Marktupdate week 16 – 2018

Aardgas

De gasprijs voor Cal-19 is afgelopen week gestegen en staat nu op 17,89 €ct/m3, een stijging van 1,6% ten opzichte van vorige week donderdag.

De gasprijs stijgt onder druk van twee belangrijke oorzaken. Ten eerste is het opwekken van elektriciteit met behulp van gas steeds vaker voordeliger dan het opwekken van elektriciteit met behulp van steenkool. Hierdoor neemt de vraag naar gas toe, ook in deze warmere maanden. Ten tweede blijft de stijgende olieprijs zorgen voor een opwaartse druk op de gasprijs.

De olieprijs lijkt op weg de grens van 74 dollar per vat te doorbreken. Een prijs die eind 2014 voor het laatst werd genoteerd. Gisteren sloot de olieprijs op $73,4 per vat (Brent, month-ahead). Waar eerst een prijs tussen de $65 en $70 als realistisch werd geacht mag nu al voorzichtig naar de $75 worden gekeken. De olieprijs stijgt onder andere als gevolg van de afnemende mondiale olievoorraad zo maakt Bloomberg melding van een huidige olievoorraad van 50 miljoen vaten. Aan het begin van invoering van de OPEC-maatregel, om de olieproductie te verminderen (april 2016), bedroeg de olievoorraad nog 300 miljoen vaten.  Vandaag start een OPEC bijeenkomst waarbij de verwachting is dat de OPEC landen de productievermindering zullen verlengen. Ook zorgt het conflict in Syrië voor onrust op de oliemarkt waarbij een escalatie van de spanningen zal leiden tot een stijging van de prijzen op grondstoffen markten.

Daar waar de USD/Euro-verhouding nauwelijks beweegt is het Britse Pond ten opzicht van de euro verre van stabiel. Woensdag heeft de Britse premier Theresa May een stemming verloren in het Engelse Hogerhuis. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat Groot-Brittannië toch lid kan blijven van de douane-unie, terwijl May daar juist uit wil stappen. De douane-unie zorgt er voor dat er geen fysieke grenzen tussen de landen van de EU zijn. De onzekerheid over de koers die Groot-Brittannië zal volgen zorgt ervoor dat de euro terrein won van het Britse Pond.

 Elektriciteit

Ook de elektriciteitsprijzen voor Cal-19 stegen deze week wederom. De prijs voor Endex Cal-19 Baseload noteerde gisteren 42,54 €/MWh, een stijging van 1,6% ten opzichte van vorige week. De prijs voor Endex Cal-19 Peakload sloot gisteren op 48,70 €/MWh, een week op week stijging van 1,5%.

Ook de elektriciteitsmarkt blijft onder druk staan van de stijgende grondstofprijzen al daalde de kolenprijs deze week. De daling van de kolenprijs deze week wordt vooralsnog als een incident beschouwd. De prijs voor CO₂ emissierechten heeft deze week de stijgende lijn van de afgelopen weken doorgezet.

De kolenprijs (API4 month-ahead) kende deze week een lichte daling en sloot gisteren op $92,95 per ton. Analisten geven hiervoor tegenstrijdige redenen. De meest voor de hand liggende is dat handelaren winstnemingen hebben genomen waardoor het aanbod deze week hoger was dan verwacht wat de prijs heeft doen laten dalen.

De prijs voor CO₂ emissierechten lijkt de komende periode de grens van € 14 te gaan slechten. De stijgende prijzen voor grondstoffen werken ook door in de prijzen voor CO₂ emissierechten. Ook het voornemen om ook de scheepvaart haar CO₂ uitstoot te laten compenseren laat de prijs voor CO₂ emissierechten stijgen. Daarnaast wordt door handelaren gespeculeerd op hogere prijzen in de toekomst waardoor er extra rechten worden ingekocht waardoor de prijzen nog meer stijgen.