Marktupdate week 35 – 2018

Aardgas

De TTF gasprijs voor Cal-19 steeg deze week en sloot gisteren (30-08-18) op 23,12 €ct/m3, een week op week stijging van 4,9%.

Met deze stijging wordt de trend van dit jaar voortgezet. De huidige (aardgas)trend is een gevolg van de gestegen olie-, kolen- en CO2-rechtenprijs. Met name de CO2-emissierechten zijn hard gestegen en staan op het hoogste punt in 10 jaar tijd. Als gevolg is de clean dark spread (het verschil tussen productiekosten en verkoopprijs van kolenstroom) klein (0,16€/MWh). Dit wordt niet alleen veroorzaakt door de CO2-emissierechten, maar onder andere ook door de hoge kolenprijs. Een lage clean dark spread leidt tot de overstap naar gascentrales voor de productie van elektriciteit. Dit draagt bij aan een hogere vraag naar aardgas, wat de prijs laat stijgen.

Hierbij speelt ook mee dat er problemen zijn met de Noorse gaslevering, waardoor er minder gas beschikbaar is om de voorraden te vullen. Het huidige Europese voorraadniveau ligt rond de 70%, waar dit normaal 80% is rond deze tijd van het jaar. Dit is het gevolg van de (extreem) koude maanden februari en maart. Het nieuws dat de productie uit Groningen per oktober verlaagd zal worden had geen invloed op de prijsvorming van aardgas, aangezien deze verlaging in lijn lag met de verwachting.

De olieprijs kende een sterkte stijging en noteert nu 78$/vat (Brent-Month ahead). Positieve macro economische cijfers zorgen voor een hogere verwachting naar olieproducten. Zorgen over een verminderde export uit Iran en Venezuela én lagere voorraadcijfers uit de VS gaven de olieprijs een duw omhoog. De euro deed afgelopen week goede zaken ten opzichten van de dollar en Britse pond, een euro koste nu 1,1656 dollar.

 

Elektriciteit

De elektriciteitsprijzen laten deze week een sterke stijging zien, waarbij Endex Cal-19 Baseload gisteren sloot op 57,180 €/MWh (5,6%) en Endex Cal-19 Peakload 66,250 €/MWh (4,5%).

De elementen die de koers van aardgas beïnvloeden hebben ook een sterke invloed op de elektriciteitsprijzen, waardoor deze de afgelopen week sterk zijn gestegen. Met name de gestegen CO2-prijs zorgt voor hogere stroomprijzen voor de jaren 2019-2022. Waar de afgelopen periode al steeds vaker de overstap werd gemaakt naar aardgas gestookte centrales, is dat met de stijging van de afgelopen week helemaal het geval. Vorige week meldden wij dat de kolenprijs doorgaans daalt bij een stijging van de CO2-prijs. Dit zorgt inderdaad voor een prijsdrukkend effect, maar de opwaartse kracht van de gestegen olieprijs was afgelopen week sterker.

De prijs voor het leveringsjaar van 2019 is nog aanzienlijk hoger dan die van de de jaren daarna (2020-2022). Dit duidt erop dat er effecten zijn die een (sterkere) invloed hebben op de prijsvorming van 2019 dan op die van de andere jaren. De onzekerheid over de beschikbaarheid van de Belgische en Franse kerncentrales spelen hierbij een belangrijke rol.

 

 

Marktupdate week 34 – 2018

Aardgas

De TTF gasprijs voor Cal-19 steeg deze week en sloot gisteren (23-08-18) op 21,81 €ct/m3, een week op week stijging van 2,0%.

Prijsopdrijvende factoren lijken vooral van toepassing op de korte termijn. We zien namelijk een daling voor de termijnprijzen voor Cal-20/22. Cal-19 wordt onder andere opgedreven door een volatiele olieprijs. De olieprijs liet deze week weer een flinke stijging. Daarbij is de vraag naar gas toegenomen. De vraag naar gas stijgt doordat de prijs voor CO2 emissierechten onverwacht hard toeneemt. Hierdoor winnen de elektriciteitscentrales op gas terrein ten opzichte van kolencentrales, welke nu een hogere CO2 prijs moeten betalen.

Begin deze week stond de olieprijs nog onder de $71,00 /vat, maar steeg deze week tot boven de $75,00 /vat. Een stijging van meer dan 5%. De olieprijs reageert op het nieuws uit Amerika dat de reserves met meer dan 5 miljoen vaten zijn afgenomen. Alhoewel analisten een daling hadden ingecalculeerd, was deze afname groter dan verwacht. Ook de situatie rondom Iran, die mondiaal zou kunnen leiden tot een productieafname van 1 tot 1,5 miljoen vaten per dag, speelt nog mee in de prijsvorming.

