Energie – Marktupdate week 32 – 2020

Warm weer en weinig wind hebben een prijs stuwend effect op korte termijn prijzen (dagen, weken, maanden) van aardgas. De warmte heeft een vergroot de vraag naar gas omdat er meer elektriciteit wordt gevraagd voor koeling. Aanvullend ontstaan er knelpunten aan de aanbodkant, met name in Frankrijk hebben kerncentrales problemen met hun eigen waterkoeling. Daarnaast wordt er weinig wind verwacht. Voor de opwekking van stroom wordt dan een flink beroep gedaan op de gascentrales. Tegelijkertijd komt er momenteel ook iets minder gas naar Europa toe.


De prijzen voor levering van gas op de langere termijn zijn ook gestegen (zie afbeelding hierboven). Dit komt voornamelijk door de gestegen prijs van CO2-emissierechten: ruim drie procent plus week op week voor zowel 2021, 2022, 2023 en 2024. Ook zien we een stijging van de olieprijs: week op week voor 2021 en 2022 een stijging van ruim drie procent en voor 2023 en 2024 een stijging van ruim twee procent. Deze gestegen prijs voor CO2-emissierechten en olie neemt de gasprijs met zich mee.

Als de gasprijs stijgt, dan stijgt de elektriciteitsprijs mee. In Nederland wordt nog veel elektriciteit door gascentrales opgewerkt, vandaar de sterke correlatie. Dit effect is ook duidelijk te zien in de week op week stijging van elektriciteit: een kleine vijf procent prijsstijging voor CAL-21. De volgende CAL producten (22,23,24) stijgen ook, maar minder snel dan CAL-21. We zien dezelfde tendens bij aardgas.


Congestiemanagement wordt steeds belangrijker
Het nationaal Klimaatakkoord is de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). Wat betreft de elektriciteitsopwekking is bepaalt dat er in 2030 84 TWh (84.000.000.000 kWh) duurzame energie opgewekt moet worden. De decentrale overheden moeten bepalen hoe, met wie en waar dit ingevuld wordt middels een Regionale Energie Strategie (RES).


Dit plan brengt uitdagingen met zich mee. Zo verloopt de bouw van een zonnepark vele malen sneller dan het uitbreiden van het net. Hierdoor ligt netcongestie ligt op de loer. De aansluiting en de kabels moeten voldoende groot zijn om ook midden op een zonnige zomerdag alle elektriciteit van een zonnepark door te laten. Momenteel zijn netbeheerders verplicht om aansluiting op het net te verzorgen, maar deze situatie is onhoudbaar aldus André Jurjus (voormalig directeur Netbeheer Nederland). De oplossing moet gevonden worden in conversie, opslag en afvlakking.

Energie – Marktupdate week 31 – 2020

Voor de derde opeenvolgende week daalden de gasprijzen met 2% a 3%. Na een korte periode waarin de prijzen een opleving kenden lijken de economische vooruitzichten weer grip te krijgen op de prijsvorming. Cijfers van het 2e kwartaal van dit jaar komen langzaam naar buiten en bevestigen dat er een stevige recessie op handen is. De economieën van de Verenigde Staten en Duitsland krompen respectievelijk met 9,5 en 10 procent, de grootste daling sinds de jaren ’70. In combinatie met meer dan voldoende aanvoer van gas leidt dit tot lagere prijzen.

De olieprijs is licht gedaald maar beweegt nog boven de $40 /vat (Bent, month-ahead). De OPEC hoopt dat het terugdraaien van de productiebeperkingen synchroon zal lopen met het aantrekken van de transport- en luchtvaartsector. Maar bij een tweede Coronagolf zal de OPEC nieuwe maatregelen moeten afkondigen om te zorgen dat de olieprijs niet ver weg zal zakken. De druk op de olieprijs is sowieso groot, wat leidt tot grote afboekingen bij oliebedrijven. Shell maakte deze week een recordverlies betekend van 15,4 miljard euro in het tweede kwartaal.   

De elektriciteitsprijzen volgen al weken de prijzen van aardgas, door de dominantie van gascentrales in de binnenlandse energiemix. Naast een lagere gasprijs kregen de elektriciteitsprijzen deze week ook neerwaartse ondersteuning van de CO2 emissieprijs. Waar de CO2 emissieprijs voorgaande weken de barrière van €30 /ton probeerde te doorbreken staat de prijs nu net boven de €25 /ton. Dit bevestigt de analyse dat de hoge prijs door speculatie omhoog werd gedreven. Nu het marktsentiment wat minder gunstig is neemt ook het geloof in een blijvend hoge CO2 emissieprijs af, in ieder geval op de korte termijn.

