Energie – Marktupdate week 35

De aardgasmarkt kabbelde afgelopen week geleidelijk naar beneden. Alleen op donderdag (29-8) waren kleine stijgingen te zien, waardoor de uiteindelijke daling voor CAL-20 uitkomt op circa anderhalf. De situatie op de markt is rustig met voldoende aanbod en weinig vraag. De oorzaak achter de stijging moet voornamelijk worden gezocht in de gestegen prijs van olie en steenkool. De prijs voor olie (brent month-ahead) steeg tot boven de 60$/vat. De stijging komt voort uit Amerikaanse berichtgeving dat de voorraden sterker zijn gedaald dan verwacht. De handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten – en de daarmee vertraagde economische groei – bepaald het sentiment op de oliemarkt waardoor een verdere stijging niet te verwachten is.

Net als bij aardgas kende ook de elektriciteit een kleine opleving na een rustige periode van daling. De gestegen prijs voor gas, steenkool en CO2 emissies moeten hiervoor als schuldige worden aangewezen. De verschillende commodity’s zijn de afgelopen periode gestaag gedaald waardoor dit ook als correctie gezien moet worden.

Energie – Marktupdate week 34 – 2019

Er verandert niet veel op de gasmarkt. De factoren die de tarieven voor aardgas beïnvloeden zijn al een flinke tijd hetzelfde. Zo is de toevoer van gas al tijden goed, waardoor de voorraden sinds oktober vorig jaar op goed niveau zijn. Daarbij is de vakantie nog niet afgelopen en is het weerbeeld al tijden positief voor de gastarieven.

Er verandert niet veel op de gasmarkt. De factoren die de tarieven voor aardgas beïnvloeden zijn al een flinke tijd hetzelfde. Zo is de toevoer van gas al tijden goed, waardoor de voorraden sinds oktober vorig jaar op goed niveau zijn. Daarbij is de vakantie nog niet afgelopen en is het weerbeeld al tijden positief voor de gastarieven. Anderzijds blijft de markt voor steenkool zwak en de markt voor CO2-emissierechten – ondanks een daling begin augustus – sterk. Het stoken van steenkool voor het opwekken van elektriciteit is hierdoor weinig rendabel. Steenkool resulteert namelijk in twee keer zoveel CO2-uitstoot als gas. Hierdoor is de vraag naar gas voor de productie van elektriciteit hoog. Weetje: Nederland wekt haar elektriciteit nu al bijna twee weken op zonder steenkool.

Prijzen bewegen vlak. De komende tijd is er wel wat verandering mogelijk als de vakanties aflopen en bedrijvigheid toeneemt. Maar verder zullen prijzen mee kunnen bewegen met de algemene politiek-economische ontwikkelingen, zei het indirect via grondstoffen en uitstootrechten voor CO2.

De zorgen over de wereldeconomie zijn iets afgenomen door het simpele feit dat de Amerikaanse president Trump wellicht toch wil praten met China om een handelsoorlog niet te laten escaleren. Anderzijds staat Duitsland, de grootste economie van Europa, op de rand van een recessie. Het land is sterk afhankelijk van de export wat als eerste last heeft van de afkoelende wereldeconomie.

Energie – Marktupdate week 33 – 2019De prijs voor aardgas heeft deze week de dalende trend vervolgt. Gezien de huidige ruime voorraden beweegt de markt zich rustig naar beneden. Voldoende aanbod uit Rusland en Noorwegen, gecombineerd met LNG uit Azië, zorgen voor een rustige marktsituatie. Het opwaartse risico komt uit een vertraagde aanleg van de Nord Stream 2, de gaspijpleiding van Rusland naar Duitsland. Het huidige prijsniveau zorgt ervoor dat de vraag naar gas, bijvoorbeeld voor de productie van elektriciteit toeneemt.

Mede door de gedaalde olie- en gasprijzen kende ook de futures elektriciteitsprijzen een verdere daling. Door de lagere gas en CO2 prijzen zijn de kosten van het produceren van elektriciteit omlaag gegaan. Dit effect werd nog eens versterkt doordat ook de euro in waarde toenam (tov van de Pond en Dollar).

