoog gestuwd. Deze steeg voor het eerst in 7 jaar boven de €17,00 en sloot gisteren op € 17,29/ton.

Marktupdate week 29 – 2018

Aardgas

De TTF gasprijs voor Cal-19 is nagenoeg gelijk gebleven deze week en sloot gisteren (19-07-18) op 20,26 €ct/m3, een week op week stijging van 0,1%.

De termijnprijzen voor Cal-20 zijn ook nagenoeg gelijk gebleven, een week op week daling van 0,1%. De termijnprijzen voor Cal-21 en Cal-22 tonen een iets grotere daling, respectievelijk 0,7% en 0,9%. Vorige week berichten we dat de prijs voor Cal-19 flink hoger is dan de prijzen voor de langere termijn, na afgelopen week is dit gat alleen maar groter geworden.

De gasprijs kan profiteren van de verder dalende olieprijs (-2,2%), toch zien we een stabiel patroon. Het aanhoudende mooie weer is namelijk ook van invloed op de gasprijzen. Er is relatief weinig wind en de stroomvraag is hoog. Hierdoor is de vraag naar gas door elektriciteitscentrales hoog. Daarbij worden de gasbergingen in deze periode gevuld, wat ook zorgt voor een grotere vraag. Deze factoren heffen elkaar min of meer op, waardoor de prijzen zich stabiel ontwikkelen.

De olieprijs kende deze week een verdere daling en sloot gisteren op $ 72,36 /vat (Brent, month-ahead). Deze maand is de olieprijs al bijna zes procent gedaald. We verklaren deze daling aan de hand van het besluit van de grote olielanden om hun kranen weer gedeeltelijk open te zetten. En ook de aankondiging van Libië om weer te gaan produceren is prijsdrukkend.

Op termijn zien we factoren die de prijsdaling kunnen temperen. Bij een voortgaande economische groei zal de vraag naar olie blijven aantrekken. En ook de steeds stevigere acties in het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China kunnen de olieprijs (zowel positief als negatief) beïnvloeden. Daarbij blijft het nog steeds onduidelijk welke productieniveaus van de Opec-landen verwacht mogen worden.

 

Elektriciteit

De elektriciteitsprijzen stegen deze week. De prijs voor Endex Cal-19 Baseload noteerde gisteren 49,200 €/MWh, een week op week stijging van 1,1%. De prijs voor Endex Cal-19 Peakload sloot gisteren op 58,910 €/MWh, een week op week stijging van 0,6%.

Ook over een langere termijn (35 dagen) zien we dat de prijzen voor elektriciteit stijgen. De Cal-19 baseload is in 35 dagen bijna 5% gestegen. Oorzaken kunnen we vinden in de relatief hoge kolen- en gasprijs. Echter is de gasprijs de afgelopen week erg stabiel geweest en is de kolenprijs de afgelopen week iets gedaald. Een aanvullende oorzaak kunnen we daarom vinden in de geringe windenergieproductie. Anderzijds is er in de middaguren wel veel zonne-energie beschikbaar. Volgende week wordt een hittegolf verwacht, die mogelijk de prijs nog wat verder kan opdrijven.

De kolenprijs is de afgelopen week gedaald met bijna 3%. Waar we vorige week nog een minimale daling van de kolenprijs zagen lijkt de flinke afname van de olieprijs nu zijn doorslag te vinden in de kolenprijs. De kolenprijs staat nu ongeveer op het niveau van half mei, toch is de kolenprijs ten opzichte van het begin van dit jaar nog steeds hoog. Zonder twijfel, zo stellen de analisten van Energi Danmark, komt dit door de prijsondersteuning vanuit Azië.

Marktupdate week 28 – 2018

Aardgas

De TTF gasprijs voor Cal-19 daalde deze week en sloot gisteren (12-07-18) op 20,24 €ct/m3, een week op week daling van 1,9%.

Ook de termijnprijzen voor Cal-20 t/m Cal-22 daalden eveneens, hetzij met een licht kleinere marge. De gasprijs profiteerde van de lagere olieprijs (-4%) en bovengemiddeld hoge buitentemperaturen. Door het warme weer neemt de vraag naar gas wat af, wat zich doorvertaalt in de spotprijzen maar ook zichtbaar is in de Cal-producten. De prijs voor Cal-19 blijft nog steeds wel flink hoger dan de prijzen voor de langere termijn.

De olieprijs kende deze week een flinke daling en sloot gisteren op $ 74,46 /vat (Brent, month-ahead). Productiecijfers van juni laten zien dat met name Saudi-Arabië flink profiteert van de verlichting van de productiebeperking die de OPEC heeft afgesproken. Sinds invoering van de productiebeperking 2 jaar geleden produceerde het land voor het eerst ook meer dan het heeft vastgelegd. Nu ook de productieproblemen in Libië zijn opgelost zit de olieproductie van de OPEC flink in de lift. Hiermee is ook het grote prijsverschil met de Amerikaanse equivalent van de olieprijs (WTI) flink ingelopen. Het verschil is nu nog geen 5 dollar per vat, waar dit eerst meer dan $10 was. In tegenstelling tot de OPEC neemt in de VS de olieproductie juist licht af, met dalende reserves en een hogere prijs tot gevolg,

De handelsoorlog tussen de VS en China lijkt verder te escaleren. In navolging van aangekondigde maatregelen van China wil nu ook de VS weer een pakket aan sancties opleggen van 200 miljard. Voor de Europese economie bekent dit dat vooral de Duitse staalindustrie en de Italiaanse auto-industrie worden geraakt. Maar vooralsnog staan de economische indicatoren nog op groen en is er ruimte voor de Europese economie om te blijven groeien.