De kolenprijs noteerde deze week een kleine plus. In Nederland wordt het aandeel van kolencentrales steeds kleiner, maar in omringende landen is de inzet van deze centrales aanzienlijk groter. Met de lagere CO2 emissieprijs nam de productie van de Europese kolencentrales wat toe, met een hogere kolenprijs tot gevolg.

Energie – Marktupdate week 30 – 2020

De aardgasprijzen kenden deze week een forse daling. De Cal-21 prijs leverde bijna 4% in en sloot voor het eerst sinds 17 juni weer onder de 0,12 €/m3. Ook de overige termijnprijzen leverden tussen de 2% en 3% in. Onzekerheid over herstel van de economie vormt de voornaamste drijver van de lagere prijzen. Afgelopen week werd pijnlijk duidelijk dat het coronavirus nog niet onder controle is, met een forse toename van het aantal besmettingsgevallen in Nederland en omliggende landen. De gasprijs wordt verder gedrukt door de lage vraag naar gas, Rusland heeft hierdoor zelfs de toelevering van gas teruggeschroefd.

De olieprijs wist week op week wel te stijgen. Het akkoord over het Europese herstelpakket gaf wat ondersteuning aan de olieprijs. Ook vielen berichten over de Amerikaanse productie tegen, de productie van schalieolie is flink teruggelopen. Daarnaast houden de productiebeperkingen van de OPEC de prijs op niveau. Analisten van Bloomberg maken zich wel zorgen over de langere termijneffecten van deze invloeden. De OPEC heeft aangekondigd de productiebeperkingen langzaam af te bouwen en door de (tijdelijke) terugkeer van het coronavirus staan ook de economische groeivoorspellingen onder druk.

De elektriciteitsprijzen wisten deze week goed te profiteren van de lagere gasprijzen. Cal-21 peakload tekende voor een min van 4% en Cal-21 baseload voor een min van 3,4%. De elektriciteitsprijzen lijken daarmee dus weinig invloed te ondervinden van de CO2 emissieprijs, die week op week wederom ruim 2% steeg. Door het hoge percentage relatief schoon geproduceerde elektriciteit uit gascentrales en het toenemende aandeel duurzaam opgewekte elektriciteit is dit ook wel een logische ontwikkeling, er zijn hierdoor namelijk minder emissierechten nodig voor de binnenlandse elektriciteitsproductie.

De hoge prijs voor CO2 emissierechten blijft opmerkelijk. Ondanks het akkoord over het Europese herstelfonds blijven de economische vooruitzichten omgeven met onzekerheid. De hoge emissieprijs wordt in stand gehouden door speculanten die voorsorteren op een groen herstel van de Europese economie, met een daarbij behorende hoge CO2 emissieprijs. Maar met de aankomende recessie in het vooruitzicht lijken er eerder minder dan meer emissierechten nodig te zijn in de komende kwartalen. De vraag is dus hoe lang het huidige prijsniveau van de emissierechten zal aanhouden.

Energie – Marktupdate week 29 – 2020

De marktprijs van CAL-21 voor aardas heeft na weken van stijgen weer een daling ingezet. Dankzij deze daling zakt de marktprijs naar € 0,1246 per m3. Deze daling wordt veroorzaakt door meerdere factoren. Een van deze oorzaken is het aanwezige overschot van aardgas vanuit Rusland en Noorwegen. Het aanbod van aardgas is hoger dan de vraag. De lage vraag komt voort uit de vrijwel volle gasreserves waar Nederland over beschikt.

Dankzij de lage aardgasprijs verkeert de markt voor kolen in zwaar weer. Voor de productie van elektriciteit wordt er gebruikt gemaakt van kolen en aardgas. Nu de marktprijs van aardgas dit lage punt heeft bereikt, worden kolen uit de markt geconcurreerd; een positieve ontwikkeling voor het verminderen van de uitstoot van CO₂.

Aardgas wordt nu veelvuldig gebruikt voor de opwek van elektriciteit, iets waar kolen voorheen de grootaandeelhouder in was. Aardgas stoot minder vervuilende stoffen uit dan kolen waardoor er minder CO₂ emissierechten nodig zijn. Het minder nodig hebben van deze emissierechten is positief voor de prijsontwikkelingen van onder andere elektriciteit.

