Marktupdate week 14 – 2019

Waar de gasprijzen in de eerste helft van maart fors inleverden (-10%) vertonen de prijzen in de tweede helft van maart een licht herstel (+2%). In de afgelopen 2 dagen zien we echter een forse stijging van de prijzen. Een toename van de prijs voor CO2 emissierechten ligt hieraan ten grondslag. Sinds 20 maart noteerde de CO2-prijs een plus van +20% en staat nog net onder de €25 /ton. Hierdoor is de productie van elektriciteit door middel van kolen aanmerkelijk duurder geworden en zien we een verschuiving naar de inzet van gascentrales. De vraag naar gas neemt hierdoor toe, met hogere prijzen tot gevolg. Door de relatief lage nachttemperatuur staat ook de dagprijs van gas op een hoger niveau, wat doorwerkt in de prijzen voor Cal-20 en Cal-21.

De olieprijs blijft licht stijgen en sloot gisteren net onder de $70 /vat. Gerichte en ongerichte factoren aan de productiezijde liggen ten grondslag aan de hoge olieprijs. De OPEC blijft volhouden aan haar productiebeperkende afspraken en de olie-export vanuit Iran en Venezuela liggen op een laag pitje. Enig lichtpunt voor de olieprijs zijn de oliereserves in de VS, die onverwachts flink stegen. Mogelijk geeft dit de olieprijs komende week wat ruimte om te dalen.

Shell maakte deze week een opmerkelijke stap door uit de American Fuel & Petrochemical Manufacturers (AFPM) te stappen. Dit is een toonaangevende lobbyorganisatie van grote oliemaatschappijen. Shell geeft aan zich niet langer te kunnen vinden in de koers van de AFPM, die zich weigert te committeren aan de klimaatafspraken van Parijs. Binnen Shell tekenen zich langzaam ontwikkelingen af die duiden op een duurzamere koers.

Door de gestegen prijzen van gas en CO2 emissierechten noteerden de termijnprijzen van elektriciteit deze week ook een plus. De dagprijzen van elektriciteit liggen nog steeds op een laag niveau, doordat de productie van duurzame energie (wind & zon) momenteel gunstige omstandigheden kent. Hierdoor worden de gestegen productiekosten van elektriciteit licht gecompenseerd. De termijnprijzen van elektriciteit liggen nog wel ruim 7% onder de prijzen van begin dit jaar.

Waar de prijzen van gas en CO2 stegen vertoont de kolenprijs al geruime tijd een dalende trend. Montel refereerde gisteren aan een “Triple Whammy”, drie elkaar versterkende oorzaken, als verklaring voor de sterke afname van de kolenprijs. Een combinatie van een hoge productie van duurzame energie, een afname van de elektriciteitsvraag in het eerste kwartaal (-17% in Duitsland) en een lage gasprijs zijn verantwoordelijk voor een prijsdaling van 40% sinds 1-1-2019. Gevolg van de lage prijzen in Europa is dat de kolenproducenten de Aziatische markten gaan opzoeken, waar de prijzen aanzienlijk hoger liggen. Dit zal de komende periode resulteren in een verminderd aanbod in Europa en naar verwachting een stabilisering van de kolenprijs.