Marktupdate week 12 – 2019

De elektriciteitsprijzen lieten deze week een forse daling zien. Vooral Cal-20 en 21 wisten te profiteren van gunstige productieomstandigheden. Ondanks een olieprijs die rond de $67 /vat schommelt en een CO2 emissierechtenprijs van €21 /ton, nemen de productiekosten van elektriciteit af, door de lagere grondstofprijzen van gas en kolen en een toename van duurzame energie. Door de gunstige weersomstandigheden voor windmolens wordt ruim voorzien in de elektriciteitsbehoefte. Afgelopen weekend zagen we zelfs voor het eerst dit jaar negatieve elektriciteitsprijzen op de spotmarkten in Duitsland en België.

De kolenprijs wist ook deze week weer licht te dalen. Wel lijkt de prijs op $75 /ton een weerstandniveau te hebben gevonden. Dit komt met name door de relatief hoge olieprijs van dit moment. Er is namelijk voldoende aanbod om in de vraag te voorzien en ook een dalende gasprijs zou moeten bijdragen aan ruimte voor de kolenprijs om verder te dalen. De prijs voor CO2 emissierechten blijft bewegen tussen de €20 en €25 /ton en is in afwachting van verdere ontwikkelingen rondom de Brexit.

Een zachte winter geeft ruimte aan de gasprijzen om te dalen. Waar de gasreserves vorig jaar rond deze tijd ver onder het gemiddelden lagen, zien we dit jaar dat de reserves bovengemiddeld goed gevuld zijn. Tel hier de “robuuste” aanvoer van gas bij op en we zien over de gehele linie dalende gasprijzen. Ook zorgt de lage kolenprijs en de hoge productie van duurzame energie voor verlichting, omdat de gascentrales kostenefficiënt kunnen worden ingezet.

De ontwikkeling van de olieprijs zorgt wel voor een opwaarts potentieel voor de diverse commodity’s. De VS zag deze week haar oliereserves flink afnemen, waar door analisten van Bloomberg een stijging was verwacht. Verhoogde export en een afgenomen import zijn hier debet aan, want de binnenlandse productie staat op een historisch hoog niveau. Ook de OPEC stelde deze week nogmaals vast dat het mondiale productieoverschot nog steeds een bedreiging voor de olieprijs is, waardoor voorlopig nog niet zal worden afgeweken van zelfopgelegde productiebeperkingen.