Marktupdate week 46 – 2018

In week 46 (8-11 t/m 15-11) zien we groene cijfers bij elektriciteit, al zijn de CAL-19 producten gestegen. Deze week-op-week stijging van ongeveer 2,5% werd veroorzaakt door een onverwachte uitschieter afgelopen maandag (12-11-2018). Zowel Baseload CAL-19 als Peakload CAL-19 zijn toen 4% gestegen, waarna de rest van de week een lichte daling toont.

De week-op-week stijging is een gevolg van de stijging van de gasprijzen en door productieproblemen in België, Frankrijk en Nederland. In België bleek, na het vroeger beschikbaar komen van de Belgische kernreactor in Tihange vorige week, deze week dat het online komen van een andere reactor juist anderhalve maand is vertraagd. In Frankrijk maakte een netbeheerder bekend dat levering in de periode half januari tot half februari wel eens krap kan worden. Minimaal vier en maximaal zeven nucleaire reactoren zijn dan offline. Tot slot blijkt in Nederland de beschikbaarheid van kolencentrales niet optimaal, drie verschillende eenheden kondigden allen op korte termijn ongeplande afschakelingen aan.

Olie en CO2 zorgt op weekbasis voor een prijsdrukkend effect. Zo toont olie een week-op-week daling van -5.8% (Brent, month ahead)) en CO2 toont een week-op-week daling van -2.9% (dec-18). Anderzijds zorgt de EUR-USD koers enigszins voor een prijs-stuwend effect door een koersdaling van 0,7%.

Aardgas laat een flinke week-op-week stijging van 4% zien. Gelijk aan elektriciteit zien we afgelopen maandag (12-11) een onverwachte uitschieter. De prijs voor CAL-19 aardgas is die dag met bijna 5% gestegen.

Deze stijging heeft zich voorgedaan ondanks allerlei prijsdrukkende signalen. Zo is de olieprijs gedaald en is aardgas momenteel goed beschikbaar (LNG-leveringen in Noordwest-Europa). De verwachte koude weersomstandigheden lijken een flinke impact te hebben gehad. Deze impact zien we normaal gesproken niet zo sterk terug in de lange termijn prijzen.

De prijzen voor CO2-emissierechten zijn volatiel. Zo zagen we aan het begin van de week een stijging, om in het tweede deel van de week flink te dalen. De daling is onder andere veroorzaakt door onzekerheid omtrent de BREXIT. Maar ook wacht de markt in spanning op de komst van ‘full disclosure’ in Nederland. Als zowel groene als grijze stroom met een certificaat moet worden afgedekt, dan zou de markt voor certificaten in één klap verdubbelen. Full disclosure staat gepland voor 1 januari 2019, al hangt uitstel van een jaar boven de markt. Roland Kok, head of customer solutions bij Innogy, is overwegend positief over de nieuwe markt die kan ontstaan:  “Niemand wil het vieste jongetje van de klas zijn.”

 

Marktupdate week 45 – 2018

De TTF gasprijs van 2019 kende deze week een stijging van 2,4%. Na een aantal weken van prijsdaling, kan deze stijging als correctie worden gezien. Een drijvende factor waren de CO2-emissierechten. Doordat de prijs voor CO2-emissierechten sterk steeg (zie elektriciteit), neemt de vraag naar gas voor de productie van elektriciteit toe. Daarnaast was steenkoolmarkt zeer volatiel, wat ook haar effect heeft op de gasprijs. Woensdag steeg plots de prijs voor steenkool maar dit ebde al snel weg waardoor de dalende/zijwaartse trend werd voortgezet.

Met de winter in aantocht zijn de voorraden van aardgas van belang. De voorraden liepen, sinds de zeer koude maand maart, achter op de planning en deze achterstand is eindelijk ingelopen. Het huidige voorraad zit op +/- 90% van haar capaciteit wat gebruikelijk is voor deze tijd. Absoluut gezien komt dit neer op +/- 950Twh wat redelijk hoog te noemen is.

De year ahead Baseload elektriciteitsprijs is de afgelopen maand met 14% gedaald. Hier is deze week verandering in gekomen. Vanaf dinsdag is de markt met 5% (3 euro) gestegen. Als oorzaak hiervoor kunnen de gestegen grondstofkosten worden aangemerkt. De prijs voor de CO2-emissierechten is de afgelopen twee dagen met 20% gestegen van €15,62 tot €19,56. Juist deze CO2-emissierechten zijn de grote drijver geweest achter de recente daling van elektriciteit. De overige commodity’s (kolen, olie) lieten een kleine opwaartse correctie zien al is de trend duidelijk neerwaarts.