Net als de marktprijs van aardgas hebben ook de elektriciteitsprijzen een daling van een enkele procent ingezet, ten opzichte van de afgelopen week. In de marktupdate van vorige week werd er namelijk geconcludeerd dat de prijs van CAL-21 voor elektriciteit met bijna tien procent was gestegen. De stijging werd veroorzaakt door de gestegen emissierechten (EUA). Deze rechten behalen weken achtereenvolgens net niet de prijs van € 30 per ton CO₂. De marktprijs van CAL-21 staat nu op € 48,22 per MWh voor PeakLoad.

De reden voor de hoge marktprijs voor de emissierechten is te vinden in de speculaties over de aangekondigde duurzame maatregelen van de Europese Unie. Er wordt namelijk gespeculeerd dat het huidige systeem van emissierechten zal worden hervormd. Deze prijsstijging is eigenlijk vreemd. Naast het feit dat het wordt gevoed door de speculaties, zou eigenlijk het tegenovergestelde van toepassing moeten zijn. Een recessie of economische krimp is hoogstwaarschijnlijk aanstaande en een stijging van de CO2 emissierechten past hier niet bij.

Vandaag (vrijdag 17 juli) komt de top van de Europese Unie in Brussel bij elkaar. Voornaamste onderwerpen zullen de COVID-19 schade zijn en de wijze waarop de Europese economieën hier duurzaam van kunnen herstellen. De manier waarop een eventuele hervorming zal worden vormgegeven zal op energiegebied veel uit gaan maken.

Energie – Marktupdate week 28 – 2020

CAL-21 komt langzaamaan weer in de buurt van de dertien cent per m3. De laatste keer dat we CAL-21 boven de dertien cent zagen staan was elf maart. De gasmarkt is aan het herstellen, maar structureel is er voorlopig geen hogere vraag. Als we een zachte herfst en winter tegemoet gaan, dan kan het zijn dat producenten voor de keuze komen te staan om productievelden te sluiten. Het is de stijging van CO₂ die de aardgasprijs voorzichtig op sleeptouw neemt, maar ook is de elektriciteitsconsumptie aan het herstellen. “We zitten nog een paar procent onder het normale verbruik in deze periode”, aldus een analist.

In vier weken tijd zijn de CAL-21 tarieven met ongeveer tien procent gestegen. De grootste stuwende factor zijn de CO2-emissierechten. Afgelopen week stond de prijs voor een emissierecht boven de € 30,- (dec-2021). Half maart kon ditzelfde emissierecht voor minder dan € 16,- worden aangeschaft. Om de impact van deze stijging duidelijk te maken volgt het volgende rekenvoorbeeld:

Voor één MWh (1.000 kWh) grijze stroom wordt ruim een halve ton CO2 uitgestoten. Een energieproducent die half maart CO2-emissierechten (dec-2021) heeft aangeschaft kan in december 2021 één MWh ruim € 7,- voordeliger produceren t.o.v. een energieproducent die afgelopen maandag CO2-emissierechten (dec-2021) heeft aangeschaft.

Waarom stijgen de prijzen voor CO2-emissierechten zo sterk? Energeia kopt “Stijging CO₂-prijs op geruchten”. De huidige prijs weerspiegelt in ieder geval niet de economische situatie, aldus een analist. Vorige week schreven we al over de geruchten over het invoeren van een bodemprijs voor CO2. Deze situatie is niet verandert. De prijs zou misschien wel rond € 40,- kunnen liggen. Overheden stellen steunpakketten op voor economisch herstel en overweegt eisen te stellen voor verduurzaming. Het instellen van een bodemprijs voor CO2 kan een dergelijke eis zijn.

CAL-21 komt langzaamaan weer in de buurt van de dertien cent per m3. De laatste keer dat we CAL-21 boven de dertien cent zagen staan was elf maart. De gasmarkt is aan het herstellen, maar structureel is er voorlopig geen hogere vraag. Als we een zachte herfst en winter tegemoet gaan, dan kan het zijn dat producenten voor de keuze komen te staan om productievelden te sluiten. Het is de stijging van CO₂ die de aardgasprijs voorzichtig op sleeptouw neemt, maar ook is de elektriciteitsconsumptie aan het herstellen. “We zitten nog een paar procent onder het normale verbruik in deze periode”, aldus een analist.

