Marktupdate week 11 -2019


De dalende trend heeft zich op de elektriciteitsmarkt, na een korte opleving, weer hersteld. Waar de dagprijzen zich sterk laat beïnvloeden door de hogere temperaturen wordt de prijs van CAL-20 hoofdzakelijk gestuurd door de gas-, kolen- en oliemarkt. Met de (geplande) sluiting van kolencentrales komt hiernaast ook steeds meer druk te liggen op de gasprijs. Maar nu de gasprijs een dalende lijn heeft ingezet daalt ook de prijs voor elektriciteit.

De CO2 prijs is al geruime tijd redelijk stabiel rond de 22 euro/ton. Minster Wiebes kondigde, onverwacht, aan met een CO2 heffing voor de industrie te gaan komen. Gezien het feit dat de markt hier niet op reageerde zal het effect op de prijsvorming minimaal zijn. Naast een Nederlandse heffing heeft ook de Brexit een sterke invloed op de prijs van CO2-rechten. Bij een no-deal Brexit zal de economische groei negatief worden beïnvloed en aangezien dit nu niet meer aan de orde lijkt is een (lichte) prijsstijging te verwachten.

De olieprijs voor 2019 veerde de afgelopen week iets op. Dit werd veroorzaakt door aanhoudende productiebeperkingen van de OPEC landen. Echter is de olieprijs op termijn (2020 en 2021) stabiel waardoor de verwachting is dat deze effecten zullen wegebben.

De aardgasprijs voor 2020 kende afgelopen week een sterke daling en staat nu op 18,35 €ct/m3. Hiermee beweegt de koers van 2020 zich naar de lange termijn gasprijzen die veel minder daalde. De sterke daling van aardgas is opmerkelijk aangezien met de sluiting van de (oa) de Hemwegcentrale de vraag naar gas alleen maar verder zal toenemen. De verwachting is dat aardgas de komende jaren een (nog) prominentere rol gaat spelen bij de productie van elektriciteit. Gezien de goed gevulde voorraden en het uitblijven van lage temperaturen neemt de verwachting toe dat er dit jaar veel minder vraag is naar aardgas voor de winter van 2019/2020. Dit drukt de prijs van 2020.