De koers van de euro daalde vorige week even onder de 1,14 EUR/USD, om deze week weer boven de 1,16 EUR/USD te klimmen. Trump blijft met zijn beleid en uitspraken zorgen voor onzekerheid op de financiële markten. Ondanks dat het binnen de Eurozone onrustig is (onder andere wegens de Brexit), lijken handelaren niet vol te willen inzetten op de Amerikaanse economie. Hierdoor blijft de koers van de euro schommelen rondom de 1,16 EUR/USD.

 

Elektriciteit

De elektriciteitsprijzen kenden deze week een stijgend verloop, waarbij Endex Cal-19 Baseload gisteren 53,700 €/MWh noteerde (3,7%) en Endex Cal-19 Peakload 62,950 €/MWh (3,0%).

De elektriciteitsprijzen worden momenteel vooral beïnvloed door een hogere CO2 emissierechtenprijs en de licht oplopende gasprijzen. Doordat de capaciteit aan kernenergie in Noordwest Europa momenteel laag is wordt de prijsstijging van CO2 emissie extra hard gevoeld. Voor de productie van stroom is het nu kiezen tussen gascentrales en kolencentrales, beide belast met hoge grondstofprijzen. De prijzen op de middellange termijn zien we daarom ook minder hard stijgen, omdat het prijsopdrijvende effect voorlopig nog vooral op de korte termijn is gericht.

Op 1 januari 2019 zal het Market Stability Reserve (MSR) systeem in werking treden, wat ervoor moet zorgen dat het overschot van CO2 emissierechten moet afnemen. Hierop wordt door handelaren nu al flink voorgesorteerd, met hogere prijzen tot gevolg. Gisteren sloot de prijs voor het eerst boven de €20, op € 20,38 /ton. Een hogere prijs voor CO2 emissierechten heeft ook invloed op de kolenprijs. De vraag naar kolen neemt af bij een hogere CO2 emissieprijs, omdat het prijsverschil met het schonere gas minder groot wordt.

 

 

Marktupdate week 33 – 2018

Aardgas

De TTF gasprijs voor Cal-19 steeg deze week en sloot gisteren (16-08-18) op 21,44 €ct/m3. Een week op week stijging van bijna 3%.

Ondanks het einde aan de warme periode, zit de gasprijs nog altijd in de lift. De injectie in bergingen blijft de voornaamste verklaring.

 

 

 

 

 

In 2018 is de TTF gasprijs voor Cal-19 ruim 24% gestegen. De stijgende prijs op de oliemarkt is hier onder andere debet aan. In 2018 is de prijs voor Brent olie (2019) namelijk met 10 $/vat toegenomen (bijna 17%). Afgelopen week is deze trend niet doorgezet, de prijs voor Brent (month-ahead) olie (2019) met 1% afgenomen. Toch sluiten we op de langere termijn, zoals we vorige week al melden, aan bij de analyse door ABN-AMRO. Op de lange termijn een voorspelt ABN AMRO een hogere olieprijs voor 2019.

 

 

Elektriciteit

De Endex Cal-19 Baseload noteerde gisteren 52,140 €/MWh (+4,2% t.o.v. 9-8-2018) en de Endex Cal-19 Peakload 61,460 €/MWh (+3,1% t.o.v. 9-8-2018).

In 2018 is de Endex Cal-19 Baseload 31% gestegen. Hier zijn diverse verklarende factoren voor te nomen. Zo is de prijs voor emissierechten in 2018 meer dan verdubbeld en – zoals hierboven beschreven – is de prijs voor gas in 2018 met 24% gestegen. Ook relevant is de olieprijs (Brent 2019) met een stijging van 17% in 2018 en de kolenprijs met een prijsstijging van 6% in 2018. Daarbij hebben we te maken met een aanhoudende stijging van de vraag naar elektriciteit.

Marktupdate week 32 – 2018

Aardgas

De TTF gasprijs voor Cal-19 steeg deze week licht en sloot gisteren (10-08-18) op 20,86 €ct/m3, een week op week daling van 3,0%.

De zomerperiode zorgt ook op de energiemarkten voor een rustige handelsperiode. Dit zorgt er doorgaans voor dat kleinere effecten meer invloed hebben op de prijsvorming aangezien er minder handel is om de prijs op te baseren. De stijging van afgelopen week werd dan ook hoofdzakelijk veroorzaakt door de angst voor een een escalerende handelsoorlog. Een handelsoorlog zal op termijn zorgen voor een lagere economische groei wat de toenemende vraag naar olie zal afremmen. Echter zorgt een handelsconflict in eerst instantie voor onzekerheid waardoor de prijzen van grondstoffen stijgen.

