Marktupdate week 4 – 2019

Vandaag, op vrijdag 25 januari 2019, komt de Duitse kolencommissie bij elkaar om te spreken over de Kohleausstieg (uitfasering van de kolengestookte centrales). Het sluiten van kolencentrales is een belangrijke stap in het reduceren van de CO2-emissie en het behalen van de klimaatdoelstellingen. Kwaliteitskrant Handelsblatt schrijft op basis van een conceptversie van het eindverslag van de commissie dat er nog veel onduidelijk is. Het grote probleem met het sluiten van de kolencentrales is de manier waarop de betrouwbare energieproductie wordt opgevangen door andere energieproductie. Milieuorganisaties zouden het liefst zien dat de vervuilende centrales voor 2030 allemaal dicht zijn.

Duitsland haalt nu nog ruim een derde van zijn stroom uit kolen (22,5 procent bruinkolen, 12,8 procent steenkool). Er zijn op dit moment 43 werkende bruinkoolcentrales en 64 steenkoolcentrales in Duitsland. Ze zijn verantwoordelijk voor 256 miljoen ton CO2-uitstoot per jaar (cijfers uit 2016). Volgens uitgelekte berichten staat in het rapport dat dit in 2030 nog maar 84 tot 92 miljoen ton mag zijn. Om die daling te kunnen verwezenlijken moeten er voor 2030 meer kolencentrales dicht dan tot nu toe gepland.

Ook in Nederland zijn vandaag de kolencentrales in het nieuws. Groenlinks stuurt aan op onmiddellijke sluiting van vier van de vijf Nederlandse kolencentrales, met als doel om de Europees afgesproken klimaatdoelen voor 2020 te behalen. Nederland loopt sterk achter en gaat zonder vergaande maatregelen de zichzelf opgelegde doelstellingen niet behalen.

Vooruitlopend op deze ontwikkelingen heeft een marktanalist bij Energeia aangegeven dat de markt de onttrekking van de eerste gigawatts aan kolenvermogen rond 2022 al heeft ingecalculeerd. De prijzen van contracten voor levering in dat jaar zijn sneller gestegen dan die voor levering in 2020.

Het tarief voor aardgas (CAL-20) heeft de afgelopen week twee procent ingeleverd. Deze daling is niet te verklaren aan de hand van de olie-koers. De afgelopen week kende deze een vlak verloop, maar sinds eind december zitten de prijzen duidelijk in de lift. Die stijging wordt volgens marktkenners veroorzaakt door de hoop dat de Amerikaans-Chinese handelsoorlog zal luwen en dat de Britten er in zullen slagen om met een deal uit de EU te treden.

De prijs voor kolen (CAL-20) is echter met drie procent gedaald en hier vinden wij ons aanknooppunt voor de gedaalde gasprijs. Een lager tarief voor kolen maakt het opwekken met elektriciteit met kolen interessanter t.o.v. aardgas. De vraag voor dit product neemt enigszins af wat ook de opwaartse druk op aardgas vermindert.

CO2-emissierechten iets gestegen

De prijs per ton CO2 (Mar19) ligt nu iets hoger dan een week geleden. Mogelijk spelen hier de weersomstandigheden een rol, want doordat het wat kouder is moeten elektriciteitscentrales harder draaien en stijgt de uitstoot. Verder is het nog altijd wachten op hoe de Brexit zal worden vormgegeven, wanneer die precies plaatsheeft (vooralsnog op 29 maart) en welke gevolgen dit heeft voor EU ETS.

De euro heeft het zwaar

Deze week zat het Britse pond opnieuw in de lift. De oorzaak is dat de kans op brexit zonder overeenkomst verder is afgenomen. Op dinsdag 29 januari zal het Britse Lagerhuis stemmen over plan B van premier Theresa May en over een aantal amendementen. Sinds 11 december 2018 heeft het Britse pond het beter gedaan dan alle andere belangrijke valuta’s; het is met 4,5% gestegen ten opzichte van de dollar.