Energie – Marktupdate week 22 – 2020

Als gevolg van de hoge voorraden en de relatief lage mondiale vraag naar gas is er een prijsverschil ontstaan tussen een contract met levering op korte termijn en een contract met levering op de langere termijn. Dit is goed zichtbaar in bovenstaande afbeelding. In de toekomst wordt een betere balans tussen vraag en aanbod verwacht.

De variabele gasmarkt noteerde afgelopen week kortstondig zelfs een prijs van drie cent per m3. Deze situatie kon ontstaan omdat aardgas vrijwel niet nodig is voor gebouwverwarming en de krachtige wind ervoor zorgde dat de inzet van gascentrales beperkt bleef.

Ten opzichte van onze vorige marktupdate is het CAL-21 aardgas tarief met een kleine drie procent gedaald. Door de korte korte termijn dumpprijzen daalde de gasprijs in zijn algemeenheid. Een aanvullende mogelijke oorzaak is de spanning tussen de VS en China die weer toeneemt.

Ten opzichte van onze vorige marktupdate is het CAL-21 tarief voor elektriciteit met een kleine procent gedaald. Hiermee is de daling minder sterk dan bij aardgas, de brandstof waar elektriciteit relatief sterk mee correleert. Dit is te verklaren aan de hand van gestegen prijs voor CO2-emissierechten. Emissierechten voor maart 2021 zijn met ongeveer een halve procent gestegen. Ook de gestegen prijzen voor kolen hebben een prijs voor elektriciteit ondersteund. De prijs voor een ton kolen (maart 2021) is met ruim een half procent gestegen naar ongeveer 62 euro.

Coronacrisis: kans voor het klimaat?

Op de korte termijn heeft corona een positief effect op de uitstoot van broeikasgassen. We vliegen minder, we rijden minder en we produceren minder. Over de lange termijn impact waren in eerste instantie negatieve signalen. De impact die de coronacrisis heeft op de wereldeconomie zou een negatief effect hebben op de klimaatmaatregelen die genomen worden. Steeds vaker lezen we dat juist nu het moment om onze economie op een groene manier te herstarten. Er ligt namelijk een gouden kans voor overheidsinvesteringen. Internationaal klinkt de roep om de enorme bedragen die vrijgemaakt worden om de economie weer aan de gang te krijgen klimaatbestendig uit te geven.

Energie – Marktupdate week 21 – 2020

De gasprijs voor CAL-21 bleef deze week onder de 12 €ct/m3. Dit is opmerkelijk omdat de overige termijnprijzen 2% a 3% wisten te stijgen onder aanvoering van de opmars van de olieprijs. Dit toont eens te meer aan dat er op de korte termijn weinig opwaarts potentieel is voor de gasprijs. De vraag is nog altijd laag waardoor producenten niet weten waar ze hun gas kwijt moeten. Enig lichtpuntje voor de gasprijs is dat bij een aantrekkende economie de gas- en elektriciteitsvraag weer zal toenemen.

De olieprijs behaalde week op week een winst van 16%. De mondiale aandelenbeurzen zitten in de lift wat als voorbode kan worden gezien van een verdere versoepeling van de coronamaatregelen en een opening van de internationale handel. De olieprijs profiteert hier momenteel van mee. Het herstel is echter broos en wanneer de opstart van de economieën minder snel gaat dan verwacht dan kan de olieprijs een terugval verwachten. Een vat Brent olie (month-ahead) kostte gisteren bij het sluiten van de markt $ 36,06 per vat.

De elektriciteitsprijzen stegen deze week fors met 3% a 4% voor de CAL-21 en CAL-22 producten. Waar de grondstoffen voor de productie van elektriciteit deze week zijwaarts bewogen nam de prijs voor CO2 emissierechten een vlucht. Week op week steeg de prijs voor de rechten voor het uitstoten van een ton CO2 met 12,5% naar € 21,18. De elektriciteitsprijzen kregen deze week wel wat ondersteuning van de duurzame productie van elektriciteit; volop zon en eerdere deze week flinke wind. Dat houdt de spotprijzen van elektriciteit laag.

