Marktupdate week 13 – 2019

De tarieven van alle aardgas CAL-producten zijn gestegen. Gemiddeld met circa drie procent. De stijging heeft zich voorgedaan op 26 en 27 maart, gisteren zijn de tarieven weer iets gedaald. We zien geen concrete triggers die dit veroorzaakt hebben. De aanvoer van gas (aardgas en LNG) blijft goed en de voorraden blijven goed gevuld.
De tarieven van de verschillende kalenderjaren zijn weer bij elkaar komen te liggen. In oktober 2018 was CAL-20 aanzienlijk hoger geprijsd dan CAL-23. Dit verschil is ongebruikelijk en werd veroorzaakt door onzekerheid in de markt. Deze onzekerheid is inmiddels verdwenen en dit zien we terug in de tarieven.

De tarieven van alle aardgas CAL-producten zijn gestegen. Gemiddeld met circa drie procent. De stijging heeft zich voorgedaan op 26 en 27 maart, gisteren zijn de tarieven weer iets gedaald. We zien geen concrete triggers die dit veroorzaakt hebben. De aanvoer van gas (aardgas en LNG) blijft goed en de voorraden blijven goed gevuld.

De tarieven van de verschillende kalenderjaren zijn weer bij elkaar komen te liggen. In oktober 2018 was CAL-20 aanzienlijk hoger geprijsd dan CAL-23. Dit verschil is ongebruikelijk en werd veroorzaakt door onzekerheid in de markt. Deze onzekerheid is inmiddels verdwenen en dit zien we terug in de tarieven.

De olieprijzen vertonen sinds begin dit jaar – na een prijsval eind 2018 – een gestage opwaartse trend, maar afgelopen week zijn de prijzen iets gedaald. De reden voor de neerwaartse correctie is de verwachting over de mondiale economie. Economische neergang gaat doorgaans gepaard met een dalende olievraag. Dit beeld werd versterkt door de toegenomen wereldwijde olievoorraden.

Op de korte termijn zet de dalende trend van steenkool door. Dit effect wordt onder andere veroorzaakt door de dalende gasprijzen. En ook bij de lange termijn steenkool producten zien we een gelijk effect als bij aardgas, een (voorlopig) korte opwaartse beweging.

Sinds week tien berichten we prijsdalingen bij de elektra CAL-producten. Afgelopen week zijn de prijzen gestegen, waardoor we zowel op de 7-dagen als de 35-dagen termijn rode pijlen zien. Een combinatie van gestegen CO2 prijzen en gestegen aardgas prijzen hebben dit effect veroorzaakt.

De mogelijkheid van een no-deal-Brexit kreeg de nodige aandacht op de Nederlandse elektriciteitsmarkt, dit wegens de Britned-kabel. Er bestaat zorg over de ontkoppeling van de handel in capaciteit en fysieke levering. Die zorg is nu in elk geval uitgesteld tot 12 april.