Marktupdate week 2 – 2019

De prijs voor CAL-20 gas is anderhalf procent gestegen ten opzichte van vorige week. Op de langere termijn (35 dagen) heeft zich een daling voorgedaan van ruim tweeëneenhalf procent. We koppelen de stijging van afgelopen week aan de opwaartse rally van de olieprijs (tien procent erbij afgelopen week) en een mogelijk aankomend koufront eind januari.

Energie-econoom Hans van Cleef van ABN Amro definieert vijf oorzaken voor de flinke week-op-week stijging van olie. De voornaamste reden is het optimisme over de handelsbetrekkingen tussen de Verenigde Staten en China. De beëindiging van de handelsoorlog lijkt aanstaande, waardoor groeiverwachtingen naar boven worden bijgesteld. Een verdere stijging wordt op basis van de huidige informatie echter niet voorspeld, hier zou een nieuwe impuls voor nodig zijn.

Anderzijds zien we prijsdrukkende effecten voor de gasprijs, maar deze hebben vooral impact op de korte termijn. Zo is er veel LNG onderweg naar Europa, is de aanvoer vanuit de Europese pijpleidingen goed en zijn de gasvoorraden nog goed gevuld.

Een prijsdrukkend effect op de lange termijn is de prijs voor CO2-emissierechten (maart 2020). Deze is afgelopen week ongeveer vijf procent gedaald. Als de prijs voor CO2 daalt, dan worden steenkolen een interessantere grondstof voor de productie van elektriciteit. Aanvullend is de prijs voor steenkolen (CAL-20) na een prijsval sinds half december relatief laag geprijsd. Deze correlatie zorgt ervoor dat de vraag naar aardgas terugloopt, wat een prijsdrukkend effect heeft. We zien deze daling echter nog niet terug in de CAL-20 gasprijs.

De prijs voor CAL-20 elektra is bijna twee procent gedaald ten opzichte van vorige week. De lage steenkoolprijs en de gedaalde prijs voor CO2-emissierechten zijn de belangrijkste factoren voor de afname van de elektra termijncontracten.

De mogelijke beëindiging van de handelsoorlog tussen de VS en China kan een prijs-stuwende werking hebben op de termijncontracten. Anderzijds kan een Duits besluit over het sluiten van haar kolencentrales grote gevolgen hebben voor de prijs voor CO2-emissierechten, wat een prijsdrukkende werking kan hebben op de elektraprijs.

Op de korte termijn is er meer neerwaarts dan opwaarts potentieel. Er is flink wat opwekking door wind, grondstoffen (steenkool en gas) zijn relatief goed geprijsd en in Nederland zijn alle kolencentrales operationeel en veel gascentrales ook. Daarnaast is de productie-onzekerheid in België afgenomen. Zelfs als het eind januari fors kouder wordt, zijn er geen zorgen meer over de elektriciteitsbevoorrading in België.