Marktupdate week 4 – 2018

Aardgas

De gasprijs voor Cal-19 is sinds begin dit jaar dalende en staat nu op 16,79 €/m3, 1,9% lager dan een week geleden.

De Nederlandse gasmarkt stond de afgelopen weken onder een vergrootglas naar aanleiding van de aardbeving en de daaropvolgende productiebeperkingen. Hiernaast is er gisteren (dd 25-1-2018) door de regeringspartijen afgesproken dat de nieuw te bouwen woningen niet meer op het gasnet worden aangesloten. Deze beslissing komt voor veel mensen als een verrassing aangezien dit lijnrecht tegen het beleid van de afgelopen 50 jaar in gaat. Immers momenteel moet een gemeente een ontheffing aanvragen wanneer zij geen gasleidingen willen aanleggen.

Een direct effect zal dit besluit niet hebben op aardgasmarkt van komende jaren. Er is voldoende gas beschikbaar uit verschillende bronnen terwijl op de import van LNG groeiende is.

De olieprijs is al geruime tijd bezig aan een langzame opmars. Twee jaar geleden stond de Brenth month-ahead nog op +/- $28 per vat en inmiddels is de grens van 70 $/vat overschreden. Hiermee kan geconcludeerd worden dat de productiebeperkende maatregelen van de OPEC effect hebben gehad. Hierbij speelt mee dat de relatie tussen Rusland en de Saoedi-Arabië de afgelopen jaren sterk is verbeterd en beide partijen aangeven voor een lange-termijn samenwerking te gaan.

De recente prijsstijging houdt verband met het lage productieniveau van de OPEC, het laagste niveau sinds februari 2015. Hiertegenover staat dat de Verenigde Staten steeds meer olie produceert. Het huidige niveau is het hoogste in 30 jaar en het Internationale Energie Agentschap verwacht dat dit alleen maar verder zal toenemen.

 

De euro is ten opzichte van de dollar verder gestegen en staat nu op 1,249 €/USD. De zwakke dollar heeft volgens de Amerikaanse minister van Financiën Steve Mnuchin voornamelijk voordelen voor zijn land. Immers het bevordert de handel (export) en de werkgelegenheid. Een sterke euro/zwakke dollar maakt het voor eurolanden goedkoper om producten als olie en gas te importen.

Elektriciteit

De elektriciteitsprijzen voor Cal-19 kende deze week een wisselend beeld. De prijs voor Endex Cal-19 Baseload sloot op 38,670 €/MWh, een week op week stijging van 0,9%. De prijs voor Endex Cal-19 Peakload steeg naar 46,480 €/MWh, een stijging van 0,7%. Na de sterke dalingvan vorige week donderdag veerde de elektriciteitsmarkt iets op wat deze stijging veroorzaakt. Gekeken over meerdere dagen is echter wel sprake van een licht dalende trend.

De neerwaartse druk op de elektriciteitsmarkt wordt veroorzaakt door de relatief lage prijs van aardgas. Deze licht dalende trend is ook zichtbaar op de lange termijn markten zoals 2020 en 2021, die hetzelfde beeld als CAL-2019 laten zien.

De verachting is dat de vraag naar elektriciteit zal toenemen mede als gevolg van het uitfaseren van aardgas. Hoe dit opgevangen zal worden is voorlopig een grote vraag. De keuze voor aardgascentrales is hoogst onwaarschijnlijk terwijl ook de kolencentrales op het programma staan om uitgefaseerd te worden. Met alleen zonnepanelen, windmolens en een enkele biomassa centrale gaat Nederland niet voorzien in haar energievraag. Dit heeft er voor gezorgd dat kernenergie weer onder de aandacht is. Door de ramp in Fukushima en de problemen met Belgische kerncentrales is deze vorm van energieopwekking is een kwaad daglicht komen te staan, maar de deur staat inmiddels weer op een kier. Het is interessant om te zien hoe dit zich gaat ontwikkelen en wat de invloed hiervan is op de prijsvorming van elektriciteit.

Opmerkelijk is de sterke stijging van EUA emissierechten. De prijs voor de uitstoot steeg afgelopen week, tegen alle verwachtingen in, naar bijna 10 €/ton. Dit staat in schril contrast met de bandbreedte van 4-6€/ton waar het zich in 2016 en begin 2017 tussen bewoog en is tevens het hoogste niveau in zes jaar tijd. Als oorzaak kan worden gegeven een concept-wetsvoorstel van de Milieucommissie van het Europees Parlement dat op nationaal niveau CO2-reductie afdwingt in de diverse sectoren. Dit moet gaan leiden tot een vermindering van 30% in 2015 van kooldioxide-uitstoot. Lidstaten zijn overigens vrij om bindende doelstellingen te formulieren aan de sectoren.

De kolenprijs, nog steeds een belangrijke speler in de prijsvorming van elektriciteit, is al geruime tijd met een opmars bezig en sloot (april-2018 EUA API4) op 98,28 $/ton. Echter wordt deze prijsstijging voor een deels gecompenseerd door de sterke euro. Zo is de kolenprijs in euro’s bekeken de afgelopen maanden nauwelijks gestegen en noteert deze nu 78,69€/ton.