Marktupdate week 3 – 2019

De energieprijzen zijn deze week flinke gestegen. Vooral de prijzen van Cal-20 en Cal-21 zijn flink gestegen. Hiervoor zijn meerdere factoren verantwoordelijk. Met een koude periode voor de deur worden de prijzen voor gas en kolen naar boven bijgesteld. Dit heeft direct invloed op de productiekosten van elektriciteit. Voor de komende twee weken wordt tevens weinig wind voorspeld, waardoor de productie uit duurzame energiebronnen lager zal zijn dan verwacht. Hierdoor moet de markt meer CO2-emissierechten inkopen om de verhoogde productie door gas- en kolencentrales te compenseren. Hierdoor zit ook de prijs voor CO2 in de lift.

Het koufront dat op weg is naar Europa zorgde voor een drukke handelsweek op de ICE Endex. Het is opvallend dat deze relatief korte termijnfactor zo van invloed is op de middellange termijnprijzen en zelfs zijn uitwerking heeft op de CAL-23 prijzen. De hogere gasprijs wordt mogelijk wat getemperd doordat LNG-schepen de komende maand nu eerder voor de Europese markt zullen kiezen dan de Aziatische, waar de vraag naar gas achterblijft.

Wederom werd in de VS een recordhoeveelheid olie geproduceerd, nu op een niveau van 11,9 miljoen vaten per week. Omdat de olievoorraden nog wel teruglopen vertaalt deze productiepiek zich nog niet door in de olieprijs. Maar met naar beneden bijgestelde groeicijfers is de verwachting dat de reserves de komende periode zullen aansterken. Dan moet ook blijken of de aangekondigde productiebeperkingen van de OPEC voldoende zijn om de olieprijs op een niveau van $60 per vat te houden. Voorlopig steeg de olieprijs deze week en sloot gisteren op $61,20 per vat (Brent, month ahead).