Energie – Marktupdate week 40 – 2020

Het was een relatief rustige week voor de gasmarkt. Het CAL-21 tarief is ongeveer een halve procent gedaald ten opzichte van vorige week. Een rustige week voor de tarieven, maar wel een stevig bericht vanuit de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). In de Staatscourant meldt het kabinet dat de NAM de puttenrij Uiterburen definitief wil afsluiten.

De locatie Uiterburen maakt onderdeel uit van het aardgasveld in Slochteren en is de eerste locatie van het Groningen gasveld waar de gasputten definitief worden afgesloten en opgeruimd. Ongeveer 70 jaar geleden werd het gas hier ontdekt. De vondst leidde tot het besluit om geheel Nederland aan te sluiten op aardgas. De gasbel zat bijna 2.700 meter diep en bleek ongeveer 2.700 miljard kubieke meter gas te bevatten. In 1963 begon de distributie van het aardgas uit Slochteren. Gemeenten in de provincie Groningen werden toen als eerste aangesloten.

Vanaf begin jaren 70 tot 2015 is er landelijk jaarlijks ongeveer 70 – 80 miljard kubieke meter geproduceerd, met een piek in 1976 en 1977 van meer dan 100 miljard kubieke meter. De jaren na 2016 kenmerken zich door een reductie van de aardgasproductie tot jaarlijks minder dan 50 miljard kubieke meter. Deze verlaging van de productie is nodig ter voorkoming van aardbevingsschade.

Het sluiten van de Nederlandse aardgas velden heeft vrijwel geen impact gehad op de gasprijzen. Via internationale leidingen komt aardgas uit omringende landen Nederland binnen. Ook heeft LNG haar intrede gedaan. LNG is gas in vloeibare vorm en gaat bij de Maasvlakte in Rotterdam na bewerking gasvormig ons netwerk in. In 2015 had Nederland nog een productieoverschot dat werd geëxporteerd. Inmiddels importeren we als land meer dan dat we exporteren. Onderaan de streep is Nederland daardoor een importland geworden.

Voor de termijn producten bepalen de CO₂-prijs en de gasprijs het prijsbeeld. Op de markt voor CO₂-rechten wordt het beeld vooral bepaald door de economische impact van de coronamaatregelen, aangevuld met relatief hoge veilingvolumes. De CO₂-prijs beweegt zeer veel op en neer. Toch was het een relatief rustige week voor de elektriciteitsmarkt. Week-op-week is het CAL-21 tarief nog geen half procent gestegen. Sommige Europese regeringen voeren opnieuw lockdown-maatregelen in om het weer oplevende coronavirus in toom te houden. We verwachten dat er de komende tijd weer meer prijsvolatiliteit zal zijn.