Energie – Marktupdate week 39 – 2019

De markt is na de stijging van twee weken geleden weer tot rust gekomen. Zowel de elektriciteit- als aardgasmarkt kenden afgelopen week een vlak verloop, met een minimale daling tot gevolg.

Vla na de drone-aanvallen van vorige week op de Saudische olie-installaties werd al aangekondigd dat de productie snel weer op niveau zou zijn. Met een huidige productie van 11 miljoen vaten per dag is deze uitspraak bewaarheid en ligt de productie zelfs iets hoger dan voor de aanval. Voldoende aanbod en afnemende groeicijfers bieden voldoende ruimte voor een verdere daling. Dat dit niet gebeurt is voornamelijk toe te schrijven aan angst voor nieuwe aanslagen.

Op de aardgasmarkt is spraken van eenzelfde situatie. De voorraden zijn deze zomer weer volledig aangevuld en de vraag blijft aan het begin van deze herfst achter.

De stabiele olie- en gasprijzen zorgen op de elektriciteitsmarkt voor een rustig beeld. Afgelopen week oordeelde het Britse Hooggerechtshof dat het besluit van Boris Johnson om het parlement tijdelijk te schorsen ongrondwettelijk is. Deze uitspraak is het zoveelste hoofdstuk in de Brexit-soap. De markten (voornamelijk de CO2-markt reageert sterkt op Brexit nieuws) reageerde dit keer echter nauwelijks. De onzekerheid rondom de Brexit is inmiddels ingeprijsd waarbij de prijs rond de 25€/ton beweegt.

De elektriciteitsmarkt is, meer dan de gasmarkt, afhankelijk van conjectuur. Zolang er nog geen einde komt aan het handelsconflict tussen China en de VS en de EU (voornamelijk Duitsland) lagere groeicijfers toont ligt een recessie op de loer. Een recessie zorgt voor minder vraag naar elektriciteit waardoor de prijzen dalen.

Energie – Marktupdate week 38 – 2019

Na de sterke stijging (van vrijwel alle grondstoffen en CO2-emissierechten) die we communiceerden in de vorige marktupdate, zien we deze week veel kleinere percentages. Aardgas (CAL-20) is deze week een kleine procent gestegen en een megawatt Elektriciteit kost precies hetzelfde als een week geleden. Ogenschijnlijk een rustige week, maar de werkelijkheid is anders. De koers schommelt flink per dag. De markt lijkt het slechte nieuws van vorige week (drone-aanvallen en Franse kerncentrales) nog te moeten verwerken.

Drone-aanvallen

Maandag eindigde Brent-olie aan het slot van de handelsdag bijna vijftien procent hoger dan waarop vrijdag werd gesloten. Gedurende de handelsdag op maandag werd Brent zelfs even twintig procent duurder. Op de oliemarkt zijn dit ongekend heftige bewegingen, schreef dinsdag Het Financiële Dagblad.

De schade van de drone aanvallen is echter minder omvangrijk dan in eerste instantie werd gedacht. Olieminister Abdulaziz Bin Salman zei dat de productiecapaciteit van zijn land eind deze maand op elf miljoen vaten per dag zal liggen. Dat getal is zelfs hoger dan de kleine tien miljoen vaten per dag van voor de aanvallen. Nog onduidelijk is wat de reactie van Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten wordt.

Franse kerncentrales

Het nieuws dat op tien september door het Franse energiebedrijf EDF naar buiten werd gebracht zorgde voor gestegen steenkooltarieven (stijgende vraag), gestegen CO2-tarieven (stijgende vraag), gestegen aardgastarieven (stijgende vraag) en gestegen elektriciteitstarieven (stijging tarieven grondstoffen). Afgelopen woensdag melde EDF dat de problemen met de kerncentrales grotendeels gedurende regulier onderhoud gerepareerd kunnen worden. De angst voor een derde winter op rij met nucleaire problemen werden daar voor de markt mee weggenomen. De situatie zorgt wel nog voor lichte opwaartse druk op de elektriciteit tarieven. EDF neemt niet alle onzekerheden weg. Volgens een marktkenner kan dat ook strategie zijn van het elektriciteitsbedrijf, dat financieel profiteert van een hogere prijs voor stroom.