Energie – Marktupdate week 27 – 2020

De gasprijzen zijn deze week ruim 3 procent gestegen. De CAL-21 sloot gisteren (2-7-2020) op €0,1228 €/m3, het hoogste niveau sinds april. Verantwoordelijk voor deze opwaartse beweging is de olieprijs, die deze week flink steeg (+5,5%). Ook speelt het optimisme op de aandelen- en financiële markten mee, wat handelaren voorlopig het vertrouwen geeft dat de mondiale economie aan het herstellen is. Hier schuilt ook gelijk risico, want grote bedrijven brengen hun Q2 cijfers pas deze maand naar buiten. Algemeen wordt aangenomen dat deze zeer slecht zullen zijn, waardoor de kans op een beursval groot is. Dit zal ook onherroepelijk leiden tot een daling van de olie- en daarmee ook gasprijzen.

De olieprijs steeg op het nieuws dat de mondiale reserves wat zijn afgenomen en dat het de OPEC is gelukt minder olie te produceren dan voorgaande maanden. Ook het optimisme over economisch herstel drijft de olieprijs op. Wel maakten Shell en BP deze week grote afschrijvingen bekend, van respectievelijk 22 en 17,5 miljard euro. De olie-industrie heeft zwaar te lijden onder de corona-crisis en de daarmee samenhangende lage olieprijs. Hierdoor rijst ook de vraag of de olie-industrie zich kan herstellen naar het niveau van voor de crisis.

De elektriciteitsprijzen stegen deze week eveneens stevig, met 3 a 4 procent. Naast de hogere gasprijs trok ook de prijs voor CO2 emissierechten deze week flink aan. De markt voor CO2 emissierechten lijkt hiermee voor te sorteren op een “groen” herstel van de Europese economie. In steeds meer landen wordt gesproken over duurzame strategieën om de coronacrisis het hoofd te bieden. De relatief hoge prijs voor CO2 rechten zorgt ervoor dat gas nog steeds ruim de voorkeur heeft boven kolen, bij het opwekken van elektriciteit. Doordat deze week ook de kolenprijs meesteeg met de olieprijs zal dit voorlopig ook zo blijven.

Er was deze week goed nieuws voor duurzame productie-installaties, welke vanaf deze maand een belangrijkere rol gaan spelen in het op spanning houden van het net. Voorheen konden productie-installatie van elektriciteit alleen inschrijven in tijdvakken van 24 uur, waardoor duurzame productie-installaties niet konden deelnemen. Nu deze tijdsvakken zijn verkleind naar blokken van 4 uur is het voor grote duurzame productie-installaties wel mogelijk deel te nemen. Dit zal de kosten voor het op spanning houden van het net verlagen, omdat er door de deelname van duurzame productie-installaties meer concurrentie is.

Energie – Marktupdate week 25 – 2020

De aardgasmarkt beweegt zich al geruime tijd zijwaarts. Voldoende aanbod en een geringe mondiale vraag zorgt voor lage spot en future prijzen. De afgelopen dagen lopen de gasprijzen van 2021 t/m 2024 geleidelijk omhoog voornamelijk als gevolg van de gestegen CO2 kosten.

De prijs van EUA CO2-emissierechten staat ondertussen op het niveau van voor de Corona crisis en wordt gedreven door politiek. Er klinken steeds hardnekkigere geruchten over het invoeren van een bodemprijs, wat Europa moet helpen bij het realiseren van haar CO2 doelstellingen. Hiernaast heeft ook het ruime economische beleid een rol in het stijgen van deze koers. Het pompen van geld in de economie zorgt voor gestegen beurskoersen wat de CO2-prijs omhoog drijft. Een hogere CO2 prijs leidt tot meer vraag naar aardgas, doordat kolencentrales meer CO2 uitstoten dan gasgestookte centrales.

De oliemarkt is relatief stabiel en noteert nu rond de $40/ vat (Brent month-ahead). Net als op de gasmarkt zijn de voorraden goed gevuld. Dat de olieprijs niet verder daalt is toe te schrijven aan de OPEC+, die met productiebeperkingen het aanbod probeert te verlagen. Op dit moment wordt met veel nervositeit gekeken naar China. Als er een tweede Corona golf komt zal dit veel impact hebben op de wereldwijde economie met alle gevolgen van dien op de energiemarkten.

