Energie – Marktupdate week 22 – 2020

Als gevolg van de hoge voorraden en de relatief lage mondiale vraag naar gas is er een prijsverschil ontstaan tussen een contract met levering op korte termijn en een contract met levering op de langere termijn. Dit is goed zichtbaar in bovenstaande afbeelding. In de toekomst wordt een betere balans tussen vraag en aanbod verwacht.

De variabele gasmarkt noteerde afgelopen week kortstondig zelfs een prijs van drie cent per m3. Deze situatie kon ontstaan omdat aardgas vrijwel niet nodig is voor gebouwverwarming en de krachtige wind ervoor zorgde dat de inzet van gascentrales beperkt bleef.

Ten opzichte van onze vorige marktupdate is het CAL-21 aardgas tarief met een kleine drie procent gedaald. Door de korte korte termijn dumpprijzen daalde de gasprijs in zijn algemeenheid. Een aanvullende mogelijke oorzaak is de spanning tussen de VS en China die weer toeneemt.

Ten opzichte van onze vorige marktupdate is het CAL-21 tarief voor elektriciteit met een kleine procent gedaald. Hiermee is de daling minder sterk dan bij aardgas, de brandstof waar elektriciteit relatief sterk mee correleert. Dit is te verklaren aan de hand van gestegen prijs voor CO2-emissierechten. Emissierechten voor maart 2021 zijn met ongeveer een halve procent gestegen. Ook de gestegen prijzen voor kolen hebben een prijs voor elektriciteit ondersteund. De prijs voor een ton kolen (maart 2021) is met ruim een half procent gestegen naar ongeveer 62 euro.

Coronacrisis: kans voor het klimaat?

Op de korte termijn heeft corona een positief effect op de uitstoot van broeikasgassen. We vliegen minder, we rijden minder en we produceren minder. Over de lange termijn impact waren in eerste instantie negatieve signalen. De impact die de coronacrisis heeft op de wereldeconomie zou een negatief effect hebben op de klimaatmaatregelen die genomen worden. Steeds vaker lezen we dat juist nu het moment om onze economie op een groene manier te herstarten. Er ligt namelijk een gouden kans voor overheidsinvesteringen. Internationaal klinkt de roep om de enorme bedragen die vrijgemaakt worden om de economie weer aan de gang te krijgen klimaatbestendig uit te geven.