Op de lange termijn wordt, mede door het bovenstaande, voor 2019 een hogere olieprijs van gemiddeld rond de 85 $/Vat door ABN-AMRO voorspeld. Er is voldoende capaciteit aanwezig om aan de toenemende vraag te voldoen maar het lukt steeds vaker niet om deze capaciteit te benutten. Voor een video zie HIER.

 

De euro is de afgelopen periode sterk gedaald ten opzicht van de Amerikaanse dollar en noteert nu 1,1557 euro per dollar. Een sterke euro zorgt dat het importeren van grondstoffen goedkoper is en heeft zodoende veel invloed op de prijsvorming van met name elektriciteit. De euro is ten opzichte van de Britse pond met een kleine opmars bezig en noteerde gisteren 0,8995 euro per pond wat 2,8% hoger is dan mei dit jaar.

Elektriciteit

In navolging van de aardgaskoers stegen ook de elektriciteitskoersen. De Endex Cal-19 Baseload noteerde gisteren 50,060 €/MWh (+2,8%) en de Endex Cal-19 Peakload 59,600 €/MWh (+2,1%).

De elektriciteitskoersen zijn afgelopen week omhoog gedreven door de iets gestegen kolenprijs. De warme zomer heeft gezorgd voor een hogere vraag naar elektriciteit wat de vraag naar steenkool heeft doen toenemen. De afgelopen dagen daalde de prijs voor steenkool nu er geen sprake meer is van extreme hitte. Desondanks worden de steenkoolcontracten opwaarts ondersteund door een hogere vraag vanuit de Aziatische markt.

De verwachting is dat, nu de hittegolf voorbij is, de vraag naar steenkool en emissierechten gaat dalen. Dit biedt ruimte voor de elektriciteitskoers van 2018 om weer dichter naar naar de jaren 2020-2022 te gaan bewegen.

 

Marktupdate week 31 – 2018

Aardgas

De TTF gasprijs voor Cal-19 daalde deze week licht en sloot gisteren (02-08-18) op 20,25 €ct/m3, een week op week daling van -0,9%.

De gasprijzen kregen wat ruimte om te dalen door de lagere olieprijs. Ook zorgde de één na warmste maand juli ooit gemeten voor een reductie van het gasverbruik. Dit werd echter gecompenseerd door een verhoogde vraag naar gas door elektriciteitscentrales. Met de heropenstelling van de Nord Stream pijpleiding vanuit Rusland zal er komende periode meer gas beschikbaar zijn op de Europese markt, waardoor ook hier wat verlichting voor de prijs kan optreden.

De olieprijs kende een onverwachte meevaller doordat in de VS de oliereserves flink zijn gestegen. De olieprijs daalde van $75 naar $73 /vat. Als ook de productie in het Midden-Oosten doorzet zou de komende periode de grens van $70 geslecht kunnen worden.

Het stijgen van de oliereserves in de VS is een direct gevolg van de handelsoorlog tussen de VS en China en in minder mate Europa. De handelsoorlog remt vooralsnog de Amerikaanse economie omdat bedrijven wat terughoudender zijn en grote investeringen op de lange termijn schuiven. De euro/dollar verhouding blijft echter vooralsnog ongewijzigd omdat er ook in Europa met argusogen wordt gekeken naar eventuele nieuwe importheffingen.

 

 

 Elektriciteit

De elektriciteitsprijzen kenden deze week een verdergaand dalend verloop, waarbij Endex Cal-19 Baseload gisteren 48,720 €/MWh noteerde (-0,7%) en Endex Cal-19 Peakload 58,400 €/MWh (-0,8%).

De productie van elektriciteit is met een lagere gas- en kolenprijs licht goedkoper geworden. Het warme weer zorgt echter voor een verhoogde vraag waardoor capaciteitsproblemen ontstaan. Indien het warme weer aanhoudt zullen de koelproblemen van Duits, Frans en Belgische kerncentrales kunnen leiden tot het afschakelen hiervan. Dit zal zeker op de spotmarkten leiden tot verhoogde prijzen, welke zich ook in mindere mate kunnen doorvertalen in de termijnprijzen.

De kolenprijs laat nu al een aantal weken achter elkaar een dalende koers zien. China is momenteel terughoudend met het opkopen van kolen waardoor er voldoende kolen beschikbaar zijn voor andere afzetmarkten, waaronder de Europese. Daarnaast zorgt ook de ontwikkeling van de olieprijs voor verlichting. De prijs voor CO2 emissierechten wist week op week weer te stijgen en sloot gisteren op € 17,64 /ton, een week op week stijging van 2%. De hogere vraag naar elektriciteit ligt hieraan ten grondslag.