Het prepaid energiecontract: betalen via tegoed

Begin 2018 is een pilot gestart met een geheel nieuwe betalingsvorm voor energie, het prepaid energiecontract. De gebruiker betaalt door middel van een betaaltegoed zijn energierekening, waarbij het tegoed op ieder gewenst moment kan worden aangevuld. Indien het tegoed op is dan wordt op afstand de elektriciteit automatisch afgesloten, door middel van een switch die in de meterkast wordt ingebouwd. De gebruiker ontvangt echter wel verschillende waarschuwingen voordat de afsluiting plaatsvindt. Ook wordt er niet afgesloten als het 2 dagen achter elkaar heeft gevroren, met het afsluiten van de elektriciteit functioneert namelijk ook de CV-ketel niet meer.

Consumenten met een prepaid contract kunnen dus veel sneller dan nu het geval is worden afgesloten van hun energietoevoer. Daar staat tegenover dat wanneer het tegoed wordt aangevuld de energie direct weer kan worden aangesloten, wat nu normaal gesproken enkele dagen duurt. Toch is het maar de vraag of de doelgroep waarvoor het prepaid contract bedoeld is, mensen die vaak een betalingsachterstand oplopen, gebaat is bij de mogelijkheid van de energieleverancier om snel op afstand de energie af te kunnen sluiten. De pilot zal daarom door zowel schuldeisers als belangenverenigingen voor schuldenaren nauwlettend in de gaten worden gehouden.