In navolging van aardgas stegen ook de elektriciteitsprijzen van 2021 -2024. De oorzaak hiervan is hetzelfde als bij aardgas. De sterk gestegen CO2-emissierechten zorgen op termijn voor een hogere kostprijs van elektriciteit.

Op de kortere termijn (dagmarkt) zijn de afgelopen weken hogere prijzen te zien dan in april in mei. Deze twee maanden waren dan ook historisch laag. De afgelopen weken waren een aantal energiecentrales in onderhoud en dat, gecombineerd met minder duurzame productie, heeft ervoor gezorgd dat de prijzen gemiddeld rond de €25 / MWh zitten in plaats van de €18 in april en mei.

Energie – Marktupdate week 24 – 2020

De termijnproducten vertoonden afgelopen week een zijwaarts prijsverloop. Ten opzichte van de andere CAL-producten heeft het CAL-21 product de grootste prijsverandering meegemaakt. De factoren die de tarieven beïnvloeden zijn deze week dan ook voornamelijk korte termijn effecten. Zo was de verwachting dat de LNG aanvoer zou opdrogen (prijs stuwend effect). Wat betreft de aanvoer vanuit de verenigde staten is dat ook zo, maar vanuit Qatar blijft LNG aangevoerd worden (prijs drukkend effect).

Olie

De olieprijs heeft heftige tijden meegemaakt. Na het historische dieptepunt van de WTI olieprijs zijn de olieprijzen sterk gestegen. Het prijsherstel werd gedreven door de toegenomen vraag naar olie door de versoepeling van de coronamaatregelen, maar ook omdat het beleid aan de aanbodkant goed in de gaten wordt gehouden. De OPEC en partners zitten kort op de bal. Tot voor kort bekeken zij de marktsituatie slechts twee keer per jaar en baseerden daar hun beleid op. Dit jaar hebben al meerdere overleggen plaatsgevonden en staan er nog drie gepland. Het doel van de overleggen is om de markt sneller in balans te krijgen en de voorraden te normaliseren. Hier is de OPEC+ redelijk in geslaagd. Marktkenner Hans van Cleef verwacht niet dat de prijzen verder zullen stijgen.   

Elektriciteit (CAL-21) heeft een volatiele week meegemaakt, maar dat is niet te zien in bovenstaande afbeelding. De eerste dagen van de week stegen de elektriciteitstarieven als gevolg van de stijgende trend van de CO2-emissierechten. Volgens een marktkenner stegen deze tarieven als gevolg van het algemene sentiment. Via de aandelenbeurzen krijgt dat sentiment afgelopen donderdag overigens een knauw, die ook bij de CO2-emissierechten en elektriciteitsmarkt met enkele procenten prijsdaling voelbaar is.

Energie – Marktupdate week 23 – 2020

Het tarief van aardgas stijgt deze week met drie procent. Dit resulteert in een aardgastarief van € 0,1189 per m3 voor CAL-21. Een flinke stijging ten opzichte van vorige week, waar het tarief van aardgas toen juist daalde met drie procent.

Verklaring komt onder meer door de weersverwachtingen en het uitblijven van hernieuwbare energie. De afgelopen weken heeft het zonnige weer er namelijk voor gezorgd dat de vraag naar aardgas afnam. Het gevolg hiervan was een lager tarief. Aangezien de weersverwachtingen voor komende week somber zijn, stijgt de vraag naar aardgas.

Desalniettemin zijn de tarieven van aardgas historisch laag te noemen. Als we straks mogen spreken over een ‘pre-, present- en post-Corona tijd, zullen er interessante verschillen te zien zijn. Op 11 januari (pre-Corona) was het tarief van aardgas voor CAL-21 € 0,1629 per m3. Een aanzienlijk verschil tussen het tarief van deze week en toen.

Uiteraard gaat deze vergelijking niet helemaal op en zijn er meerdere factoren die speelden. Rond de tijd van 11 januari speelde er bijvoorbeeld een prijsoorlog tussen Saudi-Arabië en Rusland over olie, iets wat een enorm effect had op de prijs van aardgas.

Vandaag de dag zijn het niet Saudi-Arabië en Rusland die overhoop met elkaar liggen, maar juist deze twee landen met de andere olieproducerende landen. De prijs voor een vat Brent olie was een lange tijd erg laag. Dankzij een besluit van de OPEC om de productie te reduceren, steeg de prijs gering. De prijs van een vat olie is echter nog altijd laag dankzij een mindere vraag naar olie. Hierdoor willen Saudi-Arabië en Rusland langer vasthouden aan de productiebeperking, met als voorwaarde dat de betrokken olielanden zich ook aan de afspraken houden. Dit gebeurt namelijk in mindere mate.