 

Elektriciteit

De elektriciteitsprijzen stegen deze week licht. De prijs voor Endex Cal-19 Baseload noteerde gisteren 48,650 €/MWh, een week op week stijging van 0,5%. De prijs voor Endex Cal-19 Peakload sloot gisteren op 58,550 €/MWh, een stijging van 1,6%.

Ondanks wat verlichting door de gedaalde gasprijs blijven de elektriciteitsprijzen stijgen, met name door een momenteel hoge kolenprijs. Ook in omringende landen ligt de prijs voor elektriciteit momenteel hoog, wat zich met name doorvertaalt op de spotmarkt. De warme temperaturen zorgen voor voldoende opwekking uit PV-panelen, maar de opwekking van windmolens blijft ook achter bij de verwachting.

De kolenprijs wist de afgelopen dagen wel iets te dalen door de flinke afname van de olieprijs, maar staat nog steeds op een hoog niveau. De grote vraag vanuit Azië zorgt voor krapte op de Europese markt. Naast de kolenprijs heeft ook de prijs voor CO2 emissierechten de weg omhoog gevonden. Na 2 maanden van stabiliserende prijzen staat de koers nu weer boven de € 16 /ton en zorgt zodoende ook voor een prijsopdrijvend effect op de elektriciteitsprijzen.

Marktupdate week 27 – 2018

Aardgas

De TTF gasprijs voor Cal-19 steeg deze week en sloot gisteren (05-07-18) op 20,62 €ct/m3, een week op week stijging van 2,1%.

De prijzen voor aardgas worden sterk beïnvloed door de olieprijs. Na het recent gesloten en bekrachtigd OPEC akkoord tot het opschroeven van de productie met 1 miljoen vaten per dag had de markt op een prijsdaling gerekend. Het tegenovergestelde gebeurt momenteel. Voornamelijk de politieke spanningen zijn schuldig aan dit effect. Zo heeft Amerika geëist dat landen geen olie meer afnemen van Iran, een van de grotere olieproducten ter wereld. Dit zorgt voor een prijsopdrijvend effect op bijna alle commodity’s, waaronder aardgas.

Net als de gasprijs voor 2019 stegen ook de prijzen voor Cal-20 t/m Cal-22. Opvallend is dat de prijs voor 2019 steeds meer begint af te wijken van de overige jaren. Dit verschijnsel wordt veroorzaakt door korte termijn problemen zoals het politieke conflict met Iran, terwijl de markt een lagere prijs in de toekomst verwacht.

Sinds vandaag is de handelsoorlog tussen Amerika en China van start gegaan met de Amerikaanse Importheffingen ter waarde van 34 miljard dollar. China heeft aangegeven dit conflict zeer serieus te nemen en ziet hierbij in Europa een belangrijke partner. De verwachting is dat de energiemarkten de komende tijd gedreven zullen worden door deze politieke spanningen, wat de volatiliteit vergroot.

In de Nederlandse ambitie om van het gas af te gaan is deze week een mijlpaal bereikt. Het is immers vanaf 1 juli niet meer verplicht om nieuwbouwwoningen te voorzien van een gasaansluiting. Dit maakt de weg vrij voor aardgasloos bouwen. Naast de woningen wordt ook de industrie aangespoord om over te stappen op andere alternatieven of, in sommige gevallen, over te stappen naar hoog calorisch gas. Opvallend is dat aardgas door overige landen steeds meer gebruikt wordt in de productie van elektriciteit. Aangezien kolen in slecht daglicht staat maar er nog onvoldoende duurzame alternatieve beschikbaar zijn, wordt aardgas gezien als relatief schone transitiebrandstof. De aardgasvraag zal op termijn in Nederland afnemen, maar de wereldwijde vraag naar gas zal de komende jaren alleen maar verder stijgen.

De euro is de afgelopen periode sterk gedaald en staat nu op 1,1697 EUR/USD, een daling van 3% ten opzichte van het begin van dit jaar.

 

Elektriciteit

De elektriciteitsprijzen stegen deze week mee met de olie- en gasprijzen. De prijs voor Endex Cal-19 Baseload noteerde gisteren 48,41 €/MWh, een week op week stijging van 3,0%. De prijs voor Endex Cal-19 Peakload sloot gisteren op 57,60 €/MWh, een stijging van 2,7%.

De stijging van de elektriciteitsprijs voor 2019 was te verwachten nadat de olie, kolen, aardgas en CO2-prijzen afgelopen week stegen. Hierbij is hetzelfde beeld te zien als bij aardgas, de koers van 2019 vertoont een substantieel hogere prijs dan die van CAL – 2020 – 2022. De 2019-koers wordt omhoog gedreven door dezelfde oorzaken als voor aardgas. De gestegen olieprijs heeft naast een directe invloed op elektriciteit ook een sterke invloed op de kostprijs van elektriciteit via de kolen en CO2-certificaten.

De afgelopen periode liet de EUA CO2-prijs een kleine correctie zien, maar deze steeg de afgelopen week met 5% en staat nu op €15,65 per ton. Energi Danmark geeft als oorzaak een lage handelsinteresse, waardoor de prijsvorming niet realistisch is. De verwachting is ook dat de CO2-prijzen de komende weken heen en weer zullen schommelen.