Energie – Marktupdate week 43 – 2019

Het CAL-20 gasproduct is bijna drie procent gedaald. Een combinatie van oorzaken zorgt voor deze flinke daling. Het is relatief warm voor de tijd van het jaar, waardoor de gasvoorraden nog steeds erg vol zitten. Daarbij is de aanvoer van LNG goed. Aanvullend goed nieuws voor de CAL-20 gastarieven is dat de EDF kerncentrales voorlopig niet gesloten worden voor onderhoud aan de lasnaden. De gascentrales zullen hierdoor niet op volle toeren hoeven draaien. Tot slot lijkt er iets te vroeg te zijn gejuicht over de positieve stemming van een akkoord tussen de EU en het VK. De Brexit heeft nu weer een prijsdrukkende invloed omdat niemand weet welke kant het op gaat. Energi Danmark heeft het zelfs over “totale onzekerheid over de uitkomst van de saga”.

Eind vorige week gingen de elektriciteitsprijzen omhoog in de positieve stemming van een akkoord in de Brexit tussen de EU en het VK. De onduidelijkheid van deze week zorgt voor lagere prijzen. Op de langere termijn trekken de neerwaartse trend van kolen, gas en CO2-prijzen de koers voor elektriciteit met zich mee.

Kolencentrales verdwijnen door economische druk
Milieu-denktank Carbon Tracker stelt in een nieuw rapport dat elektriciteitsproductie met kolen in hoog tempo op de terugtocht is. Volgens het rapport Apocalypse Now draait 76% van de steenkolencentrales en zelfs 84% van de bruinkoolcentrales in Europa met verlies. Alleen overheidssteun zou het lijden kunnen rekken (persbureau Bloomberg). Kolencentrales die zwarte cijfers schrijven hebben dat te danken aan het gebruik van CO2-emissierechten uit een tijd dat de prijs een stuk lager lag dan nu. CO2 kostte enkele jaren terug slechts € 5,- per ton tegen € 25,- nu.

Verzichten van kosten van elektriciteitsproductie laten categorisch zien dat hernieuwbare energiebronnen fossiele brandstoffen voorbij streven, ook al zijn de kosten van verschillende methoden van elektriciteitsproductie notoir moeilijk te vergelijken. Aanvullend maakt Carbon Tracker wel de aantekening dat de kolencentrales in Nederland een relatief hoog rendement hebben en er dus ook beter voorstaan dan veel andere centrales in Europa.

Energie – Marktupdate week 42 – 2019

De gasprijzen daalden deze week licht. Waar de Cal-20 prijs het met een minnetje van 0,3% moest doen daalden de langere termijnprijzen (Cal-22 en Cal-23) met ruim een procent. De gasprijzen volgen hiermee de olieprijs, die ook een lichte afname noteerde. Ook deze week werd weer duidelijk dat het met de aanbodzijde van olie op dit moment goed gesteld is. De Amerikaanse oliereserves namen week op week met 10 miljoen vaten toe.

Ondanks dat de dark-spread momenteel afneemt neemt de vraag naar gas (nog) niet toe. Bij een afnemende dark-spreak wordt het goedkoper om elektriciteit op te wekken met gas in vergelijking met kolen. Deze week nam de vraag naar gas niet toe omdat er voldoende aanbod van windenergie was. Maar wanneer de weersomstandigheden veranderen, dan zou zowel de vraag als de prijs naar gas kunnen toenemen.

De elektriciteitsprijzen stegen deze week met 2 a 3 procent. Dit is opvallend omdat de prijzen van gas en kolen juist daalden. Dit alles heeft te maken met de CO2 emissieprijs die deze week fors steeg (+12%). Doordat er weer een nieuw voorstel op tafel ligt voor de Brexit, neemt de kans op een no-deal weer af. Dit heeft een stijgende CO2 emissieprijs tot gevolg. Maar omdat het nieuwe voorstel nog niet door het Britse parlement is, kan het gaan om een tijdelijke opleving van de prijs.

Energie – Marktupdate week 41 – 2019

De futures aardgasprijzen zijn afgelopen week licht gestegen. Deze stijging is nagenoeg gelijk aan de (minimaal) gestegen olieprijs. Met 2020 in het voorruitzicht reageert de CAL-20 prijs sterker op korte termijninvloeden. Met de aanval op een Iraanse olietanker is de verwachting dat de olie- en gasprijzen de komende dagen zullen oplopen. Vanmorgen steeg de olieprijs (Brent month-ahead) met ruim 2% naar net boven de $60 /vat, om gedurende de dag weer te dalen tot net onder de $60 /vat. Mogelijk zit Saudi-Arabië achter de aanval en kan dit als een vergelding worden gezien van de drone-aanval van twee weken geleden. Opvallend is wel dat de markt vandaag nauwelijks reageert waardoor geconcludeerd kan worden dat de markt geen escalatie van het Iran-Saudi-Arabië conflict verwacht.