Landen als Nigeria en Irak houden zich minder goed aan de afspraken dan Saoedi-Arabië, iets wat tot ergernis leidt in de hoofdstad Riyad. Het gerucht gaat dat de officiële vergadering van de OPEC vervroegd is van vorige week naar deze week, om dit onderwerp aan te kaarten.

Ondanks deze onenigheden stijgt de prijs van olie. De prijs van een vat Brent olie ligt net onder de 40 dollar per vat. Een positieve ontwikkeling voor de olieproducerende landen die tevens positief gestemd zullen zijn over het opstarten van het toerisme, dus het opstarten van de vliegbewegingen.

De vraag is echter hoelang deze ontwikkeling stand gaat houden. Een tweede golf van het Corona virus is namelijk realistisch te noemen. Daarnaast zitten de opslagtanks van olie wereldwijd vol en wordt de schade aan de economie met de dag duidelijker. De verwachting is dat een enorme vraag naar olie niet zal plaatsvinden. Volgens Hans van Cleef, energie-econoom bij de ABN Amro, is de olieprijs op dit moment gebaseerd op hoop en niet op feiten.

Het tarief van elektriciteit is deze week met twee procent gestegen. Deze stijging zorgt ervoor dat het tarief voor Peak-Load neerkomt op € 44,71 per MWh voor CAL-21. Het tarief van elektriciteit is voor het merendeel onderhevig aan de ontwikkelingen van aardgas. Wanneer het tarief van aardgas stijgt, zal elektriciteit dit vaak ook doen.

Hiernaast heeft de CO2 prijs tevens invloed op het tarief van elektriciteit. De prijs van CO2-emissierechten (EUA) stijgt de afgelopen periode gestaag, maar verplaatst zich nu meer zijwaarts. Het tarief ligt op dit moment rond de € 22 per ton.

Energie – Marktupdate week 22 – 2020

Als gevolg van de hoge voorraden en de relatief lage mondiale vraag naar gas is er een prijsverschil ontstaan tussen een contract met levering op korte termijn en een contract met levering op de langere termijn. Dit is goed zichtbaar in bovenstaande afbeelding. In de toekomst wordt een betere balans tussen vraag en aanbod verwacht.

De variabele gasmarkt noteerde afgelopen week kortstondig zelfs een prijs van drie cent per m3. Deze situatie kon ontstaan omdat aardgas vrijwel niet nodig is voor gebouwverwarming en de krachtige wind ervoor zorgde dat de inzet van gascentrales beperkt bleef.

Ten opzichte van onze vorige marktupdate is het CAL-21 aardgas tarief met een kleine drie procent gedaald. Door de korte korte termijn dumpprijzen daalde de gasprijs in zijn algemeenheid. Een aanvullende mogelijke oorzaak is de spanning tussen de VS en China die weer toeneemt.

Ten opzichte van onze vorige marktupdate is het CAL-21 tarief voor elektriciteit met een kleine procent gedaald. Hiermee is de daling minder sterk dan bij aardgas, de brandstof waar elektriciteit relatief sterk mee correleert. Dit is te verklaren aan de hand van gestegen prijs voor CO2-emissierechten. Emissierechten voor maart 2021 zijn met ongeveer een halve procent gestegen. Ook de gestegen prijzen voor kolen hebben een prijs voor elektriciteit ondersteund. De prijs voor een ton kolen (maart 2021) is met ruim een half procent gestegen naar ongeveer 62 euro.

Coronacrisis: kans voor het klimaat?

Op de korte termijn heeft corona een positief effect op de uitstoot van broeikasgassen. We vliegen minder, we rijden minder en we produceren minder. Over de lange termijn impact waren in eerste instantie negatieve signalen. De impact die de coronacrisis heeft op de wereldeconomie zou een negatief effect hebben op de klimaatmaatregelen die genomen worden. Steeds vaker lezen we dat juist nu het moment om onze economie op een groene manier te herstarten. Er ligt namelijk een gouden kans voor overheidsinvesteringen. Internationaal klinkt de roep om de enorme bedragen die vrijgemaakt worden om de economie weer aan de gang te krijgen klimaatbestendig uit te geven.