Energie – Marktupdate week 27 – 2019

De prijs voor aardgas van de future producten is de afgelopen weken relatief stabiel met een ligt neerwaartse trend. Vorige week schreven wij al dat de prijzen van de verschillende koersen nagenoeg hetzelfde niveau hebben, deze week is voor het eerst dat de aardgasprijs van 2020 lager ligt dan de jaren erna. Hierdoor is de marktsituatie van aardgas veranderd van backwardation naar een contango situatie.

De daling van afgelopen week heeft er ook voor gezorgd dat de grens van 18 €/Mwh (+/- 17 €ct/m3) is doorbroken. Deze 18 euro/MWh wordt vaak gezien als bodem voor de aardgasmarkt waarbij er meer handelsinteresse ontstaat wat de prijs laat stijgen.

In tegenstelling tot de aardgasmarkt zijn de termijnprijzen voor elektriciteit de afgelopen maand ligt gestegen. Met name de gestegen kosten voor het uitstoot van CO2 hebben een prijsopdrijvend effect gehad. Dat de termijnmarkten weer dalen is te danken aan de lagere gasprijzen. Doordat elektriciteit steeds meer wordt opgewekt met gascentrales in plaats van steenkool, zijn er minder CO2-rechten nodig. Dit zorgt dat de prijs van CO2 minder invloed krijgt op de prijsvorming van elektriciteit terwijl de aardgasmarkt juist in invloed toeneemt.

Afgelopen week werd bekend dat de olie productiebeperkingen met 9 maanden worden verlengt tot maart 2020. Deze verlenging was verwacht en daarmee ingeprijsd. Direct na het bekendmaken van deze verlenging steeg de olieprijs weliswaar maar er vond ook gelijk weer een correctie plaats. De productiebeperking moet de prijs drukken aangezien het aanbod van schalie-olie alleen maar toeneemt. Een zorgenkindje op de oliemarkt is de afremmende economie. Een lagere economische groei zorgt direct voor minder vraag naar olie(producten), wat zorgt voor een overaanbod. Dit heeft een ontwrichtende werking op het balans tussen vraag en aanbod op de oliemarkt wat de prijs doet dalen.