Energie – Marktupdate week 20 – 2020

De tarieven van aardgas dalen deze week met één procent. Door deze daling komt de marktprijs voor CAL-21 op € 0,1196 per m3. De marktontwikkelingen betreffende aardgas zijn al weken hetzelfde; het aanbod is hoog en de vraag is laag. Landen als Noorwegen, Rusland en de Verenigde Staten bieden volop aardgas en LNG aan. De verwachting is hierdoor dat de gasbergingen volledig gevuld raken. Dit heeft als mogelijk gevolg dat ook de komende winter de prijzen voor aardgas laag zullen zijn.

De olieprijs heeft inmiddels het dal met bodemprijzen verlaten. De prijs voor olie (Brent, month-ahead) is deze week rond de 29 dollar per vat. Dit is een nog steeds een kleine daling ten opzichte van vorige week, maar stukken hoger dan het dal van een paar weken geleden, waarbij de olieprijs onder de 25 dollar kwam. De olieprijs krijgt symptomen van een licht herstel. De vraag is alleen voor hoe lang dit gaat duren.

Het is onzeker of het toerisme komende zomer op gang gaat komen in Europa, dus tevens het vliegverkeer. Frankrijk gaat er in ieder geval voor zorgen dat het binnenlandse toerisme weer aan de gang komt, maar of buitenlandse toeristen komende zomer welkom zijn is onduidelijk. De Franse regering neemt over twee weken een officieel besluit. Het besluit zal mede worden beïnvloed door de ontwikkelingen van het coronavirus en de internationale afspraken over het openstellen van de grenzen.

Op het besluit van Frankrijk zal moeten worden gewacht, maar landen als Spanje en Engeland hebben al maatregelen genomen. Spanje en Engeland hebben aangekondigd dat buitenlanders in quarantaine worden geplaatst. Een redelijke aanname is dat veel toeristen hier niet op zitten te wachten en hierdoor de vakantie uitstellen. Dit kan als gevolg hebben dat de vraag naar olie laag zal blijven, wat dan weer consequenties heeft voor de olieprijs.

De tarieven van elektriciteit dalen deze week harder dan aardgas, namelijk met drie procent. De marktprijs voor een MW elektriciteit voor CAL-21 is € 42,83 PEAK LOAD. Mogelijke verklaring hiervoor is de daling van de CO2-emissierechten (EUA). De emissierechten zijn deze week gedaald tot onder de 19 euro per ton. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de problematiek in Frankrijk met de kerncentrales. Het onderhoud kan vanwege het afstand houden tussen monteurs niet doorgaan en wordt uitgesteld. Hierdoor kunnen kerncentrales minder produceren en hebben dus ook minder emissierechten nodig.

Energie – Marktupdate week 19 – 2020

De gasprijzen stegen deze week licht. Nadat eind vorig week de historisch bodem op € 0,1162 per m3 werd aangetikt kroop de CAL-21 gasprijs gisteren weer net boven de € 0,12 per m3. Aan de onderkant lijkt er met de huidige marktontwikkelingen weinig ruimte om verder te dalen. Korte termijnfactoren zorgen er zelfs voor dat de CAL-21 prijs wat opwaartse druk ondervindt. Zo komt er voor de maand mei een frisse week aan waarbij de nachttemperatuur naar het vriespunt zou kunnen dalen. Dit heeft invloed hebben op de spotprijs van gas en daarmee ook op het CAL-21 tarief. De langere termijnprijzen reageren niet op deze invloeden en wisten deze week nog een min te noteren.

De olieprijs (Brent, month-ahead) steeg deze week boven de $30 per vat nadat deze vorige week onder de $25 per vat was gedaald. De situatie blijft volatiel maar er zijn signalen van licht herstel. Het brandstofverbruik in de VS is toegenomen en analisten zagen dat Saudi-Arabië haar olie hoger afprijst, wat erop duidt dat dit land verwacht dat de olieprijs gaat stijgen.

