Energie – Marktupdate week 13 – 2020

Het slot van vorige week lijkt voorlopig de bodem van de aardgasprijzen te zijn. Gisteren sloot de CAL-21 prijs boven de 12 cent op 12,12 €ct/m3. De gasprijs wordt sterk beïnvloed door de olieprijs die vandaag richting de $25 /vat beweegt. Na Azië en Europa wordt nu ook Amerika hard getroffen door het coronavirus. Het aantal besmetting heeft in de VS het totaal van China en Italië al overschreden. Het is in dit stadium nog onduidelijk wat het effect gaat zijn op de Amerikaanse economie, dit zorgt voor extra onzekerheid in een toch al onzekere markt. Nu de oliekranen van de OPEC en Rusland openstaan is er voorlopig geen verlichting voor de olieprijs.  

Naast de olieprijs zijn ook andere factoren van invloed op de lage gasprijs. De reserves zijn grotendeels weer gevuld en de aanvoer van LNG ligt op een zeer hoog niveau. Daarnaast zijn onderhoudswerkzaamheden aan gasnetten door het coronavirus uitgesteld, waardoor er meer aanvoer van gas is dan gepland. In een later stadium zullen deze onderhoudswerkzaamheden moeten worden ingehaald, naast de dan al geplande werkzaamheden, zodat dan wat druk op de aanvoerzijde van gas zal komen te staan

De elektriciteitsprijzen volgen in Nederland al geruime tijd nauwgezet de prijsontwikkeling van gas. Reden hiervoor is het hoge percentage gascentrales dat wordt ingezet voor de Nederlandse elektriciteitsproductie. Met de flinke daling van de CO2 emissieprijzen in de afgelopen weken (-30%) wordt echter de inzet van kolencentrales weer aantrekkelijker. Dit is direct zichtbaar in de kolenprijs, die ondanks de neergang van de olie- en gasprijzen de afgelopen maand juist licht wist te stijgen. Een toename van de vraag naar kolen in Europa is hiervoor de drijvende factor.

Momenteel wordt de dagprijs van elektriciteit, naast het afgenomen volume aan elektriciteit door de coronacrisis, sterk beïnvloed door de zonnige dagen. De elektriciteitsprijs bereikte in Duitsland deze week zelfs negatieve prijzen, wat ongebruikelijk is voor de maand maart. Ook in Nederland lagen de dagprijzen afgelopen maand zeer laag.

Energie – Marktupdate week 12 – 2020

Corona zaait complete angst op de energiemarkten. De lange termijncontracten (CAL 21 t/m 24) voor aardgas zijn wederom flink gedaald. Het virus zorgt voor angst in de markt en drukt hierdoor de prijs. Het CAL-21 tarief van aardgas staat op € 0,1180 per m3.

Dat angst en onzekerheid de toon slaan en hierdoor de prijzen drukken is duidelijk. Een prijzenoorlog tussen olieproducerende landen helpt hier echter ook aan mee. Sinds de gefaalde overleggen tussen de olieproducerende landen (OPEC) is er een heuse prijzenoorlog op olie aan de gang. Dit in combinatie met de coronacrisis heeft veroorzaakt dat in nog geen maand tijd de prijs van een vat (Brent) olie gedaald is van bijna 60 naar 25 dollar. Dit heeft grote consequenties voor Nederlandse olie- en gasbedrijven. Een voorbeeld is Shell. Shell was een lange tijd het grootste bedrijf in de AEX. De huidige stand van zaken is dat Shell niet eens de nummer drie meer is. De koers van Shell is gedaald van € 31,09 in mei 2018 naar € 11 vandaag.

De regering steekt haar handen uit de mouwen om de economische impact van het virus zo gering als mogelijk te houden. De regering onderzoekt daarom of de energiebelasting (EB) en opslag duurzame energie (ODE) kan worden uitgesteld. Dit zal dan moeten gelden voor bedrijven die in de tweede, derde en vierde schijf zitten. Deze maatregel geldt voor belastingen op aardgas en elektriciteit.

Door de huidige mondiale crisis dalen tevens de lange termijncontracten voor elektriciteit. De tarieven van elektriciteit en aardgas correleren sterk met elkaar en de ene daling kondigt vaak de ander aan. Alleen elektriciteit daalt nog sterker dan aardgas. CAL-21 daal met maar liefst 12 procent. Deze uitschieter naar beneden geldt niet alleen voor CAL-21, maar CAL-22 en CAL-23 nemen tevens een duikvlucht.

In onze eerste marktupdate van 2020 (https://ctenergy.nl/marktupdate/page/4/) stond het elektriciteitstarief voor CAL-21 (PeakLoad) op € 51,13 per MWh. Nu 79 dagen later is het tarief gedaald naar € 41,45 per MWh (PeakLoad). In zo’n (vrij) korte tijd is het tarief sterk gedaald.