Ondanks de lichte stijging van deze week wordt op de lange termijn juist gesproken van een gelijkblijvende tot dalende trend. Het Noorse nieuwsbureau Montel meldt dat de gasprijs zou kunnen dalen tot 0,06 €/m3 als gevolg van ruime voorraden en een potentieel warme winter. Er is al langere tijd sprake van voldoende aanbod van zowel Russisch aardgas als LNG, wat zorgt voor een prijsdrukkend effect.

Net als de gasmarkt heeft ook de futures elektriciteitsprijzen geen duidelijke richting gekozen. De relatief stabiele olie- en steenkoolprijzen zorgen ervoor dat de futures prijzen van elektriciteit een gelijkblijvend beeld laten zien

De CO2-emissieprijs liep afgelopen dagen door een toegenomen vraag iets op. De lage steenkoolprijs zorgt voor meer vraag naar emissierechten, wat de prijs laat stijgen. De naderende no-deal Brexitdatum (31-10-2019) heeft er echter voor gezorgd dat de markt de afgelopen weken een dalende trend laat zien. De CO2-prijs zal de komende drie weken bewegelijk zijn als gevolg van ontwikkelingen rondom de Brexit. Komende week worden de derdekwartaalcijfers van bedrijven naar buiten gebracht. Naar verwachting zal de groeiprognose naar beneden worden bijgesteld waardoor de vraag naar CO2 rechten ook zal afnemen.


Energie – Marktupdate week 40 – 2019

De Cal-20 gasprijs daalde deze week met ruim 4%. Er zijn momenteel vooral korte termijnfactoren van invloed op de gasprijzen. Zo daalde de olieprijs en is de aanvoer van gas en LNG de komende periode goed te noemen. De dagprijzen van gas lagen deze week ook op een laag niveau, door de relatief hoge productie van windenergie. De overige kalenderprijzen daalden ook, maar aflopend naar verder gelegen leveringsjaren.

De olieprijs staat weer op hetzelfde niveau als voor de droneaanval op de olie-installatie in Saudi-Arabië. Doordat de mondiale economische groei komend jaar tegen lijkt te gaan vallen, ontstaat er ruimte voor de olieprijs om te dalen. De olieproductie ligt nog steeds op een hoog niveau en daar lijkt voorlopig geen verandering te komen. Zeker niet nu Ecuador deze week bekendmaakte uit de OPEC te stappen, omdat zij meer willen produceren dan het productieplafond van de OPEC toelaat. Dit is tevens een signaal aan de OPEC dat zij niet ongelimiteerd productiebeperkingen kan blijven opleggen aan haar leden. Een andere bedreigende factor voor de OPEC is dat de invloed van landen die niet zijn aangesloten bij OPEC steeds groter wordt. Van de top-10 grootste olieproducerende landen zijn de VS (nr 1), Rusland (nr 3), Canada (nr. 4), China (nr. 7) en Brazilië (nr. 9) geen lid van de OPEC (productiecijfers 2018).

De elektriciteitsprijzen kenden over de gehele linie dezelfde prijsdaling als de gasprijzen. Dit is niet vreemd, omdat we zien dat de elektriciteitsprijzen steeds meer beïnvloed worden door de gasprijs. Dit is uiteraard het resultaat van de toename van de elektriciteitsopwekking uit gas. Hierdoor wordt ook de rol van CO2 emissierechten wat minder prominent. Gas is namelijk een relatief ‘schone’ techniek in vergelijking met kolen.

De CO2 emissieprijs wist deze week bijna 10% te dalen naar een prijs van ruim € 23,- per ton. Ontwikkelingen rondom de Brexit zijn weer een sturende factor in dit prijsverloop. Premier Johnson presenteerde deze week een Brexit-plan voor een vertrek uit de EU voor 31 oktober. Doordat verschillende partijen, waaronder de EU, dit plan als onhaalbaar hebben getypeerd is de kans op een no-deal Brexit ook weer toegenomen. Met een dalende CO2 emissieprijs als gevolg.