Artikelen door marktupdate

Energie – Marktupdate week 3 – 2021

De marktprijs van aardgas is deze week met een procent gestegen. Een mogelijke oorzaak is het gedane beroep op de Europese gasbergingen. Dit was namelijk noodzakelijk omdat er weinig LNG schepen naar Europa gaan vanwege de lage gasprijzen in Europa; het is lucratiever voor deze schepen om naar Azië te gaan waar de prijs ruim […]

Energie – Marktupdate week 2 – 2021

Na een bijzonder volatiele week voor aardgas, waarbij met name het eerste maandcontract aan het begin van de week een behoorlijke prijsrally liet zien, is de prijs gestegen. Afgelopen dinsdag liet de markt haar grillige kant zien met prijsfluctuaties van 30% intraday en 10% day to day. Volgens marktkenners waren leger rakende gasbergingen en LNG […]

Energie – Marktupdate week 1 – 2021

De gasprijzen stabiliseerden zich rond de jaarwisseling. December kenmerkte zich door aantrekkende grondstofprijzen onder aanvoering van een stijgende olieprijs en een positief sentiment op de financiële markten. De explosieve situatie in de Verenigde Staten en onzekerheid rondom de gemuteerde versie van het corona virus zorgen echter voor onzekerheid over de groeiverwachting van 2021. Omdat de […]

Energie – Marktupdate Week 52 – 2020

De aardgasprijs is de afgelopen week weer fors gestegen. De aanhoudende stijging van de Aziatische LNG prijzen is hier de hoofdoorzaak van, sinds half november is de Aziatische gasprijs met ongeveer 60% gestegen tot boven de 30 €/MWh. Europese korte termijn gasprijzen liggen rond de 17 €/MWh waardoor veel schepen met LNG momenteel richting Azië […]

Energie – Marktupdate Week 51 – 2020

De gasprijs is wederom gestegen afgelopen week. De voornaamste reden hiervoor is nog immer de prijsstijging in Azië. De vraag naar gas vanuit Azië blijft groot. De hoge vraag naar gas in Azië komt door het weerbeeld. Afgelopen woensdag is de stijging van de afgelopen weken tot stilstand gekomen. Dit komt met name door de […]

Energie – Marktupdate 50 – 2020

De gasprijs is hard gestegen de afgelopen week. Volgens analisten ligt de hoofdreden bij het aanbod van Franse kernenergie de komende winter. Een groot deel van de Franse reactoren zal buiten werking zijn. Marktkenners noemen de prijsstijgingen in Azië als belangrijke reden voor de Europese stijging van de gasprijzen. Door een koude periode en het […]

Energie – Marktupdate week 49 – 2020

De gasprijs is na de behoorlijke stijging van afgelopen week licht gedaald. De daling is met name te wijten aan de Amerikaanse prijzen die onder druk staan en dat werkt weer door via LNG-prijzen. Ook komt er volgens marktkenners een grote hoeveelheid LNG richting Europa. Tevens speelt het milde weer mee aan de neerwaartse prijsdruk […]

Energie – Marktupdate week 48 – 2020

De gasprijzen stegen deze week flink, waarbij de prijs voor het kalenderjaar 2021 een plus noteerde van bijna 5%. De stijging lijkt vooral het resultaat te zijn van een flink positief sentiment dat op de financiële en commoditymarkten regeert. Na maanden van onzekerheid wordt nieuws rondom het coronavaccin en de presidentsverkiezingen in de VS vertaalt […]

Energie – Marktupdate week 47 – 2020

Waar begin deze week de aardgasmarkt geleidelijk nog opliep kende deze de afgelopen dagen juist een zeer sterke daling. Het huidige prijsniveau van 2021 gaat nu zelfs richting het niveau van maart, tijdens de volledige lockdown. Vorige week schreven wij al dat de waarschijnlijke winst van Joe Biden de markten omhoog duwde. Nu in ieder geval de media Biden heeft uitgeroepen tot nieuwe president steunde dit het positieve sentiment alleen nog maar verder. Daasnaast verschijnt bijna dagelijks een artikel dat er een Coronavaccin aanstaande is, wat ook heeft bijgedragen aan de jubelstemming op in ieder geval de financiële markten.. De laatste dagen lijkt het realisme echter terug te komen. Een Coronavaccin is nog ver weg en zelfs als deze er is duurt het nog maanden voordat er voldoende dekking is bereikt om de economieën weer volledig te laten draaien en zo de vraag naar energie weer zal toenemen.

Mede vanwege het zachte weer en voldoende wind zijn de gasvoorraden goed gevuld. Dit zorgt voor een lagere vraag naar gas op korte termijn en werkt ook door naar de futuresprijzen van gas. De oliemarkt ondervindt wel steun aan het nieuws over het Coronavaccin. De markt kende de afgelopen periode een sterke stijging terwijl de vraag, voornamelijk door minder vervoer, substantieel lager is. De vraaguitval is de afgelopen maanden opgevangen door een verminderde productie van de OPEC+ landen, maar dit bestand is zeer broos. Zeker nu deze situatie nog even aan lijkt te gaan houden.