De elektriciteitsprijzen bewogen deze week zijwaarts. Zowel de grondstofprijzen voor de productie van elektriciteit (gas en kolen) als de prijs voor CO2 emissierechten lieten deze week weinig beweging zien. Daarbij bleef ook de vraag naar elektriciteit ongewijzigd. De komende weken zal het elektriciteitsverbruik met de versoepeling van de Corona maatregelen weer langzaam toenemen. Omdat dit gepaard gaat met een toename van de vraag naar grondstoffen, is het aannemelijk dat de prijzen dan zullen gaan stijgen.

De afgelopen maand was er een overvloed aan zon- (eerste helft april) en windenergie (tweede helft april). Met uitzondering van aankomend weekend zijn de verwachtingen voor de komende periode dat het aandeel zon/wind sterk zal afnemen, zeker in vergelijking met vorige maand. Ook deze ontwikkeling zorgt voor een toename van de vraag naar elektriciteit uit gas- en kolencentrales.

Energie – Marktupdate week 18 – 2020

Het CAL-21 tarief voor aardgas is bijna op hetzelfde lage punt als toen net de lock down in Nederland begon. Het CAL-21 tarief voor aardgas bedroeg donderdag 30 april € 0,1182 per m3. Dit evenaart bijna het diepste punt van € 0,1167 per m3 van maart.

Al hoewel het tarief voor aardas nog aan het dalen is, is er opwaarts potentieel in de markt aanwezig. Mondjesmaat versoepelen regeringen van diverse landen hun maatregelen omtrent Corona. Een voorbeeld zijn onze zuiderburen, vanaf 4 mei worden de coronamaatregelen in België geleidelijk versoepeld. Bedrijven mogen weer opstarten als zij aan de voorwaarde van anderhalve meter kunnen voldoen.

Een gevolg van versoepeling van de maatregelen is dat de economie weer aantrekt. Een aantrekkende economie vraagt om meer productie dus tevens een aantrekkende industrie. De vraag naar aardgas zal in zo’n situatie stijgen, wat voor een opwaartse druk zorgt op de tarieven van aardgas.

De tarieven voor elektriciteit zijn weliswaar gedaald, maar vlakken wel meer af. Het tarief van een MW Peak Load voor CAL-21 is € 43,15. Een mogelijke reden van de afvlakking is de (aanstaande) versoepeling van de maatregelen. Daarnaast gaat elektriciteit hand in hand met het tarief van aardgas. Wanneer het tarief van aardgas stijgt door bijvoorbeeld een stijgende olieprijs, zal elektriciteit dat ook doen.

Op de korte termijn blijven de tarieven voor elektriciteit waarschijnlijk laag. De tarieven voor de lange termijn worden onder andere beïnvloed door de CO2-emissierechten (EUA). Als de versoepeling van de maatregelen wordt doorgevoerd, zal de prijs van deze emissierechten waarschijnlijk stijgen. Dit heeft effect op de tarieven van elektriciteit van komende jaren.

Tot slot een update over de olieprijs. Vergeleken met het begin van dit jaar is een vat Brent-olie zeer goedkoop. De prijs voor een vat olie is in enkele maanden gedaald met 70 procent als gevolg van het Corona virus en de prijsoorlog tussen Saudi-Arabië en Rusland. Inmiddels hebben de landen het bijgelegd en het op een akkoord gegooid om de dalende olieprijzen tegen te gaan. Het akkoord houdt in om vanaf vandaag 10 miljoen vaten olie minder te gaan produceren.

De deal heeft tot een korte opleving van de olieprijs geleid, maar werd al snel te niet gedaan. De vraag is namelijk nog steeds lager dan het aanbod en/of de productie. De wereld heeft minder olie nodig doordat er minder wordt gereden en nog amper wordt gevlogen. Olieopslagen zitten bijna zo goed als vol wat de vraag naar olie nog meer drukt.