Een andere oorzaak voor de prijsstijging van elektriciteit kan gezocht worden bij de OPEC. Het olie-kartel komt dit weekend bijeen in Abu Dhabi om te praten over de recente prijsdaling. Een van de mogelijkheden is het schrappen van productie om zo de prijs weer omhoog te krijgen. Bij de OPEC is altijd de vraag wat hier in de praktijk van terecht komt, maar de markt (sentiment) reageert hier doorgaans wel op. Des te opvallend was het bericht dat de olieprijs vandaag (9/11) blijft dalen en onder de 70$ (brent-month ahead) is gekomen, het laagste punt in 6 maanden. Ondanks de handelsoorlog tussen de VS en China liet de VS weten dat acht landen toestemming hebben gekregen om olie te blijven importeren uit Iran. In een eerder stadium was deze toestemming er niet, maar bleven met name China en Europa toch olie uit Iran accepteren. Nu de VS hier akkoord op heeft gegeven zal de de export naar verwachting alleen maar toenemen.

Marktupdate week 44 – 2018

 

Deze week zijn de commodityprijzen flink gedaald. Onder aanvoering van de olieprijs, die door onzekerheid over afzetprognoses 7% inleverde, gingen ook de prijzen voor gas en elektriciteit omlaag. De termijnprijzen voor gas lieten over de gehele linie (Cal-19 t/m Cal-22) eenzelfde daling zien van rond de 6%. Naast de lagere olieprijs is ook de aanvoer van gas in Europa op dit moment goed op peil, waardoor ruim in de vraag naar gas kan worden voorzien.

De olieprijs is in 2 weken tijd met 10 dollar gedaald en sloot gisteren op $ 72,82 /vat (Brent, month-ahead). Voornaamste oorzaak is de toegenomen onzekerheid die is ontstaan op de financiële markten. De beurzen staan flink in de min waardoor de mondiale economische voorspellingen voor het komende jaar naar beneden worden bijgesteld. Een afremmende economie heeft sterk invloed op de vraag naar olie, waardoor de voorspelde krapte in de markt mogelijk zal meevallen. Wel moet worden meegenomen dat de verzwaarde Amerikaanse sancties tegen Iran later deze maand zullen ingaan, wat het mondiale aanbod van olie zal schaden.

Ook de euro heeft last van de toenemende onzekerheid op de financiële markten. Het Italiaanse begrotingstekort zorgt voor een afname van het vertrouwen in de Europese munt. Omdat de ECB tegelijkertijd werkt aan de afbouw van het stimuleringsprogramma zijn er weinig factoren die de euro ondersteunen. Ten opzichte van de dollar blijft het verlies echter beperkt doordat de dollar zelf ook kampt met vertrouwensproblemen, vooral gevoed door de aanhoudende handelsoorlog met China.

 

 

De laatste weken is veelvuldig bericht over de volatiliteit van de Cal-19 elektriciteitsprijzen (Base- en Peakload), die zich vooral uitte in uitschieters omhoog. Nu ontwikkelingen op de markten daar aanleiding voor geven zien we eenzelfde beweging omlaag, waarbij de prijs voor Cal-19 Baseload met bijna 8% daalde. Ook de overige termijnprijzen voor Baseload en Peakload lieten een flinke daling zien, in de bandbreedte van -3 en -7%.

Naast de lagere olie- en gasprijzen brengen ook de gekelderde prijzen voor CO2 emissierechten verlichting. Week op week liep de prijs met 18% terug, waar 2 maanden geleden nog vooral omhoog werd gekeken. Bijgestelde cijfers voor economische ontwikkeling werken ook door in de geprognosticeerde beschikbaarheid van emissierechten, waardoor de prijs door de markt naar beneden is bijgesteld. Ondanks dat de kolenprijs door beperkt aanbod niet meedaalde met de overige commodities, is de productie van elektriciteit door de gedaalde CO2 emissierechtenprijs wel goedkoper geworden.

De Nederlandse spotprijzen hebben nog steeds veel last van de situatie in België. Wanneer het Belgische net op een tekort uitkomt, klimmen de prijzen in Nederland omhoog. De lagere productiekosten van elektriciteit geven wel wat verlichting, maar de komende maand moet uitwijzen of België in staat is de nijpende tekorten beter op te vangen.