Marktupdate week 29 – 2018

Aardgas

De TTF gasprijs voor Cal-19 is nagenoeg gelijk gebleven deze week en sloot gisteren (19-07-18) op 20,26 €ct/m3, een week op week stijging van 0,1%.

De termijnprijzen voor Cal-20 zijn ook nagenoeg gelijk gebleven, een week op week daling van 0,1%. De termijnprijzen voor Cal-21 en Cal-22 tonen een iets grotere daling, respectievelijk 0,7% en 0,9%. Vorige week berichten we dat de prijs voor Cal-19 flink hoger is dan de prijzen voor de langere termijn, na afgelopen week is dit gat alleen maar groter geworden.

De gasprijs kan profiteren van de verder dalende olieprijs (-2,2%), toch zien we een stabiel patroon. Het aanhoudende mooie weer is namelijk ook van invloed op de gasprijzen. Er is relatief weinig wind en de stroomvraag is hoog. Hierdoor is de vraag naar gas door elektriciteitscentrales hoog. Daarbij worden de gasbergingen in deze periode gevuld, wat ook zorgt voor een grotere vraag. Deze factoren heffen elkaar min of meer op, waardoor de prijzen zich stabiel ontwikkelen.

De olieprijs kende deze week een verdere daling en sloot gisteren op $ 72,36 /vat (Brent, month-ahead). Deze maand is de olieprijs al bijna zes procent gedaald. We verklaren deze daling aan de hand van het besluit van de grote olielanden om hun kranen weer gedeeltelijk open te zetten. En ook de aankondiging van Libië om weer te gaan produceren is prijsdrukkend.

Op termijn zien we factoren die de prijsdaling kunnen temperen. Bij een voortgaande economische groei zal de vraag naar olie blijven aantrekken. En ook de steeds stevigere acties in het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China kunnen de olieprijs (zowel positief als negatief) beïnvloeden. Daarbij blijft het nog steeds onduidelijk welke productieniveaus van de Opec-landen verwacht mogen worden.

 

Elektriciteit

De elektriciteitsprijzen stegen deze week. De prijs voor Endex Cal-19 Baseload noteerde gisteren 49,200 €/MWh, een week op week stijging van 1,1%. De prijs voor Endex Cal-19 Peakload sloot gisteren op 58,910 €/MWh, een week op week stijging van 0,6%.

Ook over een langere termijn (35 dagen) zien we dat de prijzen voor elektriciteit stijgen. De Cal-19 baseload is in 35 dagen bijna 5% gestegen. Oorzaken kunnen we vinden in de relatief hoge kolen- en gasprijs. Echter is de gasprijs de afgelopen week erg stabiel geweest en is de kolenprijs de afgelopen week iets gedaald. Een aanvullende oorzaak kunnen we daarom vinden in de geringe windenergieproductie. Anderzijds is er in de middaguren wel veel zonne-energie beschikbaar. Volgende week wordt een hittegolf verwacht, die mogelijk de prijs nog wat verder kan opdrijven.

De kolenprijs is de afgelopen week gedaald met bijna 3%. Waar we vorige week nog een minimale daling van de kolenprijs zagen lijkt de flinke afname van de olieprijs nu zijn doorslag te vinden in de kolenprijs. De kolenprijs staat nu ongeveer op het niveau van half mei, toch is de kolenprijs ten opzichte van het begin van dit jaar nog steeds hoog. Zonder twijfel, zo stellen de analisten van Energi Danmark, komt dit door de prijsondersteuning vanuit Azië.