Energie – Marktupdate week 26 – 2020

Net zoals vorige week beweegt de aardgasmarkt zich zijwaarts. Een lichte daling van één procent zorgt ervoor dat het markttarief voor CAL21 op € 0,1188 per m3 staat. Voornaamste reden van deze lichte daling is dat de vraag naar aardgas vorige week hoger was dan deze week. Hiernaast vindt er momenteel een hittegolf plaats in Nederland wat zorgt voor veel duurzame opwek, hierdoor produceren gascentrales minder.

Na weken van stijging is de prijs van olie deze week gedaald; een vat Brent olie bevindt zich nu net boven de 40 dollar per vat. Volgens bronnen heeft dit deels te maken met de nieuwe golf Corona besmettingen in Amerika. Amerikaanse staten als Californië, Florida en Texas spreken van een massale Corona uitbraak.

Deze nieuwe uitbraken creëren angst op de oliemark wat zorgt voor een prijsdrukkend effect, iets waar de Opec+ leden zich zorgen om maken. De leden van Opec+ hebben onlangs afspraken gemaakt om minder olie te produceren. Dit zorgde voor een prijsstijging en had het gewenste effect. Alleen zorgen deze nieuwe uitbraken voor een vertraging van het economische herstel, iets wat zijn weerslag zal hebben op de oliemarkt.

Wanneer de economie niet aantrekt, zal de vraag naar olie laag blijven en misschien wel nog lager worden dan nu het geval is. Het Internationale Monetaire Fonds voorspelde afgelopen woensdag een diepere recessie dan dat zij twee maanden geleden eerder voorspelde. Mocht dit Fonds het nu bij het rechte eind hebben dan zal dit een flinke tegenslag zijn voor de OPEC+ leden.

Het CAL21 markttarief van elektriciteit is deze week met één procent gestegen tot € 46,20 per MWh voor PeakLoad. De grootste drijfveer van deze stijging is de UEA CO2-emissierechten. De emissierechten hebben momenteel een prijspeil van voor Corona. De stijging wordt gestuurd door de geruchten over Europese groene herstelplannen. Deze herstelplannen zouden samengaan met hervorming van het emissiehandelssysteem, door onder andere een bodemprijs voor een emissierecht in te voeren; dit is er namelijk nu niet.

Hervorming gaat wellicht niet alleen plaatsvinden voor de emissierechten, maar ook naar de manier hoe er naar duurzaam opgewekte energie wordt gekeken. De energieleverancier Vattenfall stelt haar plannen uit voor de komst van de grootse biomassacentrale van Nederland. De reden hiervoor is dat de Tweede Kamer af wilt van nieuwe subsidies voor de verbranding van hout in biomassacentrales. Op het gebruik van hout als brandstof is namelijk kritiek. Er heerst namelijk een ’houtkoorts’ in Europa door de toegenomen vraag, iets wat leidt tot ontbossing in de wereld.

Elektriciteit uit biomassacentrales wordt echter nu nog als duurzame opwekking erkend. Energie uit een biomassacentrale wordt bio-energie genoemd. Brandstof voor deze energie is houtafval, rioolslib, GFT van huishoudens, mest etc., zolang het biologisch of organisch materiaal is. Dit type energie heeft een groot aandeel in de verbruikte duurzame energie in Nederland, in 2019 was namelijk 27% van de duurzame elektriciteit opgewekt uit zo’n centrale.

Er komt echter meer kritiek op deze manier van energieopwekking, vooral op de brandstof die hiervoor wordt gebruikt. Hout vertegenwoordigt namelijk een groot deel van deze brandstof. Volgens Milieu Centraal komt bij het verbranden van hout in één keer alle CO2 vrij die in tientallen jaren is vastgelegd, wellicht meer dan bij de verbanding van steenkool (www.milieucentraal.nl).

Hoe duurzaam het gebruik van hout als brandstof is valt moeilijk te zeggen. Feit is dat de overheid hier eerst beter naar wil gaan kijken voordat er nieuwe subsidieregelingen worden getroffen.

Energie – Marktupdate week 25 – 2020

De aardgasmarkt beweegt zich al geruime tijd zijwaarts. Voldoende aanbod en een geringe mondiale vraag zorgt voor lage spot en future prijzen. De afgelopen dagen lopen de gasprijzen van 2021 t/m 2024 geleidelijk omhoog voornamelijk als gevolg van de gestegen CO2 kosten.

De prijs van EUA CO2-emissierechten staat ondertussen op het niveau van voor de Corona crisis en wordt gedreven door politiek. Er klinken steeds hardnekkigere geruchten over het invoeren van een bodemprijs, wat Europa moet helpen bij het realiseren van haar CO2 doelstellingen. Hiernaast heeft ook het ruime economische beleid een rol in het stijgen van deze koers. Het pompen van geld in de economie zorgt voor gestegen beurskoersen wat de CO2-prijs omhoog drijft. Een hogere CO2 prijs leidt tot meer vraag naar aardgas, doordat kolencentrales meer CO2 uitstoten dan gasgestookte centrales.

De oliemarkt is relatief stabiel en noteert nu rond de $40/ vat (Brent month-ahead). Net als op de gasmarkt zijn de voorraden goed gevuld. Dat de olieprijs niet verder daalt is toe te schrijven aan de OPEC+, die met productiebeperkingen het aanbod probeert te verlagen. Op dit moment wordt met veel nervositeit gekeken naar China. Als er een tweede Corona golf komt zal dit veel impact hebben op de wereldwijde economie met alle gevolgen van dien op de energiemarkten.

In navolging van aardgas stegen ook de elektriciteitsprijzen van 2021 -2024. De oorzaak hiervan is hetzelfde als bij aardgas. De sterk gestegen CO2-emissierechten zorgen op termijn voor een hogere kostprijs van elektriciteit.

Op de kortere termijn (dagmarkt) zijn de afgelopen weken hogere prijzen te zien dan in april in mei. Deze twee maanden waren dan ook historisch laag. De afgelopen weken waren een aantal energiecentrales in onderhoud en dat, gecombineerd met minder duurzame productie, heeft ervoor gezorgd dat de prijzen gemiddeld rond de €25 / MWh zitten in plaats van de €18 in april en mei.