Energie – Marktupdate week 39 – 2019

De markt is na de stijging van twee weken geleden weer tot rust gekomen. Zowel de elektriciteit- als aardgasmarkt kenden afgelopen week een vlak verloop, met een minimale daling tot gevolg.

Vla na de drone-aanvallen van vorige week op de Saudische olie-installaties werd al aangekondigd dat de productie snel weer op niveau zou zijn. Met een huidige productie van 11 miljoen vaten per dag is deze uitspraak bewaarheid en ligt de productie zelfs iets hoger dan voor de aanval. Voldoende aanbod en afnemende groeicijfers bieden voldoende ruimte voor een verdere daling. Dat dit niet gebeurt is voornamelijk toe te schrijven aan angst voor nieuwe aanslagen.

Op de aardgasmarkt is spraken van eenzelfde situatie. De voorraden zijn deze zomer weer volledig aangevuld en de vraag blijft aan het begin van deze herfst achter.

De stabiele olie- en gasprijzen zorgen op de elektriciteitsmarkt voor een rustig beeld. Afgelopen week oordeelde het Britse Hooggerechtshof dat het besluit van Boris Johnson om het parlement tijdelijk te schorsen ongrondwettelijk is. Deze uitspraak is het zoveelste hoofdstuk in de Brexit-soap. De markten (voornamelijk de CO2-markt reageert sterkt op Brexit nieuws) reageerde dit keer echter nauwelijks. De onzekerheid rondom de Brexit is inmiddels ingeprijsd waarbij de prijs rond de 25€/ton beweegt.

De elektriciteitsmarkt is, meer dan de gasmarkt, afhankelijk van conjectuur. Zolang er nog geen einde komt aan het handelsconflict tussen China en de VS en de EU (voornamelijk Duitsland) lagere groeicijfers toont ligt een recessie op de loer. Een recessie zorgt voor minder vraag naar elektriciteit waardoor de prijzen dalen.