Energie – Marktupdate week 8 – 2020

Het CAL-21 tarief van aardgas is deze week met een procent gedaald. Dit brengt het CAL-21 tarief op 14,55 €/m3. Een stijging was waarschijnlijker. Dit had onder andere te maken doordat de LNG-leveringen niet doorgingen. De harde wind van de afgelopen week heeft ervoor gezorgd dat tankers met LNG niet konden aanmeren en lossen. Doordat de aanvoer van vloeibaar gas stagneerde, werd een prijsstijging verwacht.

Desalniettemin is het tarief voor aardgas laag. Het (waarschijnlijke) besluit van Koning Winter om Europa over te slaan zorgt ervoor dat de gasreserves vol blijven. Het aanbod van aardgas blijft ruimer dan de vraag wat voor een drukkend effect blijft zorgen.

Het CAL-21 elektriciteit tarief is daarentegen met een procent gestegen. Dit zorgt voor een tarief van 42,50 €/MWh. Een verklaring van het stijgende tarief wordt gevonden in de stijgende kosten van CO2 emissierechten.

De prijs voor CO2 heeft een opleving ten opzichte van de afgelopen tijd. Mogelijk heeft dit te maken met de Britse uitstootrechten. Het is nog echter nog wel wachten op de bekendmaking van het tempo en wanneer de niet-geveilde Britse uitstootrechten uit 2019 op de markt komen. Het Verenigd Koninkrijk heeft namelijk vorige week besloten om door te gaan met het Europese handelssysteem EU-ETS. Dit zal betekenen dat de prijs van CO2 emissierechten zal doen dalen. Dit heeft dan weer gevolgen voor de elektriciteitsprijs.

De olieprijs is weer licht stijgende. Afgelopen weken zorgde het Corona virus ervoor dat de olieprijs dalende was. Het tij voor olie begint te keren. Marktdeelnemers verwachten dat de effecten van het virus mee zullen vallen. Desalniettemin staan de marktkenners niet volledig achter het scenario dat de olieprijs binnen een korte tijd op haar oude niveau zal zijn.

Even iets anders: een klimaatbank in Europa
De Europese Investeringsbank (EIB) moet volgens Brussel dé klimaatbank van Europa gaan worden. Het Financieel Dagblad meldt dat Brussel in de meerjarenbegroting wil vastleggen dat de lidstaten van de Europese Unie meer geld in deze bank gaan steken. Vanaf 2025 moet het EIB de helft van het leenvermogen spenderen aan milieudoelen. Voorlopend op deze doelen is het in 2021 stoppen met het financieren van projecten waarmee olie, kolen en gas gemoeid zijn.

Het EIB is redelijk onbekend bij het grote publiek. Het is daarom interessant om te noemen dat deze bank al duurzame projecten financiert. Zo heeft het EIB onlangs geld aan Rotterdam geleend zodat zij elektrische bussen kunnen kopen. Verder is het opknappen van de afsluitdijk en het aanschaffen van nieuwe metro’s voor in Amsterdam medegefinancierd door het EIB.

Het EIB moet dé geldverstrekker voor de EU worden zodat de klimaatdoelstelling kan worden gehaald, namelijk in 2050 klimaatneutraal. De lidstaten hebben het licht al op groen gezet om tot 2030 € 1.000 miljard te investeren in de aanpak van het klimaat. De bank moet een voortrekkersrol en voorbeeldfunctie worden voor de rest van de banken.