Energie – Marktupdate week 47 – 2019

Waar de Cal-20 gasprijs begin deze week nog de dalende trend vervolgende, steeg de markt afgelopen dagen gestaag. Hierdoor komt de week-op-week stijging uit op 0,3%. De stijging is toe te schrijven aan de gestegen grondstofkosten. Zo steeg de olieprijs (Brenth month-ahead) de afgelopen twee dagen met 2,3% tot bijna 60$/vat. De stijging was een direct gevolg van lagere Amerikaanse voorraden. De olieprijs zal de komende twee weken worden beïnvloed door berichtgeving rondom de OPEC-meeting van 5 en 6 december.

Met voldoende voorraad en een ruim aanbod aan Noors, Russisch en LNG aardgas is de kans op een sterke prijsstijging op korte termijn niet reëel. Hierbij speelt mee dat het einde van de handelsoorlog nog niet in zicht is. Beleggers vrezen namelijk dat de eerdere afspraken over het verlagen van de handelstarieven niet zullen worden nagekomen.

Als gevolg van de gestegen grondstofprijzen liet ook de Cal-20 elektriciteitsprijs een kleine stijging zien. De prijs voor CO2-emissierechten toonde een opmerkelijke stijging, terwijl er geen directe aanleiding voor lijkt te zijn. De Duitse regering publiceerde een plan voor het sluiten van de kolencentrales. Onduidelijk is of dit plan ook de reeds aangewezen CO2-certificaten uit de markt haalt. Wanneer de rechten niet uit markt worden gehaald zal dit leiden tot een sterke daling van de CO2-prijs. Wanneer de rechten wel uit de markt worden gehaald zal dit geen prijsverschil tot gevolg hebben. Duitsland heeft ongeveer 40 kolencentrales die in 2038 uitgefaseerd moeten zijn.

Met de terugkeer van de Belgische centrale Tihange is er sprake van voldoende aanbod waardoor de verwachting is dat de elektriciteitsmarkt voor 2020 de komende periode een stabiel beeld zal vertonen.