Marktupdate week 50 – 2018

De prijs op de elektriciteitsmarkt wordt vooral gestuurd door de stijgende steenkool- en CO2-prijzen en ook de stijgende aardgasprijs draagt haar steentje bij. Steenkoolprijzen staan op forse plussen na een tijd van prijsdaling. De lagere prijs had voor een belangrijk deel van doen met de lage waterstanden: doordat de binnenvaartschepen geen steenkool konden afleveren bij de gebruikers, droogde met de rivieren ook de vraag op. Nu de vaarroutes weer steenkooltransport mogelijk maken, komt de vraag ook weer terug. De CO2-emissierechten (maart 2019) zijn de afgelopen week €2,34 gestegen. Dit is een stijging van bijna 12%. Deze grote stijging vinden wij enigszins verrassend gezien de onzekerheid omtrent de Brexit. Als de Britten na een harde Brexit niet meer participeren in het Europese emissiehandelssysteem, is de verwachting dat er een surplus aan rechten ontstaat van honderd à driehonderd miljoen.

Ook de gestegen aardgasprijzen hebben een steentje bijgedragen aan de gestegen elektra prijs. Door comfortabele LNG aanvoer bleef ons gassysteem goed bevoorraad, ondanks enkele aanvoerbeperkingen in Noorwegen. De prijsstijging van het aardgas vinden we dan ook terug in het koudere weer van de afgelopen dagen. Door de goede aanvoer bleven de opnames uit de gasbergingen beperkt, waardoor de voorraadniveaus in Europa weer comfortabele niveaus hebben bereikt. Dit verkleint de kans op forse prijsstijgingen bij een strenge winter. Voor de lange termijn blijven we enig neerwaarts potentieel zien.

Sinds de Opec-landen een akkoord bereikten over een vermindering van de olieproductie, is de olieprijs (Brent, month-ahead) wat gestegen. Er was een grotere stijging verwacht. De negatieve verwachtingen omtrent de mondiale economische groei, drukt de prijs. Bovendien wordt in Amerika voluit schalieolie geproduceerd, wat niet los gezien kan worden van de wens van president Donald Trump, die zijn kiezers graag lagere brandstofprijzen wil kunnen voorspiegelen.