Energie – Marktupdate week 11 – 2020

Afgelopen week zijn de gasprijzen voor CAL-21, 22, 23 en 24 flink gedaald. Trigger voor deze sterke daling is de olieprijs die zwaar onder druk staat door Corona en geopolitiek. Saoedi-Arabië en Rusland vechten sinds afgelopen weekeinde een prijsoorlog uit. De landen werden het vorige week niet eens over een productiebeperkingen. De bedoeling van de productiebeperkingen was om de olieprijs te stimuleren, maar heeft momenteel een averechts effect. Rusland en Saoedi-Arabië hebben beiden de productiekraan wijd open gezet.

Aangezien zowel CAL-21, 22, 23, als 24 flink zijn gedaald lijkt de markt de gebeurtenissen van afgelopen week (Corona, geopolitiek) te beoordelen als lange termijn effecten. Wel staat aardgas CAL-21 het laagst geprijsd, CAL-24 kost twee cent meer per m3. Deze trend is echt al sinds begin dit jaar in gang gezet. CAL-21 komt steeds verder los te staan van de andere CAL-producten.

De dalende aardgasprijzen nemen de elektriciteit prijzen op sleeptouw. De daling bij de elektriciteit CAL-producten is echter minder sterk dan bij aardgas. Dit komt omdat de CO2-emissierechten tot op heden minder sterk worden beïnvloed. Handelaren grijpen dit moment aan om emissierechten in te kopen om deze weer te verkopen zodra het coronavirus weer voorbij is. Het sentiment bij deze handelaren is kennelijk dat de economische activiteiten na het coronavirus weer terugveren. Dit sentiment is niet in lijn met de visie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Zij verlaagde haar wereldwijde groeivoorspelling voor 2020 van bijna drie procent naar ongeveer tweeëneenhalf procent. Voor de eurozone verwacht de OESO een krimp van bijna één procent. Dit lijkt een voorzichtige aanpassing waar verdere verlagingen worden verwacht

Energie – Marktupdate week 10 – 2020

Het tarief van aardgas voor CAL-21 is de afgelopen week gestegen met drie procent. De stevige zeven procent daling van vorige week, ten gevolge van het coronavirus, is wat afgezwakt. Het tarief voor aardgas is desalniettemin laag. In de grafiek is echter te zien dat de contracten voor aardgas over de gehele linie zijn gestegen. De prijsstijging is te verklaren door berichtgeving rondom de OPEC top die deze week is gehouden.

Het verbond van olieproducerende landen wil een productieverlaging van olie inzetten om de dalende olieprijs een halt toe te roepen. De leden van OPEC hebben voorgesteld om de olieproductie met 1,5 miljoen vaten per dag terug te schroeven. Dit voorstel is volgens OPEC nodig om de olieprijs te ondersteunen. Doordat de transport- en luchtvaartsector momenteel in zwaar weer verkeert is er minder vraag naar olie.

De reductiemaatregel van 1,5 miljoen olievaten komt bovenop de al bestaande reductie van 2,1 miljoen vaten per dag, welke sinds eind 2019 van kracht was. Een totale productiereductie van 3,6 miljoen vaten is bijna vier procent van de mondiale vraag naar olie, dit zou neerkomen op de grootste reductie in een decennium. Of dit daadwerkelijk gaat plaatsvinden is echter de vraag. Rusland is namelijk nog niet van plan om hiermee in te stemmen. De Russische energie minister Alexander Novak wil niet toegeven aan overhaaste voorstellen. Rusland wil de situatie rondom het coronavirus nog even aankijken, mogelijk dat de implicaties voor de mondiale economie meevallen.

Een analist van de Boston Consulting Group ziet het echter somber in. Hij stelt dat de prijs voor olie nog verder gaat dalen als OPEC niet extreem ingrijpt. Het vertraagd reageren kan als gevolg hebben dat de prijs van olie daalt naar het laagste niveau sinds 2016. Energie Consultant Wood Mackenzie voorspelt zelfs een terugval in olie van 2,7 miljoen vaten per dag in het eerste kwartaal. Dit heeft ermee te maken dat China na de Verenigde Staten de grootste olieverbruiker ter wereld is. China heeft haar economische activiteiten enorm teruggeschroefd om het corona virus in te dammen, wat de mondiale vraag naar olie sterk heeft doen laten afnemen.

Elektriciteit gaat vrijwel hand in hand met aardgas en olie. De prijsstijging van aardgas en de potentiële prijsstijging van olie zorgt voor een stijging van één procent voor het CAL-21 tarief. De overige termijnprijzen van elektriciteit kenden een minder sterke stijging. De kolen- en CO2 emissierechtenprijs ondersteunen de elektriciteitsprijs niet, beide daalde deze week doordat het aanbod de vraag momenteel overstijgt.