CO2-emissierechten waren flink gestegen door het nieuws van de EDF, maar er speelt meer. Nieuws over de Brexit zorgt steeds weer voor beweeglijkheid op de markt voor CO2-emissierechten. Een andere invloed is de Duitse economie. De sombere verwachtingen over de prestatie van de Duitse economie zorgt voor prijsdruk.

Energie – Marktupdate week 37 – 2019

In bovenstaande en onderstaande afbeelding ziet u links bovenin het week-op-week stijgingspercentage van het CAL-20 product gebaseerd op de End of Day (EOD) koersen van 13-9-2019. Zes procent is een flink stijgingspercentage en is – in beide gevallen – veroorzaakt door ondeugdelijke lasnaden in de stoomturbines van ten minste vijf Franse kerncentrales.

Het nieuws (10-9-2019) van producent Électricité de France (EDF) zette de elektriciteitsmarkt in vuur en vlam. De markt is bang voor een derde winter op rij met nucleaire problemen, respectievelijk Frankrijk, België, Frankrijk. Volgens de toezichthouder ASN zouden maar liefst twintig kernreactoren kunnen kampen met een slechte lasnaad. Naar verwachting komt de autoriteit “de komende dagen” met meer informatie.

Er is echter meer onverwacht slecht nieuws. Afgelopen zaterdagnacht (14-9-2019) hebben er drone-aanslagen plaatsgevonden op Saoedische olie-installaties. Door de aanvallen is de mondiale olieproductie in een klap met 5% afgenomen. Dit heeft een behoorlijke impact op de gas en elektra tarieven (CAL-20). De tussenstand van vandaag voor Gas is + 4%. De tussenstand van vandaag voor Elektriciteit is + 2%.

De tarieven voor olie zijn natuurlijk het zwaarst getroffen. De tussenstand van vandaag voor Olie (nov19;dec19;jan20) is + 9%. Dit is een flinke correctie op de opening vanmorgen waarbij de tarieven voor olie ongeveer + 30% noteerden. Het lijkt erop dat de aangekondigde maatregelen van Donald Trump effect hebben. Donald Trump heeft toestemming gegeven om indien nodig een beroep te doen op de eigen oliereserves. Die reserves, ontstaan na de oliecrisis van 1973, zijn in ondergrondse depots opgeslagen aan de kusten van Texas en Louisiana.

Energie – Marktupdate week 36 – 2019

De Cal-20 gasprijs bewoog deze week zijwaarts. De gasprijs bevindt zich in een evenwicht tussen een beperkte vraag naar gas enerzijds en een hogere olieprijs anderzijds. Deze factoren houden de Cal-20 gasprijs momenteel stabiel. Onder een gestegen olieprijs wisten de overige Cal-prijzen wel te stijgen met 1% a 2%. Dit impliceert dat wanneer de vraag naar gas door een koudere buitentemperatuur toeneemt, ook de Cal-20 prijs naar boven zal bewegen.

De olieprijs steeg doordat Rusland bekendmaakte de olieproductie te gaan beperken. Ook zijn de sanctie tegen Iran door de VS wederom aangescherpt waardoor de mondiale aanbod van olie wat is ingeperkt. De olieprijs handhaaft zich hierdoor net boven de $60 /vat.

De elektriciteitsprijzen bewogen deze week ook zijwaarts. Waar Cal-20 een kleine daling noteerde, stegen de overige termijnprijzen licht. Een relatief laag geprijsde gasprijs en voldoende aanvoer van windenergie zorgen voor een gunstige elektriciteitsmarkt. De kolenprijs steeg wel, onder aanvoering van de olieprijs en een toename van de vraag. De CO2 prijs daalde eerder deze week maar herstelde zich gisteren tot op het niveau van voorgaande week. De ontwikkelingen in het Britse Lagerhuis liggen hieraan ten grondslag. Een no-deal Brxit lijkt minder waarschijnlijk geworden nu een meerderheid in het Lagerhuis hiertegen is. De kans dat het emissierechtensysteem wordt geconfronteerd met een dump van ongebruikte rechten, wat bij een no-deal Brexit zal plaatsvinden, lijkt hiermee kleiner te zijn geworden.