De handelsoorlog tussen China en de VS heeft ook de afgelopen week het nieuws gedomineerd. Donald Trump gaf afgelopen week aan een tariefsverhoging uit te stellen, wat resulteerde in een opwaartse beweging van de olieprijs. Echter werd de koers omlaag gedrukt door slechte economische cijfers uit met name Duitsland en China. Dit aangevuld met een recordproductie van Amerikaanse olie resulteert in een lagere olieprijs. De huidige prijsdaling van olie is een doorn in het oog van de OPEC+Rusland. In het verleden is het met succes gelukt om de olieprijs op te drijven door de productie aan banden te leggen. Met de huidige productie van de VS heeft de OPEC weinig ruimte meer over. Immers een productieverlaging zorgt voor minder opbrengsten van de OPEC, terwijl de VS hier juist van profiteert.Energie – Marktupdate week 32 – 2019

Een week met alleen maar groene cijfers. De tarieven voor Aardgas, Elektra, CO2, Olie en Steenkool zijn allen gedaald. Vermoedelijke oorzaak: Het escalerende handelsconflict zorgt voor een negatief economisch sentiment. De verwachting is dat de economische groei verder zal afremmen en hiermee ook de energievraag.

Donald Trump kondigde eind vorige week extra importheffingen op Chinese goederen aan. Afgelopen maandag kwam daar nog bij dat China als represaille de waarde van de renminbi liet dalen. Als gevolg hiervan maakten de Amerikaanse beurzen de slechtste handelsdag van dit jaar mee. Hierna is weer een kleine comeback gemaakt.

Bij olie zien we dat de waarde per vat in vier maanden tijd met zo’n 20% is verminderd. De verschijning van een nieuwe (7-8-2019) rapportage over de Amerikaanse olievoorraden duwde de curve nog verder naar beneden. De olievoorraden blijken namelijk nog groter dan verwacht. Het is waarschijnlijk dat de OPEC-landen de olieproductie wat terugdraaien, echter is de volgende vergadering pas in december gepland.

De lagere olieprijzen hebben doorslag in de gasprijzen. De gasprijzen (CAL-20) benaderen het dieptepunt van begin juli.

Lagere kolen- en aardgasprijzen bieden ruimte voor lagere elektriciteitsprijzen. Toch blijft de prijs voor CO2-emissierechten ondersteuning bieden. De CO2-prijzen blijven ondanks dalingen op de andere markten wel aan de hoge kant. De prijzen zijn recent opgelopen tot rond de 29 euro per ton CO2-uitstoot door een sterke vraag, de hoogste prijs in elf jaar tijd. Analisten van Engie geven aan dat zij voor de middellange termijn een dalingspotentieel blijven zien op de stroommarkten.

Een week met alleen maar groene cijfers. De tarieven voor Aardgas, Elektra, CO2, Olie en Steenkool zijn allen gedaald. Vermoedelijke oorzaak: Het escalerende handelsconflict zorgt voor een negatief economisch sentiment. De verwachting is dat de economische groei verder zal afremmen en hiermee ook de energievraag.

Energie – Marktupdate week 31 -2019

De futures gasmarkt is al enige tijd stabiel te noemen. Met goed gevulde voorraden en weinig vraag is er geen reden tot een sterke stijging of daling. De huidige lage prijs zorgt voor een toenemende mondiale vraag wat het risico op prijsstijging laat toenemen. Aan de andere daalde de olieprijs afgelopen dagen juist, wat de gasprijs kan meetrekken. Waar de olieprijs lange tijd tussen de 60-65 $ per vat noteerde is de prijs voor brent-month ahead gedaald tot de onderkant van deze bandbreedte ($60,50). Hoe verder weg het contract ligt hoe lager de prijs, zo noteert Brent Dec-2020 ondertussen nog maar $57,12/vat. Deze marktsituatie duidt erop dat er een daling van de olieprijs wordt verwacht.

Onder aanvoering van een gestegen prijs voor CO2 emissierechten, is de CAL-2020 koers (weer) erg volatiel. De prijs voor het uitstoten van 1 ton CO2 kost ondertussen rond de 30 euro. Met de vergrote kans op een no-deal brexit is een verlaging van de CO2-prijs te verwachten. Immers een no-deal brexit zorgt voor een toename van de beschikbare certificaten wat de prijs doet dalen.

De Amerikaanse Centrale Bank (FED) verlaagde afgelopen week de basisrente met een kwart procentpunt. Met dit besluit hoopt de FED de afkoelende economie te stimuleren. De verlaging is opmerkelijk, aangezien de vooruitzichten in de VS redelijk goed zijn. Ondanks dat de centrale bank een onafhankelijk instituut is heeft de Trump de afgelopen periode wel aangedrongen op een rente verlaging. De rente is de VS noteert nu tussen de 2 en 2,25 procent terwijl de ECB een interbancaire rente hanteert van 0%. De dollar reageerde positief op dit nieuws waardoor de daling van de olieprijs (in euro’s) weer deels teniet werd gedaan.